Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зобов'язання та права Сторін


2.1. Кредитор зобов'язується:

2.1.1. Протягом ___ днів після підписання цього договору та договору застави перерахувати __ _____________ ___ р. на кореспондентський рахунок Позичальника кредит у сумі ___________________________________________________________ грн.

(цифрами та словами)

та одночасно заблокувати в Депозитарії Національного банку України на рахунку в цінних паперах

Позичальника державні цінні папери, зазначені в пункті 1.3 цього договору, які надані під забезпечення кредиту Національного банку України.

2.1.2. Надати до Депозитарію Національного банку України розпорядження про повернення Позичальнику зазначених у пункті 1.3 цього договору заблокованих державних цінних паперів у разі дострокового або своєчасного повернення Позичальником кредиту та процентів за його користування або в разі списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитним договором у безспірному порядку.

2.2. Кредитор має право:

2.2.1. Здійснити протягом дії кредитного договору перевірки банку щодо правильності проведення операцій з урахування векселів;

2.2.2. У разі прострочення погашення кредиту та нарахованих процентів за його користування списати в безспірному порядку заборгованість з кореспондентського рахунку Позичальника.

2.2.3. У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Позичальника для стягнення всієї

суми заборгованості в день закінчення строку дії кредитного договору спочатку списати заборгованість за кредитом, а потім — проценти за його користування.

2.2.4. У разі неможливості списання заборгованості за наданим кредитом і процентів за його користування з кореспондентського рахунку Позичальника через відсутність коштів віднести заборгованість на рахунок простроченої заборгованості до надходження коштів на кореспондентський рахунок Позичальника, але не більше ніж на 10 робочих днів, з нарахуванням на суму заборгованості пені в розмірі 0, 5 процента, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення та списати в безспірному порядку належну до сплати суму з кореспондентського рахунку Позичальника в день надходження коштів на його кореспондентський рахунок.

2.2.5. У разі неповернення, часткового неповернення кредиту та/або суми нарахованих процентів, неможливості списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Позичальника протягом 10 робочих днів самостійно розблокувати та здійснити реалізацію предмета застави без звернення до суду шляхом продажу державних цінних паперів (урахованих банком векселів), що надані під забезпечення, третім особам та задовольнити всі свої вимоги в сумі заборгованості Позичальника та нарахованої пені.

2.2.6. У разі неможливості продажу предмета застави залишити заставлені державні цінні папери

(ураховані банком векселі) за собою за балансовою вартістю до строку їх погашення.

2.2.7. У разі допущення Позичальником факту несвоєчасного повернення кредиту, процентів за його

користування не допускати Позичальника до участі в наступних 5 тендерах.

2.3. Позичальник зобов'язується:

2.3.1. Повернути Кредитору суму кредиту та проценти за його користування, зазначені в пункті 1.1 цього договору, шляхом перерахування коштів на рахунок Кредитора до 13 години " ___" ____________ 200_ р.

2.3.2. Передати Кредитору векселі з бланковим індосаментом, що є предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього договору за реєстром.

2.3.3. У разі неможливості списання з кореспондентського рахунку коштів, що становлять вимоги Кредитора, протягом 10 робочих днів сплатити пеню в розмірі 0, 5 процента, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

2.4. Позичальник має право:

2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за його користування, попередньо повідомивши про це Департамент монетарної політики та ___________________________________________________________________________.

(назва територіального управління Національного банку України)

2.4.2. У разі своєчасного повернення кредиту і процентів за його користування отримати від Кредитора векселі, що були надані під забезпечення кредиту, або надати до Депозитарію Національного банку

України розпорядження про розблокування державних цінних паперів, зазначених у пункті 1.3 цього

договору, які були надані під забезпечення кредиту Національного банку України.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.