Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства
Маркетингове середовище, в якому функціонує підприємство, являє собою сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами підприємства, впливають на його стратегію і не підпадають під його безпосередній контроль. Оскільки кожне підприємство перебуває в умовах, що постійно змінюються, для того щоб успішно функціонувати на ринку, воно повинне чітко визначити параметри дослідження зовнішнього середовища і вибрати чинники, які найістотніше впливають на власну діяльність.

Здебільшого чинникимакросередовища не має специфічного впливу на окремо взяте підприємство, але ступінь впливовості на окремі підприємства різний, що обумовлюється відмінностями як у сферах діяльності, так і у внутрішньому потенціалі того чи іншого підприємства. Макросередовище визначає загальні умови підприємницької діяльності, атмосферу бізнесу, впливає на чинники мікросередовища та через них (опосередковано) – на розвиток підприємства. Зовнішні макрофактори менш стабільні і передбачувані, ніж, скажімо, мікроекономічні та внутрішньофірмові, а оскільки вектор їхнього впливу на підприємство спрямований виключно в напрямку: “Макросередовище => Підприємство”, вони є неконтрольованими зі сторони підприємства та змушують його пристосовуватися до мінливих зовнішніх умов.

Фактори зовнішнього макросередовища тісно взаємопов’язані між собою, в окремих ситуаціях дія одних взаємодоповнює та взаємопідсилює вплив інших, а в деяких – навпаки послаблює. Іншими словами, зміна одного із факторів наприклад, політичного чи економічного) призводять до значних змін інших (наприклад, соціально-демографічних).

На відміну від макроекономічних чинників чинники мікросередовища більше піддаються впливу з боку підприємства, тому вектор їхнього впливу спрямований обидва напрямки: “Мікросередовище <=> Підприємство”, при чому ступінь цього впливу залежить від стабільності становища підприємства на ринку.

Для досягнення ринкового успіху підприємство змушене здійснювати постійний моніторинг факторів економічного середовища, зокрема швидко дізнаватися про всі зміни зовнішнього оточення і мати уяву про їхнє значення, вибирати найкращу відповідну реакцію, що сприяє досягненню цілей, ефективно реагувати на вплив чинників зовнішнього середовища.

Потрібно зважати на те, що взаємодія окремих підприємств із зовнішнім середовищем має певну специфіку: окремі компоненти та чинники середовища по-різному впливають на окремі підприємства. Ступінь їхнього впливу залежить, як правило, від розмірів та галузевої належності підприємства, територіального розміщення та якості управління тощо. А тому кожне підприємство повинно з’ясувати для себе, які саме із зовнішніх чинників найістотніше впливають на його діяльність, і найбільш ретельно досліджувати саме ці чинники.

Також слід пам’ятати, що зовнішні чинники впливають на підприємство у взаємозв’язку, тобто зміна одного з них може вплинути на зміну інших. Так, наприклад, ріст цін на нафту призводить до підвищення цін у всіх галузях економіки, викликає урядове регулювання нормативів споживання, введення податків на надприбуток нафтових компаній, ріст цін на комунальні послуги.

Оскільки зовнішнє середовище є складним, найбільш доцільним підходом до його вивчення є системний підхід, який дає змогу відстежувати не лише зміни в межах окремих складових, а й їхній взаємовплив.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал