Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки. Тема: Засудження рабства в романі Ж.Верна „П’ятнадцятирічний капітан”.


7. Домашнє завдання.

 

 

Тема: Засудження рабства в романі Ж.Верна „П’ятнадцятирічний капітан”.

Мета: вчити визначати риси характеру героя; допомогти з’ясувати гуманістичні погляди автора; виховувати негативне ставлення до приниження, дискримінації людини.

 

“Работоргівля – це слово,

якому не повинно бути місця в

людський мові...”

Ж.Верн

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Діти, чи існує рабство сьогодні? Що вам про це відомо?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Слово вчителя. Як виникло рабство? З яких причин?

Про це нам повідомлять наші «історики» (виступ учнів – істориків)

1-й учень. Рабство — це насильницьке підпорядкування однієї людини іншою або однієї групи людей іншою групою людей. У раба не має особистих прав власності, його можна продати, убити.

2-й учень. Рабство відоме з доісторичних часів, але набуло роз­квіту після падіння Римської імперії. У XVI — XVIII ст. в Іспанії, Порту­галії й Великобританії, а в Америці в XVII — XIX ст. рабська праця стала основою економіки. Мільйони африканців вивозилися з континенту до інших країн і використовувалися як безкоштовні знаряддя праці, працюючи на плантаціях, а пізніше — на мануфактурах.

Велика їх кіль­кість помирала, але все одно вигода від подібної експлуатації була ве­личезною.

1-й учень. Рабство в Британській імперії було заборонене в 1833 р., у США наприкінці Громадянської війни 1861—1865 рр., але не­легально продовжує існувати в деяких країнах.

2. Виразне читання. Слово вчителя

Щоб краще усвідомити, що таке рабство і які його наслідки, зверні­мося до розділу «Работоргівля» з роману «П'ятнадцятирічний капітан».

Жуль Берн писав: «Работоргівля! Усі знають, що означає це слово, якому б не повинно бути місця в мові людини. Цю ганебну торгівлю трива­лий час із великим зиском проводили європейські краї­ни, що володіли заокеанськими колоніями — Англія, Франція, Іспанія...»

Чимало сторінок роману присвячено жах­ливим картинам африканської работоргівлі. «Як важко мені описувати ці картини! - пише автор. -

Але я вважав своїм обов 'язком відтворити їх у всій їхній жахливій реальності». З якою метою, на вашу думку, автор представляє своїм читачам ці страшні звірства?

Назвіть іще твори світової літератури, де засудже­но работоргівлю.

3.Бесіда з учнями.

· Назвіть героїв роману, які займалися справою, недостойною людини. (Негору, Гарріс, Муані-Лунга, Жозеф-Антоніу Алвіш, Коїмбра.)

· Як Негору та Гарріс ставилися до нещасних ра­бів? Що для них було найважливіше? (Жадоба до гро­шей, до наживи.)

· Відомо, що Гарріс — американець, Негору — пор­тугалець. Як вони поводилися з білими людьми, тоб­то з людьми своєї раси? (У їхній ганебній справі не має значення колір шкіри людини.)

· Чи усвідомлювали Гарріс та Негору, що вони стали на шлях знищення цілих народів? (Вони взагалі не задумувалися над світовими проблемами. Для них го­ловне — гроші.)

 

4. Складання схеми до образів Негору та Гарріса.

 

V.Закріплення вивченого матеріалу
Контрольні запитання.

· Жуль Берн через образ Діка Сенда висловлює дум­ку: «Деякі молоді й здорові з вигляду невільники зне­нацька падають мертвими... Левінґстон писав про це: «...На мою думку, це стається з вільними людьми, не­сподівано оберненими на рабів, які зовсім не були готові до такої долі». Як ви розумієте думку письменника?

· Як ви думаєте, високі моральні якості людини залежать від раси?

· Як були врятовані герої роману?

· Як склалося їхнє подальше життя?

· Закінчіть речення-звернення до работорговців:
«Негр Геркулес — не «чорне дерево», а справжня Людина, гідна великої поваги, тому що...»

VІ.Підсумки. Прийом «Мікрофон»

1. Я знаю, що рабство – це…

2.Я вважаю, що рабство…

3. Я співчуваю...

VІІ. Домашнє завдання Підібрати цитатний матеріал про роль науки у житті героїв. Виписати вислови відомих людей про роль на­уки у житті людей. Підготувати малюнки до роману (за бажанням).

 

Тема. РОМАНТИКА ПОДОРОЖЕЙ У РОМАНІ Ж. ВЕРНА «П'ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ КАПІТАН»

Мета: допомогти учням усвідомити пізнавальне значення твору, визначити елементи географічного роману, показати романтику пригод, велич науки та знань у творі, поглибити знання з географії; навчати орієнтуватися у тексті роману, складати план; удосконалювати навички текстуального аналізу, «словесного малювання», розвивати логічне мислення учнів, уміння узагальнювати, робити висновки, стисло пере­казувати текст; виховувати повагу до наукових знань, сприяти вихованню сміливості, мужності, відваги, шляхетності.

 

Світ - корабель, розум -

вітрило, думка — кермо.

Турецьке прислів'я

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент. IІ. Оголошення теми, мети і завдань уроку

IIІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Літературний диктант

· «Упізнайте героя» і впи­шіть пропущені слова.

· «Тільки один чоловік на борту не був американець за походженням. Звали його..., родом він був із..., але добре знав англійську мову. На шхуні він виконував скромну роботу... (Негору, Португалії, кока.)

· Ім'я Дік — скорочене від... — дано маленькому сироті на честь жалісливого перехожого. (Ричард.)

· «Дік був скупий на слова та жести. Дуже рано, в тім віці, коли ще звичайно не замислювався над май­бутнім, він усвідомив своє становище й дав собі обі­цянку...» (Стати людиною.)

· «Дік Сенд вирушив у плавання на судні свого бла­годійника..., яким командував його покровитель ка­пітан...» (Джеймса Велдона, Халл)

· «Найстарішого негра звали...» (Том.)

· «Решта негрів були молоді люди від двадцяти п'яти до тридцяти років, звали їх...,...,... і...». (Бет, Остін, Актеон, Геркулес.)

· «Літери..., вигравіювані на нашийнику, — оце і все, що в'язало Дінго з минулим, яке досі так і за­лишилося загадкою». (С.Б.)

· «Під третю годину ранку старого Тома стало хи­лити на сон... Тим-то він і не помітив, що на палубі прослизнула людська тінь. То був...» (Негору.)

2.Завдання: розташуйте події у їх логічній послідовності

· 9.Розкриття таємниці літер «С» і «В».

· 6.Пригода в термітнику.

· 2.Полювання на смугача.
5. Зустріч героїв з Гаррісом.
8. Втеча з факторії.

· 7.Ярмарка в Казонде.

· 3.Загибель капітана Халла та його команди.
1. Порятунок потерпілих з «Вальдека».

· 4.Важкий шлях «Пілігрима» до омріяного порту.

3.Знайди відповідність.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1.Виступ учнів - географів.

2. Бесіда

1. Яких ви знаєте відкривачів нових земель, мандрівників? (Кук, Колумб, Магелан та ін..)

2.А хто з них є героями Жуля Верн

 

 

     
     
     
         
         
       
                     
     
     
                           

 

Лівінгстон, Камерон, Стенлі

Які почуття викликають у вас ці люди? Чому?

3. Бесіда за змістом роману.

· Розкажіть про команду шхуни «Пілігрим». (Це бу­ли наймані матроси.)

· У чому полягала мета плавання «Пілігрима »? (Полю­вання на китів, щоб наповнити бочки китовим жиром.)

· За яких обставин були врятовані потерпілі з суд­на «Вальдек»? (Це було напівзатонуле американське суд­но, яке зазнало корабельної аварії. З нього було врятовано собаку Дінго та негрів Геркулеса, Тома, його сина Бета, Остіна, Актеона.)

· Чим зацікавила людей поведінка собаки? (Людей зацікавили дві обставини. Перша — це те, що вона гав­кала на корабельного кока Негору. Друга — це те, що серед усіх кубиків Дінго витягав лише кубики з літерами «С» «В». Ці ж літери були на його нашийникові.)

· Які трагічні події стали на шляху «Пілігрима»? (Моряки, полювавши на китів, підстрелили самку кита. Бажаючи врятувати свою дитину, вона, розлючена, пе­ревернула човен, на якому знаходилися капітан Хам з мо­ряками. Усі вони загинули.)

· Хто став капітаном судна після загибелі капітана Халла та за яких обставин?

(Дік Сенд, п 'ятнадцятирічний юнга, так як він ясно розумів, що більше ніхто не зможе справитися з судном. Це був його обов'язок.)

· Які риси, на вашу думку, необхідні людям, котрі потрапили в складну та незвичну ситуацію? (Хоробрість, вміння сконцентруватися, впевненість у власних силах, відповідальність за інших.)

· Які риси характеру допомогли героям подолати всі складні перешкоди? (Почуття людської гідності, честі, взаємодопомоги та взаєморозуміння.)

· Назвіть основні події небезпечної подорожі героїв. (Ураган; втрат втрата компаса; пробоїна у корпусі, в результаті якої члени екіпажу змушені були зійти на берег; помилкове визначення місцеперебу­вання; зустріч з таємничим та підступним про­відником; тяжке перебування у работоргівле; по­ховання Самюеля Вернера; довгоочікувана зустріч з містером Уелдоном.)


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.