Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Принципи та функції прогнозування нац.. ек, класифікація прогнозів.
Процес прогнозування відбувається виходячи з таких принципів:

· принцип наукової обґрунтованості;

· принцип системності, передбачає розгляд об’єкта прогнозування як системи, що є сукупністю великої кількості елементів та взаємозв’яків між ними;

· принцип адекватності - означає, що прогнози і прогнозна інформація повинні відображати реальні процеси в економіці;

· принцип альтернативності або багатоваріантності;

· принцип цілеспрямованості, тобто прогноз має відповідати певним цілям;

· принцип ефективності, забезпечується в тому випадку, коли за мінімальної кількості вхідних даних досягається максимальна кількість вихідних даних.

Загалом прогнозування виконує наступні функції:

а) науковий аналіз соціально-економічних, науково-технічних та техніко-технологічних процесів, що відбуваються в рамках національної економіки. Ця функція реалізується в три етапи :

· ретроспекція – це вивчення минулого стану об’єкту;

· діагноз – визначення сучасного стану об’єкту;

· проспекція - визначення майбутнього стану об’єкту. Обов’язковим елементом є верифікація, тобто оцінка достовірності прогнозу;

б) оцінка об’єкта прогнозування на основі обраних альтернатив, тобто розробляються кілька варіантів прогнозів майбутнього стану об’єкта, які аналізуються і порівнюються за певними критеріями;

в) підготовка управлінських рішень (по суті це підготовка рекомендацій для прийняття рішень);

г) оцінка можливих наслідків прийнятих рішень

Існує класифікація прогнозів за наступними критеріями:

1. За критеріями контрольованості:

- контрольовані прогнози, тобто прогнози процесів, що контролюються інституціями;

- неконтрольовані прогнози.

2. За критерієм масштабу:

- мікропрогнози (прогнози розвитку окремих економічних суб’єктів);

- галузеві прогнози;

- макропрогнози (розвитку національної економіки);

- мегапрогнози (розвитку глобальної економіки).

3. За критерієм строків прогнозування:

- оперативний (на строк до одного місяця);

- короткостроковий (до одного року);

- середньостроковий (до п’яти років);

- довгостроковий (до 15-ти років).

4. За критерієм об’єктів прогнозу:

- прогнози зміни запасів природних ресурсів;

- прогнози руху трудових ресурсів;

- прогнози динаміки інвестицій;

- прогнози науково-технічного розвитку;

- прогнози соціального розвитку;

- прогнози динаміки зайнятості;

- прогнози динаміки доходів.

5. За критерієм кількості об’єктів прогнозування:

- одиничний прогноз;

- множинний прогноз.

6. За критерієм часового інтервалу прогнозування:

- точний прогноз;

- інтервальний прогноз.

7. За функціональними ознаками:

- пошуковий прогноз - базується на існуючих тенденціях і закономірностях;

- нормативний – базується на нормативах.

8. За критерієм варіантів прогнозування:

- песимістичний;

- оптимістичний;

- середній (стриманий).


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал