Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Права та обов'язки Лізингодавця


5.1. Лізингодавець має право:

а) за власний рахунок здійснювати контроль за умовами експлуатації та цільовим викорис­танням майна Лізингоодержувачем згідно з умовами цього Договору шляхом ____________ в строк _________________;

б) вимагати повернення переданого майна, якщо Лізингоодержувач не сплатив лізингові платежі протягом двох чергових строків;

в) вимагати від Лізингоодержувача відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяль­ності відповідно до умов цього Договору;

г) ______________________________________________________________.

5.2. Лізингодавець зобов'язаний:

а) передати належне йому на праві власності майно в користування Лізингоодержувачу;

б) своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання перед Лізингоодержувачем щодо утримання об'єкта лізингу (ремонт, технічне обслуговування тощо) (якщо це обумовлено в договорі);

в) прийняти об'єкт лізингу від Лізингоодержувача після закінчення строку Договору (якщо об'єкт не буде викуплено Лізингоодержувачем).

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА

6.1. Лізингоодержувач має право:

а) відмовитися від майна, яке не відповідає умовам цього Договору, затримувати належні Лізингодавцеві платежі до усунення ним виявленого порушення умов Договору за умови попе­реднього повідомлення Лізингодавця про намір здійснити вказані вище дії шляхом ___________ в строк ____________;

б) вимагати від Лізингодавця відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні цього Договору (відповідно до умов цього Договору);

6.2. Лізингоодержувач зобов'язаний:

а) прийняти та належним чином користуватися майном, утримувати його відповідно до погоджених Сторонами умов цього Договору, згідно з якими воно було передано, з урахуванням природного зносу та змін стану майна;

б) своєчасно та в повному обсязі виплачувати лізингові платежі відповідно до умов цього Договору;

в) у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу Лізингодавця повернути йому майно;

г) у строки _________________ надавати Лізингодавцю відомості про технічний стан майна та свій фінансовий стан, доступ до перевірки майна та умов його експлуатації;

 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.