Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Будівельний комплекс
Мета: охарактеризувати будівельний комплекс як міжгалузеву систему, яка стимулює розвиток всього народного господарства, виявити специфіку галузевої і територіальної структури.

Питання до семінару:

1. Галузева структура будівельного комплексу. З якими міжгалузевими комплексами або виробництвами цей комплекс найбільш тісно пов’язаний?

2. Групування галузей та виробництв будівельного комплексу за факторами розміщення підприємств. Які виробництва будівельної індустрії і чому тяжіють до джерел сировини, а які – до районів споживання?

3. Які склад сировинної бази будівельної індустрії ? Які корисні копалини використовують для виробництва будівельних матеріалів ?

4. Географія та фактори розміщення підприємств промисловості будівельних матеріалів (виробництва залізобетону, металевих конструкцій, столярних виробів, покрівельних матеріалів, цегли, цементу і т.д.).

5. Охарактеризуйте особливості та специфіку розміщення підприємств цементної промисловості України. Які чинники зумовили найбільший в Україні розвиток цементної промисловості в Донбасі та Придніпров’ї?

6. Обґрунтуйте тезу, що рівень розвитку будівельного комплексу значною мірою впливає на темпи розвитку і розміщення всіх галузей народногосподарського комплексу України. Які закономірності і тенденції розвитку капітального будівництва на Україні? Що розуміють під поняттями: нове будівництво, об'єкт будівництва, розширене будівництвом, реконструкція приміщень, технологічне переоснащення.

7. Охарактеризуйте екологічні проблеми, що виникають у зв’язку з діяльністю підприємств будівельної індустрії. Які, на Вашу думку, перспективи розвитку будівельного комплексу ?

Нотатки з питань семінару:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заняття №10

Тема: Географія агропромислового комплексу України

Мета: З’ясувати суть АПК, розкрити типи та структуру АПК, вивчити закономірності розміщення, функціонування і розвитку галузей агропромислового комплексу України, взаємозв’язки у комплексі; його значення для господарства країни, особливості його територіальної організації.Завдання до практичної роботи:

1. Накресліть схему АПК, вказавши міжгалузеві зв’язки АПК з іншими комплексами та сферами життєдіяльності, їх значення.

 

Рис. 1. Галузева структура та міжгалузеві зв’язки агропромислового комплексу України.

2. На контурну карту нанесіть інтегральні агропромислові зони та райони України. Вкажіть зв’язки між природними та сільськогосподарськими зонами країни, обґрунтувавши (письмово) особливості спеціалізації кожної зони.

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. За даними табл. 1, 2 розрахуйте душовий коефіцієнт локалізації виробництва основних видів продукції сільського господарства та душовий коефіцієнт локалізації виробництва окремих видів продукції харчової промисловості. Проведіть групування регіонів, визначивши спеціалізацію на виробництві тих чи інших видів продукції рослинництва, тваринництва та спеціалізацію харчової промисловості регіонів. Порівняйте отримані дані з результатами, отриманими під час виконання завд.2 і зробіть висновки щодо провідних факторів розміщення галузей харчової промисловості.

Таблиця 1

Виробництво основних видів продукції сільського господарства за регіонами у 2006 р.*

Адміністративні одиниці Виробництво продукції сільського господарства , кг/1 особу Душовий коефіцієнт локалізації  
Зернові культури Цукрові буряки (фабричні) Соняшник Картопля Овочі Виробництво м’яса Виробництво молока Зернові культури Цукрові буряки (фабричні) Соняшник Картопля Овочі Виробництво м’яса Виробництво молока
Україна 724,6 474,2 112,6 411,7 170,4 36,4 281,0              
АР Крим 612,2 0,0 18,6 90,3 80,2 60,2 169,0              
Вінницька 1206,3 1663,3 65,7 805,2 184,9 35,5 495,3              
Волинська 501,5 774,3 0,0 816,4 223,0 67,0 520,7              
Дніпропетровська 758,0 168,3 219,2 167,1 151,0 39,4 136,4              
Донецька 352,3 14,8 118,2 150,9 114,1 21,6 101,9              
Житомирська 538,9 674,2 2,2 736,6 162,8 36,4 541,1              
Закарпатська 229,9 0,0 1,6 452,5 181,8 36,0 316,4              
Запорізька 938,6 25,0 426,7 195,0 195,5 29,3 200,3              
Івано-Франківська 210,2 122,7 0,0 532,4 90,4 43,8 409,0              
Київська 1043,3 1287,9 26,4 732,5 258,0 109,1 344,6              
Кіровоградська 2223,5 1032,4 468,7 461,3 233,4 39,7 359,8              
Луганська 346,3 7,4 154,1 246,7 139,7 18,9 152,0              
Львівська 226,8 233,0 0,4 568,8 155,7 34,8 344,7              
Миколаївська 1586,8 230,2 405,9 168,4 241,6 22,0 335,9              
Одеська 1162,4 99,4 152,3 123,4 235,5 19,5 221,9              
Полтавська 1556,1 1503,3 185,7 589,5 260,1 30,5 508,7              
Рівненська 416,1 774,5 0,9 901,2 162,8 41,4 429,9              
Сумська 715,5 719,5 27,3 628,7 164,8 45,0 391,5              
Тернопільська 808,3 1998,0 3,6 720,8 143,8 35,7 419,8              
Харківська 602,8 559,3 132,4 336,3 188,5 33,7 186,4              
Херсонська 1295,0 35,1 309,3 195,0 546,5 36,0 311,0              
Хмельницька 675,8 1023,8 2,9 830,7 151,3 34,6 496,4              
Черкаська 1554,0 1487,7 126,0 661,0 232,8 83,3 380,2              
Чернівецька 409,2 176,6 7,7 489,3 204,1 37,3 396,1              
Чернігівська 1092,0 664,3 10,9 1245,3 162,5 44,6 514,4              
                               

*За даними Державного комітету статистики УкраїниТаблиця 2

Виробництво окремих видів продукції харчової промисловості за регіонами у 2004р.*

Адміністративні одиниці Виробництво продукції харчової промисловості, кг/1 особу Душовий коефіцієнт локалізації
Олія соняшникова нерафінована Молоко оброблене рідке Сири жирні Продукти кисломолочні Борошно Цукор-пісок Олія соняшникова нерафінована Молоко оброблене рідке Сири жирні Продукти кисломолочні Борошно Цукор-пісок
Україна 28,2 15,3 4,7 9,9 62,2 45,4            
АР Крим 1,5 4,1 0,4 5,7 60,3 0,0            
Вінницька 26,3 135,1 8,8 8,9 88,9 151,3            
Волинська 0,0 22,8 8,3 8,0 74,8 173,4            
Дніпропетровська 26,5 12,7 1,2 16,8 69,1 7,5            
Донецька 63,4 6,6 0,2 10,5 64,0 0,0            
Житомирська 0,1 4,7 12,5 6,6 25,1 53,0            
Закарпатська 0,0 2,1 0,0 1,0 34,4 0,0            
Запорізька 142,0 5,9 8,1 3,7 48,6 0,0            
Івано-Франківська 0,0 4,4 2,9 2,1 20,9 3,6            
Київська 23,7 35,7 1,5 14,8 76,8 101,9            
Кіровоградська 107,6 0,1 6,0 0,1 63,2 64,2            
Луганська 27,5 10,3 1,6 2,7 54,3 0,0            
Львівська 0,0 7,5 1,4 6,5 48,3 21,9            
Миколаївська 37,3 13,6 6,3 21,6 57,2 61,3            
Одеська 39,1 7,2 0,9 3,3 65,0 70,1            
Полтавська 55,4 17,6 18,8 22,0 57,7 119,2            
Рівненська 0,3 8,1 6,3 4,7 59,6 49,2            
Сумська 0,5 17,5 16,6 5,2 103,4 64,9            
Тернопільська 0,0 11,2 4,1 5,5 68,4 182,1            
Харківська 44,7 14,1 3,8 26,5 82,1 51,5            
Херсонська 5,0 7,3 10,5 10,1 77,4 0,0            
Хмельницька 0,1 8,6 7,6 3,1 68,1 74,7            
Черкаська 3,3 10,1 13,5 11,3 65,7 121,4            
Чернівецька 38,6 0,8 2,6 0,2 41,3 19,2            
Чернігівська 3,3 14,7 10,0 5,5 50,4 56,7            

*За даними Державного комітету статистики України

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питання для підготовки до семінару:

1. Дайте визначення поняття “агропромисловий комплекс”. Суть АПК і основні фактори його формування.

Примітка: При вивченні факторів формування АПК слід розкрити вплив природних і соціально-економічних факторів (рівень розвитку продуктивних сил, населення і трудові ресурси, транспортні умови, НТР, розвиток інфраструктури і ринкових відносин).

2. Охарактеризуйте роль земельних ресурсів в розвитку АПК. Роль залізничного, автомобільного транспорту в АПК.

3. Основні типи агропромислових комплексів.

Примітка: При підготовці слід розкрити поняття “типізації” АПК. Обґрунтувати категорії типізації і вивчити сучасну типізацію агропромислових комплексів. Для наочності можна розробити схему типів АПК.

4. Структура агропромислових комплексів.

Примітка: У питанні потрібно розкрити аспекти інтегральної структури АПК: галузевий, функціональний, територіальний, організаційний, управлінський. В кожному аспекті структури треба охарактеризувати їх елементи.

5. Територіальна організація АПК.

Примітка: При вивченні питання слід розкрити категорію “територіальна організація” і її форми зокрема, форми зосередження АПК, їх ієрархію.

6. Фактори, під впливом яких сформувались сучасні агропромислові зони та райони України.

7. Спеціалізація Поліської інтегральної агропромислової зони.

8. Галузі спеціалізації Лісостепової інтегральної агропромислової зони.

9. Галузі спеціалізації Степової інтегральної агропромислової зони.

10. Фактори формування приміських АПТК.

11. Спеціалізація сільського господарства в межах Українських Карпат, Кримських гір, Південного узбережжя Криму.

12. Проблеми розвитку АПК, причини кризового становища. Зміни пріоритетів у розвитку сільського господарства в Україні.

Нотатки з питань семінару:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал