Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інші умови


4.1. Витрати, пов'язані з переказом коштів на рахунок, вказаний в пункті 1.2. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору, сплачуються КЛІЄНТОМ.

4.2. У випадках перерахування коштів вкладу та нарахованих процентів у іноземній валюті на поточний рахунок КЛІЄНТА в іншому банку, з урахуванням умов пункту 3.5. цього Договору, витрати, пов'язані з виплатою процентів і поверненням суми вкладу, сплачуються КЛІЄНТОМ. Останнє реалізується поданням КЛІЄНТОМ платіжних доручень міжнародного зразка (SWIFT), окремо на перерахування коштів вкладу та процентів, з поміткою у полі 71 символа BEN (щодо вибору способу та порядку відшкодування комісійних іноземного банку за міжнародні перекази за рахунок отримувача коштів - у відповідності до міжнародних правил розрахунків).При цьому, зарахування коштів на користь КЛІЄНТУ за міжнародним переказом проводиться іноземним банком за вилученням суми комісії, окремо за кожним переказом.

Перерахування коштів вкладу та нарахованих процентів на поточний рахунок КЛІЄНТА в іншому банку, з урахуванням умов цього пункту, та всі остаточні розрахункові операції за депозитом та процентами по закінченні строку розміщення коштів вкладу (або раніше) за вимогою КЛІЄНТА, з урахуванням умов Договору, здійснюються БАНКОМ у відповідності до операційного часу по виконанню відповідних платежів.

4.3. Все листування між БАНКОМ і КЛІЄНТОМ, у тому числі щодо змін і розірвання Договору, може проводитись поштою або факсом з подальшою передачею оригіналів поштою (кур'єром) протягом двох днів. При цьому датою отримання іншою стороною переданого факсом листа є дата отримання і реєстрації його факсограми.

4.4. Всі попередні переговори, а також все попереднє листування з предмету даного Договору, втрачає силу з моменту його підписання обома сторонами.

4.5. Всі зміни, доповнення до Договору можуть мати місце тільки за взаємною згодою, оформляються Додатковою угодою в письмовому вигляді, яка є невід'ємною частиною Договору.

4.6. Відмова від виконання зобов'язань і внесення змін у Договір допускається у порядку, передбаченому цим Договором.

4.7. У випадку зміни реквізитів, вказаних у розділі 5 цього Договору, КЛІЄНТ у п'ятиденний строк повідомляє про це БАНК.

4.8. Представники сторін заявляють, що вони уповноважені належним чином на підписання цього Договору.

4.9. Цей Договір, складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

4.10. Якість послуг, що надаються згідно до цього Договору, відповідають законодавству України, нормативним актам НБУ, регулюючим операції з залучення коштів юридичних осіб на депозитні вклади у Банки.

4.11. У разі порушення будь-якою стороною цього Договору будь-якого грошового зобов'язання, винна сторона несе відповідальність перед іншою стороною виключно у вигляді сплати пені у розмірі 0, 1 від облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) від своєчасно неперерахованої суми, яка нараховується протягом одного місяця з моменту виникнення відповідного зобов'язання.

4.12. Всі відносини, що виходять з цього Договору, регламентуються чинним Законодавством України. Розбіжності, що витікають з цього Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним Законодавством України.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.