Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Класифікація інновацій
1. За призначенням (сферою використання) інновації бувають:

техніко-технологічні проявляються у вигляді нових продуктів (виробів), технологій їхнього виготовлення, засобів виробництва (машин, устаткування, енергії, конструкційних матеріалів);

організаційніохоплюють нові методи та форми організації всіх видів діяльності підприємств (організаційні структури управління виробництвом, форми організації різних типів виробництва й колективної праці);

економічніохоплюють методи господарського управління наукою та виробництвом через реалізацію функцій прогнозування і планування, фінансування, ціноутворення, мотивації та оплати праці, оцінки результатів діяльності;

соціальні передбачають різні форми активізації людського чинника (професійна підготовка й підвищення кваліфікації персоналу; стимулювання творчої діяльності; поліпшення умов і постійна підтримка високого рівня безпеки праці; охорона здоров’я людини і охорона довкілля; створення комфортних умов життя);

юридичні– нові і змінені нормативно-правові документи, що визначають і регулюють усі види діяльності підприємств та організацій.

2. За масштабністю і силою впливу на ефективність діяльності певних ланок суспільного виробництва інновації поділяють на:

локальні (поодинокі, окремі), які призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності підприємств і не справляють істотного впливу на ефективність функціонування та розвитку підприємств;

глобальні (великомасштабні), які здебільшого є революційними (принципово новими), підвищують організаційно-технічний рівень виробництва, і завдяки цьому забезпечують суттєві позитивні зрушення в економічних і соціальних процесах.

3. За ступенем внесених змінінновації бувають:

радикальні– нові продукти чи технології, які повністю витісняють існуючі до цього продукти й технології в цій галузі (компакт-диски замість платівок);

часткові– нові продукти і процеси, які лише модифікують уже існуючі.

Між окремими видами інноваційних процесів існує тісний взаємозв’язок. Технічні інновації породжують відповідні організаційні нововведення, а останні, як правило, зумовлюють зміни в економічному механізмі діяльності підприємств. Одночасно ефективні технічні, організаційні та економічні нововведення неодмінно призводять до помітних позитивних змін у соціальних процесах на підприємствах. Поряд з цим усі інновації на підприємствах повинні спиратися на юридичні засади.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал