Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Порівняльна характеристика господарства Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів України.
Мета: здійснити порівняльний аналіз господарських функцій Прикарпатського, Подільського та Північно-західного регіонів за їх основними економічними показниками, визначити спільні та відмінні риси територіально-галузевої структури господарства.

Контрольні запитання:

1. Охарактеризуйте геополітичне положення Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів. Як воно впливає на розвиток господарства районів? В чому специфіка транспортно-географічного положення?

2. В чому полягає своєрідність, спільні та відмінні риси природних умов цих районів? Поясніть різноманіття природних ресурсів. Доведіть, що рекреаційні ресурси районів мають загальнодержавне та міжнародне значення.

3. Особливості системи розселення Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів. Поясніть особливості міського розселення.

4. Специфіка галузей спеціалізації районів та чинники їх розвитку.

5. Територіальна організація господарського комплексу Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів. Фактори формування і форми організації.

6. Галузі спеціалізації АПК Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів. Фактори, що вплинули на формування спеціалізації АПК Прикарпатського району. Покажіть вплив природного середовища на розвиток АПК в межах економічних районів.

7. Поясніть специфічні риси розвитку транспортної мережі району.

8. Охарактеризуйте рекреаційні ресурси регіону. Як вони впливають на розвиток туристичної галузі у зазначених економічних районах.

Завдання до практичної роботи:

1. На контурну карту нанесіть родовища корисних копалин, промислові центри та вузли (і їх спеціалізацію), головні транспортні магістралі Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів економічних районів.

2. За даними попередніх робіт визначте спільні та відмінні риси галузевої структури промислового та сільськогосподарського виробництва Прикарпатського, Подільського та Північно-західного районів, обґрунтуйте, чим вони зумовлені. Охарактеризуйте, які галузі промисловості (і чому) є головними галузями спеціалізації в цих районах, під впливом яких факторів вони сформувалися.

3. Поясніть, під впливом яких факторів склалися головні сільськогосподарські зони Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів. Обґрунтуйте їх спеціалізацію, нанесіть на контурну карту.

4. Користуючись даними табл. А.6, розрахуйте частки Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів у забезпеченні місцями закладів рекреаційно-оздоровчого призначення України. Складіть колову діаграму «Роль Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів у забезпеченні місцями закладів рекреаційно-оздоровчого призначення». Поясніть роль окремих мезорегіонів, визначте відмінності розвитку рекреаційного господарства.Умовні позначення:

Рис. 1. Роль Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів у забезпеченні місцями закладів рекреаційно-оздоровчого призначення (станом на 2004 рік).

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Користуючись типовим планом характеристики економічного району (додаток Г), даними літературних джерел та попередніх робіт, складіть письмово порівняльну характеристику Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів, виділивши спільні та відмінні риси їх розвитку, пояснивши причини.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал