Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Юнак Л.М.


Роль музики як соціалізуючого чинника у становленні самосвідомості підлітка

236. Яцина Олена Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент,

Ужгородський національний університет, доцент кафедри психології та педагогіки

Ресоціалізація особистості в сучасній сім’ї під впливом суспільних трансформаційних процесів

Секція 6. ПСИХОДІАГНОСТИКА ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ СТАН РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Модератори:

Малишева Каріне Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, заступник декана з міжнародних зв’язків

Завязкіна Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології

Секретар: Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, викладач кафедри психодіагностики та клінічної психології

237. Борисюк Ольга Миколаївна, Львівський державний університет внутрішніх справ, викладач

Методичні підходи до діагностики лідерської спрямованості майбутніх офіцерів ОВС

238. Вавілова Альона Сергіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 4 курсу факультету психології

Можливості використання психоаналітичних концепцій у психодіагностиці особистості. Розробка опитувальника для визначення невротичних типів компенсації базальної тривоги (за концепцією Карен Хорні)

239. Зубовський Дмитро Сергійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, курсант 3 курсу військового інституту

Використання психодіагностичних методик в збройних силах країн світу

240. Кишенко Олександр Ярославович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач навчальної лабораторії загальної психології імені професора Г. І. Челпанова факультету психології

Вегетосудинна дистонія та Інтернет залежність: діагностика, профілактика і перспективи досліджень

241. Корнієнко Олексій Васильович, кандидат психологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології

Психодіагностика психосоматичного здоров’я студентської молоді Київського національного університету імені Тараса Шевченка (очно-дистанційне підтримання, психопрофілактика, безпека)

242. Корольов Дмитро Костянтинович, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри соціальної психології

Методи психодіагностики обдарованості

243. Кузнєцов Марат Амірович, доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, професор кафедри практичної психології (м. Харків),

Олефір Валерій Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, доцент кафедри психології (м. Харків),

Павлова Анна Валеріївна, Українська інженерно-педагогічна академія, асистент кафедри психології (м. Харків).

Коротка версія тесту життєстійкості

244. Ларіонов Станіслав Олександрович, кандидат психологічних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри психології та педагогіки

Ступакова Олена Володимирівна, кандидат психологічних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри психології та педагогіки

Система ставлень особистості як предмет емпіричних досліджень

245. Мазуренко Зінаїда Петрівна, Національний університет оборони України, здобувач

Методичні підходи до діагностики професійно-важливих якостей машиністів за різними видами руху

246. Марініна Віталія Михайлівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантка кафедри загальної психології

Тривимірність в дослідженні стилю професійної діяльності особистості.

247. Михайлюк Ольга Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка

Психологічна діагностика креативності особистості

248. Орел Ольга Олегівна, магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантка кафедри психодіагностики та клінічної психології

Когнітивні порушення у хворих на розсіяний склероз

249. Пархоменко Ігор Валерійович, Національний університет оборони України, слухач

Проблеми ефективного збереження психічного здоров'я військових льотчиків з урахуванням різних умов їх життєдіяльності

250. Покладова В.В., (м.Київ)

Досвід підготовки практичних психологів та соціальних працівників у системі вищої освіти

251. Прокопович Євген Михайлович, кандидат медичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри психології розвитку

Соціально-психологічні та клініко-психологічні кореляти психічного здоров’я

252. Проскурня Аліна Сергіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка 1-го курсу магістратури

Конструювання тестової методики для діагностики рівня вираженості феномену щастя в жителів України

253. Синишина Вікторія Михайлівна, Національний університет оборони України, здобувач

Особливості діагностики стресостійкості рятувальників МНС України

254. Токар Григорій Юрійович, Національний університет оборони України, здобувач

Психолого-фізіологічні наслідки бойової психічної травми: динамічні та реабілітаційні аспекти

255. Харченко Дмитро Миколайович, доктор психологічних наук, доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри психології

Особливості психосоматичних розладів в осіб різних статей

256. Щербина Людмила Францівна, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології

Психологічна наука та практика у постнекласичній парадигмі

257.

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.