Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Взаємозв’язок “вхід –трансформація –вихід “ на типових виробничих системах
 

 

Система “Вхід” Ресурси Функція трансформації “Вихід”
Лікарня Пацієнти(хворі Лікарі,медсестри,медикамен-ти, обладнання Медична допомога(фізіологічні перетворення) Здорові люди
Ресторан Голодні відвідувачи продукти, повара,офіціа-нти, оформ-лення зали смачні страви, гарна зала,правильно сервировані блюда Задоволені відвідувачи
Університет випускники шкіл,абітурієн-ти викладачи,аудиторії,підручни-ки передача знання та вмінь(інформаційне перет-ворення) Випущені спеціалісти
Завод Матеріали, комплектуючи Станки,облад-нання,робітни-ки Монтаж та збирання автомобілей або виробів (фізичне перетворення) Якісні автомобілі чи вироби
Універмаг Покупці Вітрини, запаси товару,продав-ці реклама товару, залучення покупців,вико-нання замов-лення Задовільнення попиту покупців
         

 

 

Види, цілі та сутність функціонування промислових підприємств

 

 

Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства Украіїни. Це самостійних господарюючий уставний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою отримання прибутку.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у закладах банку, печатку зі своїм найменуванням, а промислове підприємство – товарнний знак. Воно здійснює будь які не заборонені законодавством України види діяльності які відповідають цілям, що передбачені статутом підприємства. Окремими видами діяльності підприємство може займатися лише на підставі ліцензії.

Характерними ознаками підприємства є :

1.-проведення підприємницької діяльності, тобто самостійна, ініціативна, систематична діяльність на власний ризик з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та їх реалізація з метою отримання прибутку.

2.наявність статуту юридичної особи, ознаками якої є відокроемлене майно, можливість від свого імені набувати майновиз та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

У відповідності із Законом України “Про підприємства “ підприємство може самостійно :

-планувати свою діяльність та визначати перспективи її розвитку, виходячи з попиту на свою продукцію (послуги), рівня конкурентоспроможності, а також необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку організації та підвищення доходів,

-здійснювати матеріально-технічне постачання власного виробництва та капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) з постачальниками та посередницькими організаціями , на товарних біржах-реалізувати свою продукцію, інші матеріальні коштовності на основі прямих угод із споживачами, на основі бартерних угод, державного замовлення, через товарні біржі, мережу власних торгових підприємств та інше,

-самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свою продукцію , послуги, майно, крім випадку державного регулювання цін на особливо значущі види продукції,

- визначати чисельність та структуру робітників, обирати форми і системи оплати та стимулювання іхньої праці, розміри фонду оплати праці, враховуючи встановлені мінімальні соціальні гарантії та співвідношення між темпами росту оплати праці та випуску продукції,

- обирати банківську установу для здійснення розрахункових та касових операцій,

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, отримувати та використовувати валютну виручку, а при необхідності і кредити від інвесторів,

- проводити різноманітні операції із цінними паперами,

- визначати напрям та обсяги отриманого прибутку.

Таким чином, основними вимогами, що ставляться до діяльності підприємства в сучасних умовах є:

1.Самоокупність, рентабельність і самофінансування свого розвитку

2.Матеріальна відповідальність за результати господарювання

3.Законослухняність у діяльності.

Якщо говорити про промислове підприємство , то воно складається із трьох основних частин -

1. продаж-маркетинг (ринок )- дослідження ринку, визначення ціни на продукцію, просування та реклама продукції, укладання договорів та контрактів на реалізацію продукції та інші види діяльності.2. фінанси (облік) – отримання кредитів, оплата рахунків, управління грошовими потоками, потреба в капіталовкладеннях, випуск акцій, облігацій та інше.

3. виробництво (операції)- конструювання обладнання, планування цехів, визначення виробничої потужності, обслуговування та ремонт, управління виробничими запасами, постачання матеріалів, виробниче проектування ефективності використання виробничих площ та потужностей, монтаж обладнання та інші види робіт.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал