Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Робота з текстом.


· Що вам відомо про дитинство Діка Сенда?

· Прокоментуйте, як до нього ставляться інші персонажі твору (капітан Халл, місіс Уеддон, Джек, Геркулес).

· Як це характеризує героя?

· —Які підстави дали можливість капітану Халлу зазначити, що «Дік Сенд стане колись гордістю амери­канського флоту»?

· Знайдіть у тексті і зачитайте, як автор ставиться до свого героя. Чи співпадає авторська оцінка з вашою? Поясніть свою позицію.

· Як ви розумієте такий вислів автора: «Дуже рано, в тім віці, коли ще звичайно не замислюються над май­бутнім, він усвідомив своє становище й дав собі обіцянку «стати людиною»? Обґрунтуйте свою точку зору.

· Чи вдалося Діку стати саме такою людиною?

· Чи легко далося Дікові Сенду рішення взяти відповідальність за долю людей на судні на себе? Чи відчував він страх перед невідомим майбутнім? Думку доведіть прикладами з тексту.

· У хвилини розпачу Дік Сенд подумав: «Навіщо жити, коли не можеш нічим стати в пригоді тим, кого любиш?» Як ці слова характеризують п'ятнадцятирічного капітана? Чи можна вважати їх життєвим кредо Діка?

· Капітан Халл теж висловився про Діка Сенда: «Скромність і доброта — в цих двох словах уся його вдача!» Чи згодні ви з цими словами?

· Чи погоджуєтеся ви з тим, що той, «хто з дитячих літ усвідомив, що праця — це закон життя, хто змалу знає, що хліб заробляється тільки в поті чола, той за­вжди готовий на великі справи і в свій день знайде і волю, і силу, щоб їх здійснити». Підтвердіть свою думку фраг­ментами з тексту.

· Розкажіть, які труднощі вдалося подолати Діку Сенду?

· Яка подальша доля героя?

 

Складання усного твору на тему: «Як стати справж­нім капітаном?»

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1.Запитання для контролю.

Які риси вдачі Діка Сенда вам найбільше по­добаються?

Чи хотіли б ви мати такого друга, як Дік Сенд? Чому? У чому полягає виховне значення образу п'ят­надцятирічного капітана? 3. Складання сенкану. Виступи учнів-поетів.

 

V. Домашнє завдання.

Дібрати цитатний матеріал до образу Геркулеса.

 

Тема. Образ Геркулеса в романі Жуля Верна “П’ятнадцятирічний капітан”

Мета: продовжувати роботу над характеристикою літературного героя, вчити школярів аналізувати художній образ, ситуацію; розвивати уміння працювати з цитатним матеріалом, визначати основні риси героя, давати обгрунтовані відповіді, чітко висловлювати свою думку, особисте ставлення до проблем, порушених в романі; виховувати у школярів честь, гідність, відданість, відповідальність, готовність прийти на допомогу.

Упевнений погляд та горда постава

нового Мганнги мимоволі викликали

повагу.

Жуль Верн

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми, мети і завдань уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання, аналіз та оці­нювання.

IV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального ма­теріалу

1.Бесіда.

· Розкажіть, як ставилася команда «Пілігрима» до врятованих негрів з «Вальдека»? (Стосунки були доб­рими, дружніми.)

· Хто з негрів найбільше допоміг Діку? (Геркулес.)

· Чому, на вашу думку, юнак має ім'я Геркулес? (Ж.Верн назвав Геркулеса «могутньою силою»:

· «Коли велет Геркулес брався за якийсь фал, то іншим не було там чого робити», «Казати Геркулесові тягти з усієї сили було вельми необачно. Велет так рвонув за канат, що мало не порвав снастей», «це дужий негр, шість фу­тів на зріст, тяг мов та лебідка»!)

· Скільки років Геркулесові? (25 – 30)

· Яке походження героя? (За походженням він негр, разом з батьками жив у США, народився не рабом, як багато інших негрів, а вільною людиною)

· Де працював Геркулес? (На плантації у Південній Австралії, тепер повертався додому)

 

2.Робота з підручником. Опишіть зовнішність героя

Назвіть вчинки героя.

Про які риси характеру свідчать вчинки героя?


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.