Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УРОК № 5
Тема: Навчання з питань ОП.

1. Організація навчання і перевірки знань з питань ОП.

2. Навчання з питань ОП посадових осіб.

3. Вивчення основ ОП у начальних закладах.

4*. Інструктажі з питань ОП.

5. Стажування, дублювання та допуск працівників до роботи.

 

1. Організація навчання і перевірки знань з питань ОП.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні,

студенти під час трудового чи професійного навчання проходять на підприємстві

за рахунок роботодавця інструктажі, навчання і перевірку знань з питань ОП.

На підприємстві на основі Типового положення розробляються і

затверджуються наказом керівника відповідні положення підприємств про навчання з питань ОП та формуються плани-графіки проведення навчання.

На підприємстві для перевірки знань працівників з питань ОП наказом

керівника створюється відповідна комісія. Головою комісії призначається

керівник підприємства або його заступник.

До складу комісії входять:

- спеціалісти служби ОП;

- представники юридичної, виробничих, технічних служб;

- представник профспілки або ВНПО з питань ОП.

Комісія вважається правомочною, якщо до її складу входять не менше трьох

осіб. Усі члени комісії у порядку, встановленому Типовим положенням, повинні

пройти навчання та перевірку знань з питань ОП.

Перед перевіркою знань на підприємстві організовують заняття. Формою

перевірки знань з питань ОП є тестування, залік або іспит. Результати перевірки

знань оформляються відповідним протоколом. При незадовільних результатах

перевірки знань працівник повинен протягом одного місяця пройти повторне

навчання.

Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах з підвищеною

небезпекою проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань

відповідних НПАОП.

Відповідальність за організацію та здійснення інструктажів, навчання та

перевірки знань з питань ОП покладаються на роботодавця.

 

2. Навчання з питань ОП посадових осіб.

Навчання і перевірка знань з питань ОП посадових осіб проводиться під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки. Тематичний план і програма навчання цієї категорії працівників складається на основі типового тематичного плану і програми та з врахуванням вимог ОП для конкретних галузей і виробництв.

Навчання і перевірку знань з питань ОП керівники підприємств з чисельністю працюючих більше 1000 працівників, керівники і фахівці служби ОП проходять в навчально-методичному центрі Держпромгірнагляду. Керівники підприємств з чисельністю працюючих менше 1000 працівників, керівники і фахівці служби ОП проходять навчання і перевірку знань в галузевих навчальних закладах, які в установленому порядку одержали дозвіл органів Держпромгірнагляду на проведення відповідних навчань. Інші посадові особи проходять навчання і перевірку знань безпосередньо на підприємстві.

Посадові особи і спеціалісти, які при перевірці знань виявили незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторне навчання та перевірку знань.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал