Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні соціально-економічні показники розвитку суспільно-географічних районів України
Показники Прикарпатський Північно-Західний Подільський Центральний Столичний Північно-Східний Донецький Придніпровський Причорноморський Україна в цілому
Частка території (%) від загальної площі України                    
Частка населення , що проживає в районі, %                    
Рівень урбанізації, %                    
Густота населення, чол. / км2                    
Густота сільського населення, чол. / км2                    
Сумарний ПРП, у % від підсумку по Україні                    
Частка ВДВ, що виробляється в районі, %                    
ВДВ у розрахунку на душу населення, грн.                    
Частка основних засобів, розміщених на території району, %                    
Щільність основних засобів , тис. грн. / км2                    
Частка продукції промисловості, %                    
Частка продукції сільсь-кого господарства, %                    
Інвестиції в основний капітал на душу населення, грн                    
Прямі іноземні інвестиції на душу населення, грн                    
Експорт товарів на душу населення, дол.США                    

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Використовуючи дані табл. А.3 визначте показники структури промислового виробництва економічних районів України, результати занесіть до табл. 2. Отримані матеріали проаналізуйте, виконавши порівняльний аналіз економічних районів за спеціалізацією господарства. Під час аналізу акцентуйте увагу на таких питаннях: - як можна систематизувати і групувати макрорегіони України за загальною структурою господарства?- які галузі можна виділити повсюдного та локалізованого поширення?

- які фактори спричинили визначену спеціалізацію регіонів України?

Таблиця 2

Структура промислового виробництва економічних районів України (2004 р.)*

Адміністративні регіони Частка від загальноукраїнського виробництва, у %
Продукція промисловості всього, млн. грн. добувна промисловість обробна промисловість в тому числі: виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
харчова та перероблення сільгосппродукції легка виробництво деревини та виробів з неї целюлозно-паперова, видавнича справа виробництво коксу, нафто-продуктів та ядерного палива хімічна та нафтохімічна будматеріали, скловироби металургія та оброблення металу машинобудування
1. Донецький                          
2. Придніпровський                          
3. Північно-Східний                          
4. Столичний                          
5. Подільський                          
6. Західно-Поліський                          
7. Карпатський                          
8. Центральний                          
9. Причорноморський                          

Висновки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Використовуючи дані табл. А.4 визначте коефіцієнти душової локалізації промислового виробництва адміністративних регіонів в складі економічних районів України, результати занесіть до табл. 3. Використовуючи ці дані та матеріали заняття №12 (табл. 1,2) порівняйте локалізацію окремих видів промислового і сільськогосподарського виробництва в межах адміністративних регіонів та економічних районів України. Як впливає спеціалізація адміністративних регіонів на формування економічних районів? З чим це пов’язано?

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 3

Душові коефіцієнти локалізації промислового виробництва регіонів (2004 р.)

Адміністративні регіони Продукція промисловості, всього, добувна промисловість обробна промисловість в тому числі: виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
харчова та перероблення сільгосппродукції легка виробництво деревини та виробів з неї целюлозно-паперова, видавнича справа виробництво коксу, нафтопродуктів та ядерного палива хімічна та нафтохімічна будматеріали, скловироби металургія та оброблення металу машинобудування
Україна (разом) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Північно-Східний ЕР
Полтавська                          
Сумська                          
Харківська                          
Придніпровський ЕР
Дніпропетровська                          
Запорізька                          
Донецький ЕР
Донецька                          
Луганська                          
Столичний ЕР
Житомирська                          
Київська                          
м. Київ                          
Чернігівська                          
Центральний ЕР
Кіровоградська                          
Черкаська                          
Карпатський ЕР
Закарпатська                          
Львівська                          
Івано-Франківська                          
Чернівецька                          
Подільський ЕР
Вінницька                          
Тернопільська                          
Хмельницька                          
Західно-Поліський ЕР
Волинська                          
Р1вненська                          
Причорноморський ЕР
АР Крим                          
м. Севастополь                          
Херсонська                          
Миколаївська                          
Одеська                          

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал