Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Критерії розміщення виробничих об’єктів
На вибір місця під розташування підприємства впливають багато факторів.

Наприклад, для промислових підприємств рахується обов’язковими факторами –доступність джерел енергії, запасів води та близкість до сировини, транспортні витрати, для підприємств сфери обслуговування - зручність для клієнтів , близ-кість до ринків .

Багато підприємств при створенні і прогнозуванні своєї діяльності розглядають проблему - вибору місця розташування , вони шукають таке місце , яке зможе розширити їм ринок збуту продукції. При цьому враховується і сировинна база, трудові ресурси, транспортування працівників до підприємства, додаткові вит-рати на транспортування сировини, матеріалів, вартість землі або за аренду та інші. Основними факторами є :

1. Регіональні фактори – включають сировину, ринки та трудові ресурси

Сировина. Підприємство розташовують близько до джерел сировини через три причини – необхідність, строк зберігання, транспортні витрати. Наприклад , доб-вання корисних копалин, фермерське та рибне господарство повині розташову-ватися виходячи з першої причини- необхідності, тобто такі виробництва пови-нні розташовуватися близько до сировини. Підприємствап які виконують виго-товлення консервів, переробляють молочні продукти, виготовляють хлібобулочні вироби розташовуються виходячи з причини - строк зберігання.

Транспортні витрати важливі для тих підприємств , в технології яких при обробці сировини значна частина іде на відходи, тому транспортування готових виробів виходить дешевше , ніж сировини(наприклад, виробництво алюмінію, виготовлення паперу, виготовлення сиру ).

Розміщення ринків. Комерційні підприємства та підприємства роздрібної торгів-лі слід розміщувати блище до ринків, які вони обслуговують(підприємства гро-мадського харчування із системою самообслуговування, станції техобслуго-вування або супермаркети) досить часто товари цих підприємств дуже подібні на товари їх конкурентів, тому доводиться надіятися на зручність розміщення, при виборі місця розміщення розраховуються на щільність населення або інтенсив-ність руху транспорту. Некомерційні підприємства розміщують виходячи із зруч-ностей для споживачів.Фактор конкуренції розміщення також важливий при роз-міщенні банків,готелів,авторемонтних майстерень, аптек, парихмахерських тощо. Лікарі, дантисти, адвокати, косметичні салони обслуговують клієнтуру, яка про-живає в межах певного району. Деякі підприємства повинні розміщуватися близь-ко до ринків збуту черех малій строк зберігання(пекарні, магазини квітів).

Наприклад, японські автомобільні компанії розмістили свої підприємства в США, які є ринком збуту їх продукції.Одна з причин є те, що японські вироб-ники заволоділи трудовими ресурсами , тобто працівниками американських авто-мобільних компаній ,які були звільнені, і відповідно, японські компанії надали роботу американським працівникам автомобільної промисловості, які тепер пра-цюють на них.

Трудові фактори. Для успіху бізнесу необхідним джерелом є робоча сила , яка має певні навики та професійні здібності . Місцеве джерело робочої сили є завж-ди дешевшим, ніж спеціально завозити робітників.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал