Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Місце фінансового аналізу в системі управління підприємством, функції фінансового менеджменту.
Головною функцією управління являється прийняття рішень. Наприклад, малий бізнес. Головне – прийняти рішення щодо початку своєї справи, обрати напрямок діяльності. Після цього приймаються рішення щодо фінансування, придбання активів, виробництва, реалізації та розподілу обов’язків тощо. При цьому реалізація цих рішень не обов’язково здійснюється керівником, а може перекладатися (на великих підприємствах завжди перекладається) на підлеглих.

За наявності ієрархічної структури обов’язковою стає функція контролю. Також вона обов’язкова в системі відносин менеджер-власник. Часто в сучасних умовах функція контролю пов’язана з мотивацією роботи персоналу. Функціонування (особливо на стадії розвитку) підприємства завжди передбачає досягнення визначених результатів: від отримання «якомога більшого прибутку» до чітко сформульованих цілей з визначенням безпосередніх кроків їх досягнення. В цьому випадку мова йде про виокремлення функції планування та прогнозування.

Функція аналізу задіюється під час реалізації всіх управлінських функцій, які були перелічені вище. Але може не мати чітко виокремленого характеру. Наприклад, обираючи сферу діяльності, підприємець обов’язково буде порівнювати можливі доходи за альтернативними варіантами, оцінювати ринок. Контролюючи діяльність підлеглих, керівник порівнює їх між собою тощо. Тобто використовуються основні аналітичні методи. Проблема в тому, що це може бути не свідомою діяльністю, яка має впорядкований характер. Але за визначених умов важливість функції фінансового аналізу значно зростає, на підприємствах створюються аналітичні відділи, які стають невід’ємною складовою управлінської структури підприємства:

1. Розширення діяльності компанії. Збільшення обсягів інформації провокує зростання витрат на її отримання та обробку, а також значення аналітичної обробки інформації для підготовки та прийняття управлінського рішення. Як наслідок, зростає значення фінансового аналізу. Але цей процес збільшує важливість і інших функцій управління (зростання обсягів – зростання ризику – зростання важливості функцій управління).

2. Виникнення проблем в діяльності підприємства. Які б не були недоліки в роботі, вони впливають на результат. Коли він не задовольняє керівництво (власників), воно починає шукати причини (фактори). За таких обставин, аналіз становиться основною функцією управління, або ж його відносне значення суттєво зростає.

 

Прийняття рішень Контроль та мотивація Планування та прогнозування Аналіз (в т.ч. фінансовий)
Система, що управляє (керуюча система)
       
Система, якою управляють (керована система)

 

Рис. 1.1. Система управлінських функцій

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал