Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Причорноморський економічний район.
Мета: Вивчити особливості розвитку, умов формування та територіально-галузевої структури господарського комплексу Причорноморського економічного району.

Контрольні запитання:

1. Охарактеризуйте геополітичне положення району. Яке значення для економічного розвитку Причорноморського району має його приморське положення?

2. Дайте характеристику ПРП Причорноморського району. Яке значення рекреаційних ресурсів для розвитку господарства?

3. Поясніть як транспортна мережа та особливості ПРП території вплинули на формування галузевої і територіальної структури господарства району.

4. Визначте специфічні риси геодемографічної ситуації, системи розселення та етнічного складу населення району.

5. Поясніть, під впливом яких факторів склалася виробнича спеціалізація і територіальна структура господарства регіону. Обґрунтуйте специфіку галузевої структури господарства Причорноморського району

6. Які елементи територіальної структури промислового виробництва відіграють вирішальну роль у формуванні територіально-виробничого комплексу Причорноморського економічного району?

7. Визначте спеціалізацію і фактори розвитку агропромислового виробництва Причорноморського району. Роль і місце АПК у економіці району.

8. Особливості транспортної системи Причорноморського району. Географічне положення як фактор розвитку портово-господарського комплексу. Його значення для розвитку економіки України.

9. Охарактеризуйте найбільш гострі екологічні та економічні проблеми розвитку району.

Завдання до практичної роботи:

1. На контурну карту нанесіть родовища корисних копалин, промислові центри та вузли (і їх спеціалізацію), головні транспортні магістралі Причорноморського району.

 

Умовні позначення:
Рис.1 Причорноморський економічний район

 

2. Користуючись даними попередніх робіт і літературних джерел, визначте особливості галузевої структури промислового виробництва, обґрунтуйте, чим вони зумовлені. Охарактеризуйте, які галузі промисловості (і чому) є головними галузями спеціалізації в Причорноморському районі, під впливом яких факторів вони сформувалися.

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Поясніть, під впливом яких факторів склалися головні сільськогосподарські зони Причорноморського економічного району. Обґрунтуйте їх спеціалізацію, нанесіть на контурну карту. За даними попередніх робіт проаналізуйте локалізацію окремих галузей сільськогосподарського виробництва в адміністративних регіонах Причорноморського району. Поясніть спільні та відмінні риси.Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Користуючись даними табл. А.6, розрахуйте частку Причорноморського економічного району у забезпеченні місцями закладів рекреаційно-оздоровчого призначення України. Складіть колову діаграму «Роль адміністративних одиниць Причорноморського району у забезпеченні місцями закладів рекреаційно-оздоровчого призначення» Поясніть роль окремих мезорегіонів, визначте відмінності розвитку рекреаційного господарства у адміністративних одиницях Причорноморського економічного району.

Умовні позначення:

 
 


Рис. 1. Роль адміністративних одиниць Причорноморського району у забезпеченні місцями закладів рекреаційно-оздоровчого призначення (станом на 2004 рік).

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал