Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нейропатия
4. АҚ жоғарлауы

5. бронхтардың тарылуы

 

Тест № 26. Натрий оксибутиратына тән:

1. ГЭТ арқылы жақсы өтеді

2. седативті, наркотикалық және антигипоксиялық әсер көрсетеді

3. анальгетикалық әсері әлсіз

4. гиперкалиемия

5. қаңқа бұлшық еттерінің айқын релаксациясы

Тест № 27. Изофлуранның фторотан алдындағы артықшылығы:

1. белсенділігі жоғары

2. бұлшық еттердің релаксациясы

3. ішкі мүшелерге теріс әсерді мүлдем шақырмайды

4. АҚ жоғарлатады

5. реактивті метаболиттерді түзбейді

А) 3, 5 Б) 1, 3, 4, 5 В) 2, 3, 4, 5

Тест № 28. Фторотанның жанама әсерлері:

1.АҚ жоғарлауы

2.АҚ төмендеуі

3. миокардтың тежелуі

4. катехоламиндердің әсеріне миокардтың сенсибилизациясы

5. бауыр қызметінің бұзылуы мүмкін

А) 1, 2, 3, 4 Б) 2, 3, 4, 5 В) 1, 3, 4, 5

Тест № 29. Препаратты анықтау: көк тамырға енгізгеннен кейін наркоздың хирургиялық кезеңін 30-40 минуттан кейін шақырады. Наркоздың ұзақтылығы 1,5-3 сағат, гипоксияға қарсы қасиеті бар. Айқын миорелаксацияны шақырады. Қаңқа бұлшық еттерінің тырысып жиырылуын және гипокалиемияны шақыруы мүмкін.

1. кетамин

2. натрий оксибутираты

3.натрий вольпроаты

4. тиопентал – натрий

5. пропанидид

Тест № 30. Препаратты анықтау:айқын наркотикалық белсенділігі бар ұшқыш сұйықтық, қозу кезеңін ұзаққа шақырады; наркоз беруді тоқтатқаннан кейін науқас ұзақ ұйқыға енеді; паренхиматозды мүшелерге токсикалық әсер көрсетпейді. Тыныс жолдарының шырышты қабаттарын тітіркендіреді, операциядан кейінгі кезеңде бронхопневмония пайда болуы мүмкін, өртке қауіпті.

1. кетамин

2. натрий оксибутираты

3. натрий вольпроаты

4. наркозға арналған эфир

5. пропанидид

Ескерту: жауаптардың эталоны оқытушыларда.

 

№ 7 СӨЖ

1.Тақырыбы: Этил спирті. Алкоголизмнің әлеуметтік аспектілері.

2.Мақсаты:Этил спиртінің резорбтивті және жергілікті әсерлерінің, медицинадағы қолдану ерекшеліктерін оқу.3.Тапсырма:

1.Этил спиртінің жергілікті әсерлерін және концентрациясына байланысты қолдану ерекшеліктерін меңгеру (95%, 70% және 40%).

2.Этил спиртінің резорбтивті әсерінің механизмін және оның уыттылық сипаттамасын оқу (жүрек тамыр жүйесіне, ас қорыту жолдарына, бауырға).

3. Алкоголмен жедел уланудың клиникалық көрінісі және көмек көрсету көлемі

4. Алкоголмен созылмалы уланудың әлеуметтік және медициналық аспектілерін, алкоголизмді емдеуде дәрілік заттардың әсер ету принциптерін білу.

5. Этил спиртіне рецепттер жаза білу

4.Орындау түрі:тесттік түрдегі тапсырмаларды шешу (30 тесттер).

5.Орыдау критерилері:

1. СӨЖ материалдарын оқулықтардан, қосымша құрал жабдықтардан оқу.

2. Соңғы жылдардағы әдебиеттерді оқу және таңдау.

3. Ақпараттарды өңдеу және жүйелеу.

 

6.Өткізу мерзімі: “ОЖЖ не әсер ететін заттар” бөліміне арналған рубеждік тексеруге дейін.

7. Бағалау критериі:

Бағалау Пайыздық құрамы Сандық эквиваленті
Өте жақсы 95-100% 95-100
90-94% 90-94
Жақсы 85-89% 85-89
80-84% 80-84
75-79% 75-79
Қанағаттанарлық 70-74% 70-74
65-69% 65-69
60-64% 60-64
55-59% 55-59
50-54%. 50-54
Қанағаттанарлық емес < 50% < 50
Баға Пайыздық құрамы Сандық эквиваленті

8.Әдебиет:
Негізгі:1.Харкевич Д.А. Фармакология. – М.: ГЭОТАР-Мед, 2006. 179-182. б

2. Харкевич Д.А. Фармакология. – М.: ГЭОТАР-Мед, 2005. 189-208, 513-523. б

3.Руководство к лабораторным занятиям /Под ред. Д.А. Харкевича, Медицина, 2005. 129-136, 331-333. б

 

Қосымша:

1.Машковский М.Д. Лекарственные средства.Он бесінші басыл.–М.Новая волна,2007. т 1.

2.Фармакология /Р.Н. Аляутдина 2-ші басыл., түзетілген М.:ГЭОТАР-Мед,2004.192-206. б

3.Маркова И.В., Михайлов И.Б., Неженцев М.В. Фармакология. – Санкт-Петербург: Фолиант – Медицина, 2001.. 31-99. б

4.Ерышев О.Ф. , Аркадьев В.В. Современные тенденции фармакотерапии больных алкогольной зависимостью. Сообщение 1 // Психиатрия и психофармакотерапия. 2004.

№ 4 . 147-148. б

5.Иванец Н.Н., Анохина И.П. Актуальные проблемы алкоголизма. // Психиатрия и психофармакотерапия. 2004. №3. С. 100-105.

6.Құрал жабдық.

 

Рецептте жазуға арналған препараттар: этил спирті, тетурам.

9.Бақылау (тесттер):

1.Тесттік түрдегі тапсырмаларды орындау – 30 (отыз тесттер).

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал