Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Регіональне міжнародне співробітництво.
Регіональне міжнародне співробітництво у галузі проти дії міжнародній злочинності, включаючи видачу злочинців. Жодна країна, незалежно від рівня її розвитку, не має імунітету проти злочинних проявів. Величезні порівняно з бюджетом будь-якої країни ресурси, якими оперують злочинні організації, роблять нерівною боротьбу з ними правоохоронним органами.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити такі основні завдання:

1) визначити основні джерела регулювання процедури міжнародного співробітництва держав, включаючи видачу злочинців, на прикладі європейських міжнародних міжурядових організацій;

2) окреслити основні шліхи взаємодії держав щодо подолання міжнародної злочинності. Питання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю вирішується як в універсальних міжнародних організаціях (Організацією Об’єднаних Націй), так і на регіональному рівні (Рада Європи, Європейський Союз, Співдружність Незалежних Держав).

Це не є випадковістю, бо злочинність не має кордонів та національної приналежності, вона не існує сама по собі, рівень її розгалуженості та прогресування визначається системою міжнародних злочинних зв’язків. Статут ООН закріпив принципово нову правову основу для міжнародного співробітництва в даній сфері, проголосивши прагнення народів Об’єднаних Націй затвердити віру в основні права людини, гідність і цінність людської особистості .

Економічне співробітництво держав СНД. Із самого початку існування Співдружності співпраця в економічній сфері є однією з пріоритетних у діяльності цього утворення.

У1993 р. держави СНД підписали Угоду про узгодження антимонопольної політики, Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики і Положення про Міждержавну раду з антимонопольної політики.

У тому самому році 9 держав СНД підписали Договір про створення Економічного союзу. Україна і Туркменістан увійшли до Союзу як асоційовані члени. В заяві України у зв'язку з Договором про створення Економічного союзу говориться: "Україна з урахуванням внутрішнього законодавства заявляє про свій намір співпрацювати з економічним співтовариством як асоційований член на основі окремої угоди відповідно до ст. 30 Договору про створення Економічного союзу"1.

У Договорі передбачається поетапне формування Союзу з метою інтеграції економік держав-членів і створення єдиного митного і валютного простору.

15 квітня 1994 р. була підписана Угода про створення зони вільної торгівлі, що мала на меті запустити в дію механізм Договору про Економічний союз.

21 жовтня 1994 р. на засіданні Ради керівників держав СНД була укладена Угода про створення Міждержавного економічного комітету Економічного союзу. Цей документ підписали керівники 11 держав СНД (окрім Туркменістану).Міждержавний економічний комітет (МЕК) є постійно діючим координуючим і виконавчим органом Економічного союзу. Він здійснює контрольні та розпорядчі функції в межах повноважень, делегованих йому державами - учасницями Договору про створення Економічного союзу

Регіональне економічне співробітництво можна також проілюструвати прикладами інших організацій: Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), створена Канадою, Мексикою і США в 1992 р.; Організація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АПЕК); Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН, докладніше див. розд. 9); Афро-Азіатська організація економічного співробітництва (АФРАСЕК); Карибське співтовариство (КАРІКОМ); Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ); "Андська група"; Організація економічного співробітництва (ОЕС). Ці організації є міжурядовими об'єднаннями і мають міжнародну правосуб'єктність.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал