Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Порівняльна характеристика господарства Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів
Мета: проаналізувати особливості територіально-галузевої структури господарства Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів, визначити спільні та відмінні риси розвитку.

Контрольні запитання:

1. Охарактеризуйте геополітичне положення Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів. Які позитивні риси ЕГП та їх вплив на господарство районів? Які риси ЕГП можна вважати негативними ? Як вони впливають на територіально-галузеву структуру господарства і які перспективи розвитку зумовлюють?

2. Наявність яких корисних копалин у цих економічних найбільшою мірою впливає на формування і розвиток галузевої і територіальної організації господарства ? Виділіть позитивні і негативні риси забезпеченості мінеральною сировиною для спільного розвитку районів.

3. Охарактеризуйте вплив природних умов і ресурсів Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів на організацію і розвиток господарства. Які спільні та відмінні риси? Яким чином це позначається на формуванні специфіки господарського комплексу цих районів?

4. Охарактеризуйте особливості демографічної ситуації та трудоресурсного потенціалу Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів, визначте спільні та відмінні риси.

5. Головні центри ПЕК районів, особливості енергетичної бази.

6. Чому в Донецькому та придніпровському районах сформувався один з найпотужніших металургійних комплексів не тільки України, але й світу ? Поясніть фактори розміщення на території цих районів галузевих металургійних районів та центрів.

7. Чому в Північно-східному районі сформувався один з найпотужніших машинобудівних районів України? Поясніть причини високого рівня розвитку машинобудування.

8. Обґрунтуйте фактори розвитку та спеціалізацію хімічної промисловості Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів.

9. Які ще галузі господарства є галузями спеціалізації у визначених економічних районах? Чому?

10. АПК Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів, їх спеціалізація, головні сільськогосподарські зони. Спільні та відмінні риси.

11. Проблеми та перспективи розвитку районів.

Завдання до практичної роботи:

1. На контурну карту нанесіть родовища корисних копалин, промислові центри та вузли (і їх спеціалізацію), головні транспортні магістралі Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів.

2. За даними попередніх робіт визначте спільні та відмінні риси галузевої структури промислового та сільськогосподарського виробництва, обґрунтуйте, чим вони зумовлені. Охарактеризуйте, які галузі промисловості (і чому) є головними галузями спеціалізації в цих районах, під впливом яких факторів вони сформувалися.3. Поясніть, під впливом яких факторів склалися головні сільськогосподарські зони Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів. Обґрунтуйте їх спеціалізацію, нанесіть на контурну карту.

4. Користуючись типовим планом характеристики економічного району (додаток Г), даними літературних джерел та попередніх робіт, складіть письмово порівняльну характеристику Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів, виділивши спільні та відмінні риси їх розвитку.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал