Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форма ВУ-100 – Журнал обліку показань засобів контролю
5.42.1 Основне призначення засобів контролю полягає у підвищенні безпеки руху поїздів завдяки своєчасному виявленню несправностей рухомого складу.

Основні положення з технічного обслуговування та експлуатації засобів контролю викладені в «Інструкції з розміщення та експлуатації засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда ЦВ-ЦШ-0053», та в формах додатків до неї.

Для обліку результатів роботи засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда призначений «Журнал обліку показань засобів контролю» форми ВУ-100. Журнал ведеться працівниками ПТО, ПКТО, КП, при відсутності працівників вагонного господарства – черговим по станції. Відомості про зупинки поїздів за показаннями засобів контролю, огляд та ремонт рухомого складу отримують від працівників, які знімають показання реєстраційних пристроїв засобів контролю.

5.42.2 Відповідальність за правильну оцінку стану показаних засобами контролю чи додатково виявлених несправних вагонів, несуть оглядачі вагонів чи інші відповідальні за огляд рухомого складу особи, а відповідальність за правильність показань засобів контролю несуть електромеханіки, що обслуговують засоби контролю.

5.42.3 На період часу впливу сонячного випромінювання на роботу засобів контролю, виявленого на практиці та зафіксованого в місцевій Інструкції, засоби контролю із роботи не виключаються, а необґрунтовані затримки поїздів цими засобами з причини впливу сонячного випромінювання не приймаються до обліку при оцінці показників їх роботи.

Період і час впливу сонячного випромінювання на роботу засобів контролю визначаються розрахунком для апаратури ПОНАБ, ДИСК, АСДК-Б згідно з техніко-робочим проектом «Размещение аппаратуры ПОНАБ № 417719» для кожного підтвердженого впливу сонця комплекту, уточнюються за результатами експлуатації і вносяться в місцеву Інструкцію, яка затверджується начальником залізниці або його заступниками. Для зменшення впливу сонячного випромінювання вживаються термінові заходи щодо оснащення комплектів апаратури засобів контролю сонцезахисними фільтрами.

5.42.4 Періодичність перевірки засобів контролю встановлюється не рідше одного разу на квартал для вантажонапружених дільниць і не рідше одного разу на півріччя для решти дільниць, оснащених засобами контролю.

5.42.5 При пропуску засобами контролю несправного буксового вузла і зламу шийки осі, а також при катастрофах (аваріях) поїзда, на відстані до 10 км від польових пристроїв з причини несправностей інших вузлів рухомого складу, які контролюються і не виявлені засобами контролю, для оцінки технічного стану засобів контролю керівництвом залізниці створюється комісія, до складу якої включаються працівники вагонного господарства, сигналізації та зв’язку, ревізорського апарату, а при наявності комп’ютерних пристроїв або систем централізації також працівники інформаційно-обчислювального центру залізниці.Результати роботи комісії оформляються актом з висновком роботи засобів контролю.

5.42.6 Після закінчення кожної зміни дані про роботу засобів контролю за зміну передаються працівниками, які знімають показання з реєстраційних пристроїв засобами контролю у ВЧД через оператора ПТО, копія довідки оператором ПТО передається черговому інженеру дистанції сигналізації та зв’язку. При знятті показань реєстраційних пристроїв черговими по станції та відсутності оглядачів вагонів інформація про роботу засобів контролю узагальнюється оператором ПТО через чергового по станції.

Оператор основного ПТО за кожну зміну складає довідку про роботу засобів контролю для всіх станцій, їх розміщення в межах гарантованих дільниць ПТО.

5.42.7 Дані про затримки поїздів на проміжних станціях передаються у терміни і порядком, встановленим Методичними вказівками з порядку складання звіту про затримки поїздів на проміжних станціях за показанням засобів контролю технічного стану рухомого складу (форма ВО-19).

5.42.8 За підсумками роботи за місяць ВЧД, на основі наведених в довідках даних, складають довідку-аналіз роботи засобів контролю в межах дільниці, що обслуговуються ними, яку підписують начальники ВЧД та ШЧ.

Довідка-аналіз до 5-го числа наступного за звітним місяця направляється у службу вагонного господарства, у службу сигналізації та зв’язку та ІОЦ залізниці.До довідки додаються акти обстеження несправних вагонів, не виявлених засобами контролю, але які привели до відчеплення вагонів, і довідки про відмови у роботі (несправності) засобів контролю із зазначенням причин і часу простою. На основі аналізу звітів про роботу засобів контролю розробляються і вживаються необхідні заходи, як з поліпшення роботи ПТО, так і роботи засобів контролю.

5.42.9 Служба вагонного господарства залізниці на основі звітів ВЧД про роботу засобів контролю щоквартально спільно з керівництвом і відповідальними працівниками служб сигналізації та зв’язку, ІОЦ залізниці проводить розбір результатів роботи засобів контролю та роботи ПТО і розробляє заходи з покращення якості технічного обслуговування вагонів.

5.42.10 Порядок заповнення Журналу форми ВУ-100:

- у графі 2 вказується номер поїзда, локомотива відповідно до номера, зазначеного в натурному листі;

- у графі 3 вказується найменування станції або колії, перед якою розташовані засоби контролю, для огляду, усунення несправностей чи відчеплення вагона (локомотива);

- у графах 4-8 вказується час (година, хвилини) прибуття поїзда, закінчення технічного обслуговування, відправлення, на технічне обслуговування, затримка поїзда;

- у графі 9 зазначається засіб контролю чи працівник, яким виявлена несправність.

- у графі 10 записується сторона вагона;

- у графі 11 зазначається температура корпусу букси у градусах Цельсія;

- у графі 12 записуються показання обладнання засобів контролю, що реєструють;

- у графі 13 вказується вид несправності рухомого складу;

- у графі 14 записується інвентарний № вагону;

- у графі 15 вказується вид технічного обслуговування, що проводилося;

- у графі 16 фіксуються помилкові показання засобів контролю;

- у графі 17 фіксується інформація щодо відчеплення вагона (локомотива), від поїзда;

- у графі 18 вказується прізвище особи, яка виконувала технічне обслуговування;

- у графах 19-21 вказується вид, назва пункту та дата останнього ремонту або рік побудови вагона (локомотива);

- у графі 22 вносяться додаткові відомості про виявлені несправності рухомого складу.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал