Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Права і обов'язки Сторін


2.1. КЛІЄНТ має право:

2.1.1. Проводити довкладення на депозитний рахунок.

2.1.2. Знімати суму вкладу частинами, з урахуванням умов пункту 3.5. цього Договору, та (або) всю суму нарахованих процентів, на підставі письмової заяви, у будь-який банківський день з урахуванням умов пунктів 3.9., 3.10. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

2.1.3. Отримувати інформацію про стан рахунку і поточні нараховані проценти на свою письмову вимогу.

2.2. БАНК має право:

2.2.1. Змінювати розмір процентної ставки за користування вкладом при зміні облікової ставки Національного банку України або вартості кредитних ресурсів, з письмовим повідомленням про це КЛІЄНТА за п'ять банківських днів до зміни ставки, з вказанням дати зміни. У випадку згоди на зміну процентної ставки КЛІЄНТ зобов'язаний письмово повідомити про це БАНК до настання строку зміни, зазначеному у повідомленні. Зміна умов Договору оформляється в формі Додаткової Угоди.

2.2.2. У односторонньому порядку розірвати Договір і зробити повний розрахунок з КЛІЄНТОМ у разі: неотримання від КЛІЄНТА письмової згоди на зміну розміру процентної ставки до встановленого у повідомленні терміну або у разі залишку на депозитному рахунку суми, менш обумовленої в пунктах 1.2. і 3.11. * в редакції Додаткової угоди до цього Договору, з письмовим повідомленням КЛІЄНТА про дату розірвання Договору.

При цьому БАНК зобов'язується повернути КЛІЄНТУ суму вкладу і виплатити нараховані проценти у відповідності із пунктами 1.3., 3.8. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору і 3.2., 3.3. цього Договору, за фактичний строк користування вкладом, у день припинення Договору.

Переказ коштів здійснюється Банком на підставі розрахункового документа Банку.

2.2.3. Змінювати Тарифи обслуговування депозитного рахунку (пункт 3.10. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору), письмово повідомивши про це КЛІЄНТА, з вказанням розміру та дати набрання чинності тарифу, що встановлюється, не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати зміни.

2.3. БАНК зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити повне збереження грошових коштів КЛІЄНТА.

2.3.2. Не пізніше дня закінчення строку дії Договору (або у випадку його дострокового припинення) або на письмову вимогу (чи на підставі платіжного доручення) КЛІЄНТА перераховувати грошові кошти вклада і нараховані за вкладом проценти на його поточний рахунок з урахуванням умов пунктів 2.1.2, 2.2.2., 3.5. цього Договору, 3.9., 3.10. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

*) пункт 3.11. розповсюджується тільки на вклади у іноземній валюті.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.