Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форма ВУ-36М – Повідомлення про приймання вантажних вагонів із ремонту
5.21.1 Повідомлення форми ВУ-36М є документом, що засвідчує виконання ремонту вагона у повній відповідності до правил ремонту, технічних умов, креслень та придатності вагона для подальшої експлуатації.

На підставі повідомлення відремонтовані вагони знімаються з обліку несправних і перераховуються у робочий парк.

5.21.2 Повідомлення складається окремо для кожного виду ремонту на всі відремонтовані вагони.

5.21.3 При планових видах ремонту повідомлення складається в трьох примірниках. Один примірник вручається черговому по станції, другий – прикладається до платіжної вимоги, третій – зберігається в депо (на заводі) у відповідального працівника з обліку несправних вагонів.

При ремонті вагонів у локомотивному депо складається четвертий примірник.

5.21.4 Повідомлення складається в двох примірниках на вагони:

- випущені з технічного обслуговування з відчепленням ТОв-1 та ТОв-2;

- розбраковані на підставі актів про розбракування;

- після повторного ремонту на заводі, а також після усунення несправностей у депо на підставі «Акта-рекламації на вагони, вузли агрегати, що не витримали гарантійного строку після виготовлення (побудови), ремонту, модернізації» форми ВУ-41 (далі-акта-рекламації).

Один примірник повідомлення вручається черговому по станції, другий - відповідальному працівнику з обліку несправних вагонів.

5.21.5 Розбраковані вагони і відремонтовані за актами-рекламаціями форми ВУ-41 у числі випущених із ремонту не враховуються.

5.21.6 При випуску із капітального, деповського і технічного обслуговування з відчепленням рефрижераторного рухомого складу та із капітального і деповського ремонтів хопер-дозаторної або думпкарної вертушки повідомлення видається одне на секцію, вертушку із зазначенням їх номера і записом всіх номерів вагонів.

5.21.7 Порядок заповнення:

У преамбулі в рядку:

- «Залізниця» - вказується найменування залізниці, на якій знаходиться вагон у момент видачі на нього повідомлення форми ВУ-36М;

- «Про приймання вагонів із» - вказується найменування виду виконаного ремонту (капітальний, деповський, технічне обслуговування тощо). Для рефрижераторного рухомого складу, хопер-дозаторної або думпкарної вертушки в першому рядку вказується скорочене найменування, кількість вагонів рефрижераторного рухомого складу, вертушки і номер (наприклад, РС-5-6996– рефрижераторна секція, 5, вагона № 6996).

Для розбракованих вагонів робиться помітка «Розбракований», для виключених вагонів – «Виключений».

- «Дата» - вказується число, місяць, рік і час завершення ремонту;

- «Місце ремонту» - вказується скорочене найменування (код) підприємства чи структурного підрозділу, спеціально виділеної колії.У таблиці у графі:

- «Номер вагона» - вказується експлуатаційний номер вагона;

-«Рік побудови» - вказується рік побудови вагона ВБП;

- «Код власника» - вказується найменування (код держави) власника вагона;

- «Дата і час початку ремонту» - вказується:

- у вагонному депо проставляється із дефектних відомостей форми ВУ-22;

- на заводі – із Журналу приймання і випуску вагонів із ремонту форми ЗРУ-21;

- «Код модернізації» - для кожного вагона вказуються усі види робіт з модернізації, виконані на вагоні при зазначеному ремонті.

У рядку:

- «Повідомлення вручено черговому по станції» - вказується дата і час вручення повідомлення черговому по станції.

5.21.8 Повідомлення підписується:

- на ремонтних заводах – начальником вагоноскладального цеху, начальником ВТК та інспектором-приймальником Укрзалізниці;

- у вагонних та локомотивних депо – начальником (заступником начальника) депо та інженером з приймання вагонів;

- на інших ремонтних пунктах – начальником пункту або старшим майстром (майстром);

- на проміжних станціях – бригадиром ремонтної бригади.

5.21.9 Повідомлення підписується після усунення усіх несправностей та недоробок, перевірки правильності нанесених трафаретів і номера вагона, а при випуску із планових видів ремонту після зважування тари вагона.

5.21.10 Черговий по станції при одержанні повідомлення в усіх примірниках дату і час одержання завіряє своїм підписом.

5.21.11 Повідомлення не вручається станції на відремонтовані вагони з нумерацією менше 8-ми знаків:

- що знаходяться на балансі підприємств, які входять до сфери управління Укрзалізниці;

- власності підприємств і відомств, випущені з планових видів ремонту;

- вагони-механізми.

5.21.12 При виконанні технічного обслуговування вантажних вагонів без відчіплювання від поїзда повідомлення не складається.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал