Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Навчання на основі бінарних тематичних опозицій


Навчання через розгортання сюжетних ліній на основі бінарних тематичних опозицій

Один із способів активно включити дітей у вивчення матеріалу теми - представити його у вигляді зв'язного розповіді, свого роду історії. Такий підхід застосуємо в суспільствознавчих курсах і розробляється для викладання суспільствознавчих розділів у початковій школі Канади та США (перші шість років навчання). Розглянемо основні риси даного підходу до відбору та переробки навчального матеріалу.

Основний напрямок опрацювання навчального матеріалу - виявлення його емоційно-особистісної значущості для учнів. Учитель продумує зміст розділу, теми, задаючись такими питаннями, як, наприклад: «Що основне в змісті розділу?», «Що тут найбільш значимо для дітей?», «Що тут володіє найбільшою емоційною привабливістю?» Таким чином, тут проявляється загальна спрямованість пошукової орієнтації в Дидактиці на поєднання проблемності з важливістю навчання для Учнів.

Як приклад зупинимося на змісті суспільствознавчої навчального матеріалу, присвяченого вивченню муніципальної громади як найважливішої соціальної одиниці. Основні уявлення про комунальну громаді визначаються ідеєю взаємозв'язку загальних для її членів потреб і устремлінь (безпека, захист спільних інтересів, виживання, забезпечення базових життєвих потреб). По суті справи, комунальна громада являє собою результат негласного і неписаного соціального контракту, завдяки якому створюється соціальний організм, що захищає його членів від багатьох загрозливих факторів. Соціального життя загрожує, наприклад, властива більшості людей схильність ставити свої потреби і бажання вище потреб і бажань оточуючих. Ще одне джерело загрози людському суспільству - стихійні лиха.

Для названої теми однією з можливих бінарних опозицій є опозиція «виживання - руйнування (знищення)». Якщо трохи заземлити цю пару, знизити масштаб, можна говорити про опозицію «безпека - загроза». Динаміка взаємозв'язків у громаді простежується, виходячи з опозиції «конкуренція - співпраця». Ще одну, можливо, менш глибоку характеристику громади можна розглянути крізь призму понять «залежність - незалежність». Можна зупинитися і на історичному аспекті розвитку життя громад, виходячи з понять «зміни - стабільність».

У пошуках канадських педагогів вимальовується узагальнена модель підходу до навчання як до «розгортається історії», цілісного розповіді про досліджуваних явищах. Схематично вона виглядає наступним чином. (Кожен з елементів-етапів супроводжується питаннями, які належить вирішити вчителю при плануванні і в організації навчальної роботи по темі.)

 


 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.