Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Економічне зростання як категорія нац.. ек., якісні та кількісні характеристики економічного зростання.


До основних кількісних та якісних показників належать:

• розвиток і втілення в життя досягнень науково-технологічного прогресу;

• інтеграція світового господарства;

• міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва;

• міжнародна інвестиційна діяльність;

• міжнародна міграція капіталу;

• різні види спільної підприємницької діяльності;

• міграція робочої сили, тощо.

Економічне зростання – це форма економічного розвитку, що призводить до збільшення обсягу випуску продукції економікою за певний період. Існують різні підходи до розуміння економічного зростання. Економічне зростання вимірюється за допомогою дослідження динаміки ряду економічних показників, в першу чергу ВВП і національного доходу.

Економічне зростання є ефективним способом вирішення ряду національних проблем, зокрема:

· проблеми зростання реального виробництва;

· проблеми підвищення рівня життя народу;

· проблеми задоволення нових потреб суспільства та індивідуумів;

· проблеми зміцнення зовнішньоекономічних позицій держави;

· проблеми зміцнення науково-технічної виробничої і фінансової бази національної економіки.

Існує два підходи до визначення перспектив економічного зростання:

· перший базується на теорії нульового зростання. Його прибічники вважають, що досягнутий рівень виробничої динаміки уже задовольняє основні потреби суспільства, а її нарощування матиме наслідком прискорення процесу деградації навколишнього середовища, отже нарощування виробництва є недоцільним;

· другий базується на бажанні більшості країн і народів світу підвищити рівень свого добробуту і закласти підвалини майбутнього зростання.

Основні параметри економічного зростання:

· причини економічного зростання – це зростання населення і його потреб;

· значення економічного зростання – це одна з основних макроекономічних цілей;

· спосіб досягнення економічного зростання – через зростання обсягів виробництва національного продукту на душу населення;

· вимірювання економічного зростання - через ВНП, ВВП, національний дохід, обсяги виробництва по галузям та їх динаміку (індекси і темпи зростання).

Типи та способи економічного зростання:

· екстенсивний;

· інтенсивний;

· змішаний.

Екстенсивний тип економічного зростання має місце у випадку кількісного зростання залучених у виробництво факторів виробництва, тобто, зростання кількості земель в обробітку, капіталу (виробничих потужностей), трудових ресурсів. За екстенсивного типу економічного зростання кількісне співвідношення між витратами факторів виробництва і отриманими результатами (продуктивність) залишається незмінним.

Інтенсивний тип економічного зростання має місце у випадку якісного поліпшення факторів виробництва, а саме застосування нових технологій та інших інновацій (поліпшення землі і капіталу), а також підвищення рівня кваліфікації та освіти працівників і вдосконалення організації та управління виробництвом (поліпшення людських факторів). Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання в реальності в чистому вигляді практично не зустрічаються. В абсолютній більшості випадків маємо економічне зростання змішаного типу, тобто одночасно за рахунок інтенсивних та екстенсивних чинників.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал