Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УРОК № 4
 

Тема: Організація охорони праці на підприємстві.

 

1. Структура, основні функції і завдання управління ОП в організації.

2. Служба ОП підприємства.

3*. Основні завдання, функції і права служби ОП.

4. Кабінети промислової безпеки та ОП, основні завдання та напрямки роботи

кабінетів.

5. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка.

6. Стимулювання з ОП.

 

1. Структура, основні функції і завдання управління ОП в організації.

Система управління ОП (СУОП) – це сукупність органів управління

підприємства, які на підставі комплексу нормативної документації проводять

цілеспрямовану діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою

забезпечення здорових і безпечних умов праці, запобіганню травматизму і

проф. захворювань, а також додержання прав працівників.

До основних функцій управління ОП належать:

- прогнозування і планування робіт, їх фінансування;

- організація і координація робіт;

- облік показників стану умов і безпеки праці;

- аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;

- контроль за функціонуванням СУОП;

- стимулювання діяльності з ОП.

Основні завдання управління ОП:

- навчання працівників безпечним методам праці;

- забезпечення безпеки технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і споруд;

- нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

- забезпечення працівників ЗІЗ, ЗКЗ;

- забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку.

 

2. Служба ОП підприємства.

Згідно ЗУ «Про ОП» служба ОП створюється роботодавцем, який розробляє та затверджує Положення про службу ОП, визначає структуру служби ОП, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників.

Служба ОП створюється на підприємстві з кількістю працюючих 50 чоловік і більше. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва. На підприємствах з кількістю працюючих менше 20 осіб можуть залучатись сторонні спеціалісти на договірних засадах.

Працівники служби ОП мають право видавати керівникам структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис може скасувати лише роботодавець.

 

 

3. Основні завдання, функції і права служби ОП.

Служба вирішує завдання:

- забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з питань ОП;

- забезпечення працівників ЗІЗ;

- забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель;

- професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань ОП;

- вибору оптимальних режимів праці івідпочинку.

 

Функції служби ОП:

- проводить з працівниками вступний інструктаж;- готує проекти наказів і розпоряджень;

- забезпечує належне оформлення і зберігання документації;

- організовує: забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями; паспортизацією робочих місць; облік, аналіз НВ;

- бере участь у: розслідуванні НВ;організації навчання з питань ОП; розробці положень, інструкцій, нормативних актів з ОП; роботі комісії з атестації робочих місць;

- контролює: дотримання чинного законодавства; вимог НПАОП; виконання посадових інструкцій; виконання приписів посадових осіб державного нагляду; використання цільових коштів; своєчасного проведення інструктажів; забезпечення працюючих ЗІЗ; виконання заходів, наказів, розпоряджень з ОП.

 

Спеціалісти служби ОП мають право:

-безперешкодно відвідувати виробничі об’єкти;

- перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, видавати обов’язкові для виконання приписи;

- вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медогляд, інструктаж, навчання з ОП;

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо ОП.

 

4. Кабінети промислової безпеки та ОП, основні завдання та напрямки роботи кабінетів.

Кабінети промислової безпеки та ОП є навчально-методичним центром з пропаганди безпечних прийомів праці.

В цьому кабінеті навчають всіх працюючих, які приймають на роботу (вступний інструктаж), службовців і інженерно-технічний персонал, проводять лекції, семінари по безпечним методам роботи. Куточки по техніці безпеки обладнують щитами, на яких вивішують різні плакати по техніці безпеки, фото вітрини, макети, стенди, на яких можна наглядно показувати різні прийоми, які забезпечують безпечну працюВ кабінеті повинно бути в достатній кількості пам’ятки, брошури, журнали, інструкції, правила і норми техніки безпеки і література з питань ОП.

 

5. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка.

Колір безпеки – установлений колір, призначений для привернення уваги працівників до окремих елементів виробничого обладнання і будівельних конструкцій, які можуть бути джерелами небезпеки, а також до знаків пожежегасіння і знаків безпеки.

Є наступні кольори безпеки: червоний, жовтий, зелений, синій. Для підсилення контрасту кольорів безпеки їх необхідно застосовувати на фоні контрастних кольорів (таб. 1).

 

Основне змістовне значення кольору безпеки та його контрасний колір

Таб.1

№зп. Колір безпеки Основне змістовне значення Контрастний колір
Червоний Заборона, безпосередня небезпека, пожежна техніка Білий
Жовтий Попередження, можлива небезпека Чорний
Синій Припис, знаки пожежної безпеки, інформація Білий
Зелений Безпека, знак «Виходи тут» Білий

 

Знаки безпеки праці поділяються на чотири групи:

- заборонні (заборона користуватись відкритим вогнем, курити, гасити водою);

- попереджувальні (електричний струм, легкозаймиста речовина, лазерне випромінювання);

- припису вальні (обов’язкове використання засобів захисту, шляхи евакуації);

- вказівні (пункт медичної допомоги, вогнегасник, пожежний кран).

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал