Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дебиеттер. 1.Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник
Негізгі:

1.Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2013. -760 С

2. Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2013.- 832 с.

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. /Под ред. Д.А.Харкевича. Медицина, 2012. – 488 с.

4. Фармакология.: оқулық / Д.А.Харкевич; жауап редактор С.Б. Сламжанова. – 11-ші басылым,түзетілген және толықтырылған. – М.: ГЭОТАР-МедиаБ 2014. - 784 б:с.

5. Харкевич Д.А. Фармакология. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.. Мемлекеттік тілдегі аудармасы. – Алматы, 2009.-608 бет.

Қосымша:

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- 16-е изд., перераб., испр. и доп. - М., 2012. – 1216 с.

2. Венгеровский А.И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров. - учебное пособие – ГЭОТАР-Медиа. 2012. - 726 с.

3. Фармакология.: учебник /под. ред. Р.Н. Аляутдина. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2013.- 832 с.

4. Аляутдин Р.И., Зацепилова Т.А., Романов Б.К., Чубарев В.Н. Фармакология. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. М.: «ГЭОТАР-МЕД». 2009.- 400 с.

Бағдарлама бойынша препараттар:фенобарбитал, фенитоин (дифенин), этосуксимид, карбамазепин, клоназепам, натрий вальпроаты, диазепам, ламотриджин, топирамат, тиагабин.

Рецепт жазуға арналған препараттар:диазепам, дифенин (фенитоин), клоназепам, натрий вальпроаты.

Бақылау: тесттік тапсырмаларды орындау.

у.

Өзіндік жұмысқа арналған тесттік сұрақтар.

Тест №1 . Эпилепсияның үлкен ұстамасы кезінде таңдамалы препарат болып табылады:

1.Натрияй вальпроаты

2.Дифенин

3.Этосуксимид

4.Левадопа

5.Бромокриптин

Тест №2. Эпилепсияға қарсы заттардың әсер ету механизмі қамтиды (2)

1. Дофамин түзілуінің азайуы

2. ГАМҚ түзілуінің азайуы

3. ГАМҚ–эргиялық жүйенің белсенуі

4. Натрий каналдары өткізгіштігінің төмендеуі

5. Жасушаішілік кальций құрамының жоғарлауы

 

Тест №3. Фенобарбиталды ұзақ қолданғанда пайда болатын әсерлер (4)

1. Бейімделу

2. Физикалық тәуелділік

3. Психикалық тәуелділік

4. Мегалобластикалық анемия

5. Экстрапирамидті бұзылыстар

Тест №4. Препаратты анықтау:сукцинимидтер тобына жатады. Кіші ұстама кезінде аса тиімді. Кейбір жағыдайда үштік жүйкенің невралгиясы кезінде қолданады. АІЖ арқылы жақсы сіңіріледі, белоктармен байланыспайды, биотрансформацияға ұшырайды, глюкуронидке айналады. Жанама әсерлері: жүрек айыну, құсу, бас ауыру, қанда өзгерістер (лейкопения, апластикалық анемия, тромбоцитопения):Тест №5. Ламотриджин тағайындалады (4)

1. Эпилепсияның кіші ұстамасы кезінде

2. Эпилепсияның үлкен ұстамасы кезінде

3. Эпилепсияның фокалды ұстамасы кезінде

4. Миоклонус – эпилепсияда

5. Эпилепсиялық стату кезінде

№5 Сабақ

1.Тақырып: «Паркинсонға қарсы заттар».

2.Мақсаты:паркинсонға қарсы заттардың жалпы фармакодинамика және фармакокинетика ерекшеліктерін ескере отрып білімдерін қалыптастыру.

3.Оқытудың міндеттері

Когнитивті компетенция:

1. Паркинсонға қарсы заттардың жіктелуін білу

2. Паркинсонға қарсы заттардың фармакокинетика және фармакодинамиксының жалпы заңдылықтарын білу

3. Клиникалық практикада паркинсонға қарсы заттарды қолдануға негізгі көрсетулерді білу

4. Әртүрлі мүшелердің және жүйелердің қызметтерін бағытты өзгерту және тиімді емдік әсерін жоғарлату мақсатында дәрілік заттарды таңдауды білу

5.Жеке дара ағзаның ерекшеліктеріне, ауырудың түріне және препараттың қасиетіне байланысты дәрілік қалыптарды, енгізу жолдарын таңдау үшін паркинсонға қарсы заттарды мөлшерлеу тәртібін және принципін білу.6. Паркинсонға қарсы заттарды жұптастыру мүмкіндігін, жағымсыз жанама әсерлерін, олардың алдын алуды білу

Операционалды компетенция:

2. Паркинсонға қарсы заттарға рецепт жаза білу дағдысын қалыптастыру.

Коммуникативті компетенция:

1. Сауатты және жетік түрде сөйлеуді игеру

2. Даулы жағыдайларды шешу және олардың алдын алу

3. Ұжым мүшелерінің арасында қарым-қатынасқа әсер етуді ынталандыру мақсатында мотивация сұрақтарын қолдану

4. Жеке ой пікірін жеткізе білу

5. Фармакология мәселелері бойынша логикалық ойлану, еркін түрде пікірталас жүргізе білу

Үздіксіз оқыту және өздігінен білім алу:

1. Қазіргі заманға сай зерттеу әдістерін, компьютерлік технологияларды қолдана отырып өзбетімен ақпарат жинау және оларды өңдеу, талдау.

2. СӨЖ әр түрде орындай білу (эссе, тесттік тапсырмаларды, презентация құрастыру, рефераттар жазу және т.б.)

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1.Паркинсонға қарсы заттардың жіктелуі, әсер ету механизмі

2.Тиімділігі бойынша салыстырмалы сипаттамасы.

3.Паркинсонға қарсы заттардың негізгі жанама әсерлері, алдын алу шаралары.

5. Білім алу және білім беру тәсілдері: тақырыптыңнегізгісұрақтарына кеңес беру, тақырыпты өзбетімен меңгеру, жағыдайлық есептерді шешу, тесттік тапсырмаларды орындау, комютерлік технологияны қолдана отырып материалдармен жұмыс істеу, аз топтармен жұмыс істеу, қосымша кітаптағы тапсырмаларды орындау.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал