Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. 1. Виробнича собівартість товарної продукції на плановий рік по підприємству 16540 тис.грн
1. Виробнича собівартість товарної продукції на плановий рік по підприємству 16540 тис.грн. Позавиробничі витрати в цілому по підприємству передбачаються в сумі 900 тис.грн. Виробнича собівартість одиниці виробу 9 тис.грн.

Визначити суму позавиробничих витрат, які включаються в собівартість одиниці виробу.

2. Позавиробничі витрати по підприємству в плановому році складають 550 тис.грн, виробнича собівартість товарної продукції - 18562 тис.грн. Виробнича собівартість виробу “А” - 77 тис.грн.

Визначити суму позавиробничих витрат, які включаються в собівартість виробу “А”.

 

3. На виробництво виробу “А” планують такі витрати (грн.):

- сировина і матеріали 6,5

- заробітна плата основна і додаткова виробничих

робітників з відрахуванням на соціальні заходи 23,8

- витрати на утримання й експлуатацію устаткування 41,2

- загальновиробничі витрати 11,1

- позавиробничі витрати (2,2 % до виробничої собівартості) 45,9

Визначити виробничу та повну собівартість виробу “А” на плановий рік.

4. Для визначення загальновиробничих і загальногосподарських витрат підприємство використовує такі дані:

4.1. Витрати на виробництво по підприємству на плановий рік (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 940

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 1750

- загальновиробничі витрати 640

- загальногосподарські витрати 1970

4.2. Витрати на виріб “А” (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 31

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 53

Визначити загальновиробничі і загальногосподарські витрати, які треба включити в собівартість виробу “А”.

 

5. Виробнича собівартість товарної продукції на плановий рік по підприємству - 32000 тис.грн.

Позавиробничі витрати передбачаються в сумі 5120 тис.грн. На виробництво виробу “Б” планують такі витрати (грн.):

- сировина і матеріали 320

- заробітна плата основна і додаткова виробничих

робітників з відрахуванням на соціальні заходи 42

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 55

- загальновиробничі витрати 60

- загальногосподарські витрати 35

Визначити виробничу та повну собівартість виробу “Б” на плановий рік.

 

6. Загальновиробничі витрати по машинобудівному заводу на рік склали 2032 тис.грн., витрати на утримання і експлуатацію устаткування - 4318 тис.грн., основна заробітна плата виробничих робітників - 2626 тис.грн.; основна заробітна плата виробничих робітників в собівартості машини - 90 грн., витрати на утримання та експлуатацію устаткування в собівартості машини - 65 грн.

Визначити суму загальновиробничих витрат у собівартості машини. 

7. Загальновиробничі витрати по підприємству складають 500 тис.грн., основна заробітна плата виробничих робітників - 860 тис.грн., витрати на утримання та експлуатацію устаткування - 450 тис.грн.

Основна заробітна плата виробничих робітників у собівартості виробу “А” - 57 грн.

Визначити суму загальновиробничих витрат, які включаються в собівартість виробу “А”.

 

8. Для визначення загальновиробничих та загальногосподарських витрат підприємство використовує такі дані:

8.1. Витрати на виробництво по підприємству на плановий рік (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 2650

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 1600

- загальновиробничі витрати 1100

- загальногосподарські витрати 1700

8.2. Витрати на 1 виріб (грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 820

- витрати на утримання і експлуатацію устаткування 510

Визначити загальновиробничі та загальногосподарські витрати, які включаються до планової собівартості виробу.

 

9. Для визначення виробничої і повної собівартості виробу підприємство має такі дані:

9.1. Витрати на виріб “А” (грн.):

- сировина і матеріали 54

- паливо та енергія на технологічні цілі 10

- основна заробітна плата виробничих робітників 20

- додаткова заробітна плата виробничих робітників 7

- відрахування на соціальні заходи 2

- витрати на утримання і експлуатацію устаткування 16

9.2. Витрати на виробництво продукції по підприємству (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 520

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 300- загальновиробничі витрати 320

- загальногосподарські витрати 380

- позавиробничі витрати 120

- виробнича собівартість товарної продукції 8200

Визначити виробничу та повну собівартість виробу “А” на підприємстві.

 

10. Товарна продукція підприємства в плановому році складає 505 тис.грн., повна її собівартість - 445 тис.грн. Витрати на 1 грн. товарної продукції за звітний рік очікуються в розмірі 89,88 коп.

Визначити рівень витрат на 1 грн. товарної продукції підприємства в плановому році та їх зниження (в %) у порівнянні зі звітним роком.

 

11. Для визначення рівня витрат на 1 грн. товарної продукції в плановому році підприємство використовує такі дані:

 

Назва продукції Вироби Кількість виробів по плану (шт.) Повна собівартість одиниці продукції по плану на рік (грн.) Оптова ціна за одиницю продукції (грн.)
“А”
“Б”
“В”

 

Повна собівартість інших виробів 548 тис.грн., вартість їх в оптових цінах підприємства 635 тис.грн.

Визначити рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, зробити висновки.

 

12. Визначити фактичний і плановий рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, а також процент його зміни, якщо план випуску продукції “А” склав 1200 т/рік, а продукції “Б” - 1500 т/рік при собівартості продукції “А” - 15 тис. грн./т, а продукції “Б” - 8 тис. грн./т. Фактично випуск продукції збільшено на 20 %, а її собівартість знижено на 6 %. Оптова ціна продукції “А” - 18 тис. грн./т, а продукції “Б” - 10,3 тис. грн./т.

 

13. План промислового підприємства містить такі дані:

Показники За звітом за поточний рік, тис.грн. На плановий рік, тис.грн.
Товарна продукція в оптових цінах підприємства
Повна вартість товарної продукції

Визначити:

- витрати на 1 грн. товарної продукції за звітом за поточний рік і плановий рік;

- зниження витрат на 1 грн. товарної продукції у плановому році в порівнянні зі звітним роком у вартісному виразі та у відсотках.

 

14. Провести аналіз динаміки структури витрат виробництва продукції підприємства. Витрати по статтях собівартості у базовому і плановому році по підприємствах наведені у таблиці:

 

Витрати Базовий рік, млн.грн. Звітний рік, млн.грн
план звіт
1. Сировина та матеріали, у т.ч. - купівельні вироби і напів- фабрикати - допоміжні матеріали - паливо зі сторони 15,0   7,7 1,4 7,0 16,5   8,5 1,52 7,2 18,2   9,4 1,7 7,6
2. Заробітна плата основна і додаткова 1,79 1,98 2,25
3. Відрахування на соціальні заходи 0,91 1,0 1,13
4. Амортизація основних фондів 1,2 1,33 1,82
5. Інші витрати 1,3 1,4 1,5
Разом ? ? ?

 

15. Визначити зниження собівартості збірного залізобетону по кошторису витрат і по його елементах на плановий рік, якщо відомо, що у акціонерному товаристві по виготовленню залізобетону в базовому році собівартість продукції за кошторисом витрат є 90,0 млн.грн. На наступний рік установлено зниження собівартості залізобетону за кошторисом витрат на 5,5 %.

Заплановане зниження витрат розподіляється по елементах таким чином, %:

- витрати на сировину та матеріали 60,0

- витрати на заробітну плату з відрахуванням

на соціальні потреби 12,0

- витрати на утримання та експлуатацію машин і

устаткування 10,0

- накладні витрати 18,0

 

16. Підприємство виробляє продукцію одного найменування по ціні 230 грн. за одиницю. Питомі змінні витрати складають 180 грн. Загальна величина постійних витрат - 550 тис.грн. У наслідок зросту орендної плати загальні постійні витрати збільшилися на 8 %.

Визначити, як збільшення постійних витрат впливає на розмір критичного обсягу випуску продукції.

 

17. У І кварталі питомі змінні витрати на виріб склали 95 грн., ціна одиниці продукції - 125 грн., загальні постійні витрати 1000 тис.грн. У ІІ кварталі ціни на сировину зросли на 10 %, що призвело до росту змінних витрат також на 10 %.

Визначити, як зміна ціни на сировину вплине на критичний обсяг випуску продукції.

 

18. Ціна на вироби у І кварталі була 20,20 грн., у ІІ кварталі збільшилася на 10 %. Постійні витрати складають 2000 тис.грн. Питомі змінні витрати дорівнюють 60,20 грн.

Визначити, як зміна ціни вплине на критичний обсяг випуску продукції.

 

19. Для визначення виробничої і повної собівартості виробу підприємство має такі дані:

19.1. Витрати на виріб “А” (грн.):

 

- сировина і матеріали 102

- паливо і енергія на технологічні цілі 27

- основна заробітна плата виробничих робітників 45

- додаткова заробітна плата виробничих робітників 22

- відрахування на соціальні потреби 13

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 38

19.2. Витрати на виробництво продукції по підприємству (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 970

- витрати на утримання і експлуатацію устаткування 610

- загальновиробничі витрати 660

- загальногосподарські витрати 740

- позавиробничі витрати 310

- виробнича собівартість товарної продукції 14840

Визначити виробничу та повну собівартість виробу “А” на плановий рік.

20. Позавиробничі витрати по заводу на плановий рік передбачені в сумі 580 тис.грн., виробнича собівартість оварної продукції - 19170 тис.грн. Виробнича собівартість виробу “Б” - 17,0 грн.

Визначити:

- суму позавиробничих витрат, які включаються в собівартість виробу “Б”;

- повну собівартість виробу “Б”.

21. Підприємство на плановий рік має такі дані:

Залишки готової продукції на складах і товарів відвантажених, але не оплачених на початок планового року (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 630

- по виробничій собівартості 510

Випуск товарної продукції в плановому році (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 47350

- по повній собівартості 38600

Залишки готової продукції на складах і товарів відвантажених, але не оплачених на кінець планового року (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 590

- по виробничій собівартості 470

Визначити прибуток від реалізації товарної продукції на плановий рік.

 

22. Визначити плановий прибуток від реалізації продукції, виходячи з даних:

Залишки готової продукції на складах і товарів відвантажених, але не оплачених на початок планового року (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 280

- по виробничій собівартості 190

Випуск товарної продукції в плановому році (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 47800

- по повній собівартості 37631

Залишки готової продукції на складах і товарів відвантажених, але не оплачених на кінець планового року (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 260

- по виробничій собівартості 190

 

23. Підприємство на плановий рік має такі дані:

Залишки готової продукції на складах на початок планового року (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 530

- по виробничій собівартості 480

Випуск товарної продукції в плановому році (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 57800

- по повній собівартості 52130

Залишки готової продукції на складах на кінець планового року (тис.грн.):

- по оптових цінах підприємства 490

- по виробничій собівартості 450

Визначити прибуток від реалізації товарної продукції на плановий рік.

 

24. Оптова ціна підприємства на машину А дорівнює 52400 грн., повна собівартість машини - 39980 грн.

Визначити рентабельність машини А.

25. Планова повна собівартість виробу складає 449,57 грн., оптова ціна підприємства - 494,97 грн.

Визначити рентабельність виробу.

 

26. Визначити рентабельність товарної продукції по звіту за минулий рік і за планом на поточний рік по виробничому об’єднанню, виходячи з таких даних:

 

Показники За звітом минулого року За планом на поточний рік
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

 

27. Балансовий прибуток за планом на рік складає 6840 тис. грн. Вартість виробничих основних фондів на початок планового року - 15980 тис. грн. Протягом року заплановано введення в дію основних виробничих фондів у березні вартістю 540 тис. грн., у серпні вартістю 360 тис. грн. Вибувають основні фонди в червні вартістю 380 тис. грн. Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів - 9738 тис. грн.

Визначити рентабельність виробничих фондів підприємства.

 

28. Планова повна собівартість виробу складає 597,77 грн., оптова ціна підприємства - 747,97 грн.

Визначити рентабельність виробу.

 

29. Балансовий прибуток підприємства за планом на рік склав 8390 тис. грн. Вартість виробничих основних фондів на початок планового року складає 16340 тис. грн. Протягом року заплановано введення в дію виробничих основних фондів: у лютому - вартістю 370 тис. грн., у червні - вартістю 290 тис. грн. Вибувають основні фонди: у квітні - вартістю 250 тис. грн., у вересні - вартістю 230 тис. грн.

Середньорічна вартість нормативних оборотних коштів - 10653 тис. грн.

Визначити рентабельність виробничих фондів підприємства.

 

30. Виручка від реалізації продукції за планом підприємства на рік складає 17600 тис. грн. Виробнича собівартість цієї продукції - 12800 тис. грн., позавиробничі витрати складають 3 % виробничої собівартості. Середньорічна вартість виробничих основних фондів - 7120 тис. грн. Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів - 1260 тис. грн.

Визначити рентабельність виробничих фондів підприємства.

 

31.Визначити прибуток від реалізації одиниці продукції, якщо собівартість реалізованої продукції - 55,55 грн., ставка ПДВ - 20 %, ставка акцизного збору - 30 %, роздрібна ціна - 169,77 грн., торгова націнка - 10%.

 

32. На колективному підприємстві ДЗГШО виручка від реалізації продукції за рік - 11816,6 тис. грн, ПДВ - 1614,5 тис. грн., витрати на виробництво реалізованої продукції - 9363,7 тис. грн. Інші операційні витрати 15,3 тис. грн., позареалізаційні доходи - 118,8 тис. грн., позареалізаційні витрати 1,9 тис. грн.

Основні засоби на початок року - 50678,0 тис. грн., на кінець року - 55605,7 тис. грн.

Оборотні кошти підприємства на початок року - 9365,4 тис. грн., на кінець року - 10837,5 тис. грн.

Визначити рентабельність виробничих фондів підприємства.

 

33. На базі балансу КП ДЗГШО на 01.01. поточного року визначити показники:

- рентабельність виробничих фондів;

- рентабельність сукупних активів;

- рентабельність виробництва продукції;

- рентабельність власного капіталу.

 

34. Порівняти рентабельність продукції за три квартали на основі таких даних:


 

№ п/п Показники Квартали року
І ІІ ІІ
Кількість випущених виробів, тис. шт.
Ціна одиниці виробу, грн. 56,60 56,60 56,60
Собівартість одного виробу, грн. 46,40 48,50 44,20

 

35. Собівартість виробу А зменшилась у плановому році з 96,67 грн. до 91,22 грн, виробу Б - з 53,53 грн. до 48,58 грн. Оптова ціна протягом року залишалася незмінною і відповідно на виріб А і Б дорівнювала 108,3 грн. і 59,78 грн.

Визначити прибуток підприємства і рентабельність виробів А і Б та виробництва в цілому, якщо відомо, що на підприємстві було реалізовано 12 тис. шт. виробів А і 16,3 тис. шт. виробів Б.

 

36. Підприємство виробляє продукцію одного найменування по ціні 23,50 грн. за одиницю. Питомі змінні витрати складають 18,50 грн. Загальна величина постійних витрат - 55 тис. грн. У наслідок росту арендної плати загальні постійні витрати збільшились на 6 %.

Визначити, яким чином збільшення постійних витрат вплине на величину критичного обсягу.

 

37. Визначити зміну прибутку по факторах із застосуванням показників рівня рентабельності виробу, якщо відомо:

 

№ п/п Показники Факт План
Собівартість виробу “А”, грн. 42,52 40,72
Ціна виробу “А”, грн 47,79 47,09
Обсяг випуску продукції, тис. шт.

 

38. Підприємство має намір випустити готову продукцію по ціні 44,44 грн. за одиницю. Річна сума умовно-постійних витрат складає 22 % від їх вартості. Норма прибутку - 15 %.

Визначити мінімальну кількість реалізованої продукції, при якій наступає прибуткова діяльність підприємства.

 

39. Ціна на виріб, що складала у першому кварталі, - 22,20 грн, у другому кварталі збільшилась на 10 %. Постійні витрати склали 186 тис. грн. Питомі змінні витрати дорівнюють 7,40 грн.

Визначити, як зміна ціни впливає на критичний обсяг.

 

40. Підприємство виробляє продукцію одного найменування, ціна виробу 183,79 грн., середні змінні витрати складають 91,50 грн., загальні постійні витрати - 1460 тис. грн.

Визначити критичний обсяг випуску і реалізації продукції у вартісному та натуральному виразі.

 

41. Підприємство випускає вироби по ціні 38,45 грн. за одиницю. Загальна величина постійних витрат у першому кварталі була - 7280 тис. грн., питомі змінні витрати - 30,0 грн. У другому кварталі загальна величина постійних витрат зменшилась на 10 %.

Визначити, як зміна постійних витрат відобразиться на величині критичного обсягу продукції.

 

42. Визначити мінімальний обсяг реалізованої продукції, який забезпечує початок дохідності підприємства, якщо відомо, що:

- виручка від реалізації продукції складає 4350 тис. грн.;

- собівартість - 3780 тис. грн.;

у тому числі:

- умовно-постійні витрати - 870 тис. грн.;

- умовно-змінні витрати - 3480 тис. грн.

 

43. Визначити мінімальний обсяг реалізованої продукції, який забезпечує початок дохідності (критичний обсяг), якщо відомо:

- виручка від реалізації продукції 18750 тис. грн.

- собівартість продукції 16380 тис. грн.

у тому числі:

- умовно-постійні витрати 3460 тис. грн.

- умовно-змінні витрати 12920 тис. грн.

 

44. Підприємство має намір виготовлювати нову продукцію по ціні 15,97 грн. за одиницю. Річна сума умовно постійних витрат підприємства 9,9 тис. грн. Рівень змінних витрат на одиницю продукції складає 60% від її ціни. Визначити мінімальний обсяг реалізації продукції, що забезпечує початок дохідності підприємства.

 

45. Визначити показники ділової активності і рентабельності підприємств на основі балансів КП ДЗГШО та інших підприємств.

 

46. Розподілити прибуток КП ДЗГШО за … рік (за звітними даними), якщо відомо, що 50 % його йде на накопичення; 30 % у фонд розвитку, 15 % на заохочення, 10 % - у резервний фонд і 5 % - на виплату дивідендів.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал