Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УРОК № 3
Тема: Державне управління ОП, державний нагляд і громадський

контроль за ОП.

 

1. Органи державного управління охороною праці.

2. Компетенція та повноваження органів державного управління в галузі ОП, їх функції.

3. Органи державного нагляду за ОП.

4. Основні повноваження і права ОДН за ОП.

 

Самостійне вивчення:

1. Громадський контроль за дотриманням законодавства про ОП.

2. Комісія з питань ОП підприємства. с.32, [2];

3. Атестація робочих місць.

Д/з с.56…57, [1]; с.66…69, [1]; с.96…97, [1]; с.25…26, [2]

1. Органи державного управління охороною праці.

Відповідно до Закону України «Про ОП» ДУ ОП здійснюють:

- Кабінет Міністрів України;

- департамент промислової безпеки, ОП та гірничого нагляду (Держпромгірнагляд);

- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

- Рада міністрів Автономної республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

 

2. Компетенція та повноваження органів державного управління в галузі ОП, їх функції. ( с.19…22, [2] )

Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі ОП:

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі ОП;

- подає на затвердження ВРУ загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- спрямовує і координує діяльність міністерств;

- встановлює єдину державну статистику звітності з питань ОП.

 

Держпромгірнагляд має такі основні повноваження:

- здійснює комплексне управління ОП та контроль;

- розробляє загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

- бере участь у розробці законів та НПАОП та промислової безпеки;

- здійснює державний нагляд з ОП;

- координує роботу відповідних органів виконавчої влади.

Для реалізації покладених на Держпромгірнагляд завданьутворюються його територіальні управління.

Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади галузі ОП:

- проведення єдиної науково-технічної політики в галузі ОП;

- розробка і реалізація галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці;

- здійснення методичного керівництва діяльністю підприємств в галузі з ОП;

- участь в опрацюванні та перегляді НПАОП;

- організація навчання і перевірки знань з питань ОП;

- здійснення відомчого контролю за станом ОП на підприємствах галузі.

 

Рада міністрів АРК та місцеві органи виконавчої влади в галузі ОП мають такі основні повноваження:

- забезпечують виконання законів в галузі ОП;

- забезпечують соціальний захист найманих працівників, вживають заходів до проведення атестації робочих місць;

- здійснюють контроль за додержанням на об’єктах НПАОП.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал