Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура підприємства


Структура підприємства – це його внутрішній устрій, який характеризує склад підрозділів і систему зв’язків, підпорядкованості та взаємодії між ними.

Підприємство як виробнича система складається із трьох підсистем:

1. Виробничої підсистеми, яка у свою чергу поділяється на:

підсистему основного виробництва, яка охоплює сукупність основних виробничих підрозділів підприємства (цехи, дільниці, робочі місця) та система зв’язків між ними, а також розміщення їх на території підприємства.

підсистему допоміжних виробничих цехів і господарств;

підсистему обслуговуючих господарств.

Підсистема допоміжних виробничих цехів і господарств та підсистема обслуговуючих господарств складають виробничу інфраструктуру підприємства.

2. Підсистеми управління, тобто управлінського апарату підприємства;

3. Підсистеми, що забезпечує обслуговування працівників підприємства(соціальної інфраструктури), тобто задоволення соціальних потреб і соціальний розвиток трудового колективу підприємства

Загальна структура підприємства– це сукупність усіх виробничих, невиробничих (житлово-комунальне господарство, профілакторії, їдальні, медичні, культурні і спортивні заклади) і управлінських підрозділів (рис. 1).

Підприємство очолює директор, який здійснює керівництво підприємством, розпоряджається в межах чинного законодавства його майном, укладає договори, відкриває в банках розрахункові рахунки тощо.

Першим заступником директора є головний інженер, який керує науково-дослідними та експериментальними роботами, відповідає за вдосконалення техніки і технології виробництва, здійснює технічну підготовку і обслуговування виробництва, розробляє заходи щодо підвищення якості продукції.

Економічну службу на підприємстві очолює головний економіст (заступник директора з питань економіки). Він відповідає за організацію планової роботи, здійснює контроль за виконанням планових завдань, проводить аналіз діяльності підприємства. вирішує питання фінансів, організації праці та заробітної плати.

Начальник виробництва і підпорядкований йому виробничий відділ забезпечують виконання планів підприємства, розробляють оперативні плани випуску продукції для кожного цеху, забезпечують ритмічну роботу з їхнього виконання, здійснюють контроль і регулювання перебігу виробничого процесу.

Рис. 1. Типова загальна структура промислового підприємства.

Маркетингові функції вивчення попиту, ринків збуту, реклами, просування товарів, а також матеріально-технічного забезпечення виробництва покладено на заступника директора з комерційних питань.

Заступник директора з кадрових соціальних питань відповідає за реалізацію кадрової політики підприємства, зокрема займається питаннями відбору персоналу, його професійної орієнтації та соціальної адаптації, навчання, підвищення на посаді, переведення, звільнення тощо.Кілька підрозділів апарату управління підприємства підпорядковано безпосередньо директору. Облік виробництва, контроль за використанням засобів і дотриманням фінансової дисципліни, складання балансів, розрахунки з робітниками та службовцями здійснює бухгалтерія. Функції контролю якості продукції, запобігання браку, розробки і впровадження систем управління якістю покладено на незалежний відділ технічного контролю. Реалізацією діловодства, тобто приймання вхідної документації, її реєстрацію, облік, розподіл, організацію внутрішнього документообігу, відправлення та зберігання документів забезпечує канцелярія.

Директору підприємства також безпосередньо підпорядковані начальники цехів, які здійснюють технічне та господарське керівництво відповідними цехами. До складу апарату управління цеху входить заступник начальника цеху з підготовки виробництва, заступник начальника цеху з виробництва і механік цеху. Економічну роботу в межах цеху очолює економіст, а питаннями нормування та оплати праці займається нормувальник. Начальник цеху здійснює управління виробництвом за допомогою майстрів виробничих дільниць, які вже безпосередньо або за допомогою бригадирів організують працю виконавців.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал