Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. 1. Внаслідок модернізації основних апаратів річний випуск продукції збільшився з 48000 до 52000 тонн
1. Внаслідок модернізації основних апаратів річний випуск продукції збільшився з 48000 до 52000 тонн. Собівартість продукції знизилась з 400 грн. за 1 т. до 390 грн. Витрати на модернізацію склали 1 млн. грн., річна сума прибутку до модернізації - 2 млн. грн. Визначити суму річної економії та строк окупності капітальних вкладень.

 

2. Визначити економічну ефективність виробництва нової продукції підвищеної якості при умові, що прибуток за рахунок зниження собівартості на кожній одиниці виробу збільшується на 20,0 грн. Добуток питомих капіталовкладень, пов’язаних з підвищенням якості, складає 80,0 грн./шт. Річний обсяг виробництва планується 900 шт. виробів, нормативний коефіцієнт ефективності складає 0,13.

 

3. Визначити обсяг інвестицій у зв’язку з додатковим приростом потужностей об’єднання. Умови задачі зведені у таблиці:

Показники Значення
Факт 2007 р. План 2008 р.
Виробнича потужність устаткування, од. за рік 160,0 250,0
Вартість устаткування, млн. грн. 70,0  
Витрати на транспортування і монтаж устаткування, % від вартості 10,0  

 

4. Запропоновано три варіанта будівництва виробничого цеху підприємства (на протязі року). Визначити найкращій варіант будівництва, виходячи із умов, приведених у таблиці:

Показники Варіант
Цех № 1 Цех № 2 Цех № 3
Річний випуск продукції, тис. т. 50,0 75,0 120,0
Собівартість 1 т., тис. грн. 19,7 17,3 11,5
Питомі капіталовкладення, тис. грн./т. 90,0 100,0 110,0
Транспортні витрати на постачання сировини, тис. грн./т 1,3 1,5 1,8

 

5. Будівництво підприємства можливо здійснити за двома проектами. За рівними умовами капіталовкладення по першому варіанту складають 13,2 млн. грн., по другому 15,0 млн. грн. Норма дисконту - 0,13. = 0,13. Визначити оптимальний варіант розподілу капіталовкладень:


 

Варіант Розподіл капіталовкладень, млн. грн. Всього
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік
0,8 1,2 2,0 3,0 4,0 2,0 13,0
4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 15,0
Поточні витрати, млн. грн.
- - - - 1,0 2,0 3,0
- - - 2,0 3,0 3,0 8,0
                         

 

6. Визначити оптимальний розмір потужності цеху, для будівництва якого запропоновано 3 варіанти. Використовувати абсолютні показники ефективності для порівняння варіантів: 

Показники Варіант
Цех № 1 Цех № 2 Цех № 3
Потужність, тис. т. 50,0 80,0 130,0
Прибуток, грн./т. 120,0 100,0 90,0
Питомі капіталовкладення, грн./т. 700,0 720,0 850,0

 

7. Визначити економічний варіант вкладень капіталу у розвиток виробничих потужностей за рахунок інвестицій на підприємстві. Вихідні дані наведені у таблиці:

Показники Вид устаткування
А1 А2
Вартість устаткування, млн. грн. 20,0 22,0
Витрати на транспортування і монтаж, % від вартості 12,5 11,5
Очікуваний прибуток за рік, млн. грн.(від інновації) 8,2 8,5

 

8 Визначити найкращий варіант розподілу капіталовкладень, користуючись методом дисконтування. Умови задачі зведені у таблиці:

Строки будівницт-ва, роки Норма дискон-ту, % Прибуток від освоєння потужностей, млн. грн. Капіталовкладення, млн. грн. Коефі- цієнт дискон- тування, a
І ІІ І ІІ
13,0     15,0    
13,0     17,5    
13,0   17,5 30,0  
13,0 17,5 30,0  
13,0 17,5 25,0  
Всього   85,0 85,0  

 

9. Визначити та проаналізувати зміни курсу акцій та їх ринкової вартості за такими даними (при номінальній вартості 100 грн.):

Показники / дні
Дивіденд, %
Облікова ставка НБУ,%
Курс акцій              
Ринкова вартість              

 10. Визначити розмір дивідендів за звичайними акціями акціонерного товариства (% та суму, при умові, що номінальна вартість 1 акції - 400 грн.):

 

Показники
Прибуток АТ, що йде на сплату дивідендів, тис. грн.
Загальна сума звичайних акцій, тис. грн.
Загальна сума привілейованих акцій, тис. грн.
Розмір фіксованого дивіденду за привілейованими акціями до їх номінальної вартості, %        

 

11. Визначити найкращий варіант інвестицій у капітальні вкладення. Норма дисконту - 0,13. Розподіл капіталовкладень, доходів від їх освоєння та побічних витрат по роках зведені у таблиці:


 

Показники Варіант
Всього у т.ч. за роками Всього у т.ч. за роками
Капітальні вкладення 60,0 20,0 15,0 15,0 10,0 60,0 30,0 20,0 10,0 -
Дохід від вводу потужностей 23,0 - - 8,0 15,0 41,0 - 8,0 15.0 18,0
Витрати поточні 6,9 - - 2,4 4,5 12,3 - 2,4 4,5 5,4

 

12. На підприємстві з 1 квітня планового року токарні верстати змінюються токарними автоматами, на що потрібно капітальних вкладень на 144 тис. грн. Програма виробів на рік - 240 шт., випуск здійснюється рівномірно. Витрати на виробництво одного виробу до заміни верстатів були 34 грн., після заміни - 28 грн.

Визначити умовну економію на рік; економію до кінця року; період окупності капітальних вкладень та коефіцієнт їх ефективності.

 

13. З метою поліпшення якості виробів основні фонди підприємства були доповнені новими на суму 60 тис. грн. До впровадження нового устаткування собівартість нового виробу складала 8 грн., оптова ціна продажу 8,60 грн. Після поліпшення якості виробів собівартість і ціна складали відповідно 9 грн. і 9,90 грн. За рік планується виготовити 20 тис. виробів.

Визначити умовну економію на рік; економію до кінця року; період окупності капітальних вкладень та коефіцієнт їх ефективності.

 

14. Визначити:

1) дисконтовану вартість грошових коштів за кожний рік, використовуючи відсоткову ставку - 12%;

2) чисту дисконтовану вартість руху грошових коштів за 5 років, грн.:

 

рік 1 витрата коштів
рік2 надходження коштів
рік 3 надходження коштів
рік 4 витрата коштів
рік 5 надходження коштів

 

15. Має бути три можливості (А,В,С,) руху грошових коштів за інвестиційними проектами:

 

А рік 1 витрати коштів 20 000
  рік 2 надходження коштів 10 000
  рік 3 надходження коштів 10 000
  рік 4 надходження коштів 10 000

 

В рік 1 витрати коштів 35 000
  рік 2 надходження коштів 15 000
  рік 3 надходження коштів 15 000
  рік 4 надходження коштів 10 000
  рік 5 витрата коштів 20 000

 

С рік 1 витрати коштів 35 000
  рік 2 надходження коштів 5 000
  рік 3 надходження коштів 5 000
  рік 4 надходження коштів 5 000
  рік 5 надходження коштів 15 000
  рік 6 надходження коштів 35 000

Норма дисконту дорівнює 10%.

 

Завдання:

1. Класифікувати інвестиційні проекти з:

1.1. чистої дисконтованої вартості;

1.2. періоду окупності.

2. Які інвестиції ви б зробили та чому?

3. Рішення слід виконати у таблиці:

Показники Роки
А: Рух коштів            
В: Рух коштів            
С: Рух коштів            
Коефіцієнт дисконтування            
А: Дисконтована вартість            
А: ЧДВ  
В: Дисконтована вартість            
В: ЧДВ  
С: Дисконтована вартість            
С: ЧДС  

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал