Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Боротьба із зсувами ґрунту
До явищ водної ерозії ґрунту належать і сповзання великих мас ґрунту на природних схилах або штучних водоймах під дією ґрунтових вод, що можливе також утворення селевих потоків у перед гірських та гірських районах.

Основними причинами утворення зсувів є:

1) наявність крутих і високих схилів ;

2) шарувата будова ґрунтової товщі з похилом шарів у бік схилу ;

3) насичення ґрунтових мас підземними водами. Активізацію зсувів викликає влаштування виїмок у нижній частині відкосу, що зсувається, або насипів у верхній частині, оранка і полив земель на схилах, скидання зливових, весняних, стічних та інших вод, розміщення водопровідно-каналізаційної мережі, знищення деревно-чагарникової рослинності на схилах (ред. –одне доросле дерево акумулює на себе до 500 куб. М вологи в рік!), інші додаткові фізичні навантаження.

Для попередження зсувів проводять такі заходи :

1) виполохують схили і закріплюють їх ;

2) споруджують підпірні стінки ;

3) влаштовують дренажі на схилах.

 

У гірських умовах на крутих довгих схилах в результаті інтенсивного руйнування гірських порід, випадання зливових опадів (50-60 мм) відбувається утворення селевих потоків.

Сель – це грязекам”яний потік, що рухається по схилу або руслу гірського потоку, який після припинення руху повільно засихаєю Маючи велику енергію на порівняно вузькій смузі свого руху, він має велику руйнівну силу.

Для попередження утворення селю проводять лісонасадження на схилах, висівають трави, створюють тераси, тераси-канави, що регулюють і затримують стік на схилах.

Для боротьби з уже сформованим селевим потоком будують греблі, загати, зливовідвідні канали, наносовловлювачі, а також розріджують селевий потік поданням у нього води із спеціально побудованих водосховищ, в результаті чого він розпадається на окремі складові і різко втрачає свою руйнівну силу.

 

Питання:

 

1. Які існують різновиди водної ерозії грунтів?

2. Назвіть основні фактори, що впливають на виникнення водної ерозії.

3. Які заходи застосовуються ддля боротьби із зсувами грунту?

 

 

1. Організаційно 2. Агротехнічні заходи : 3. Лісомеліоративні заходи :

господарські :

1) вибір напрямку ведення 1) ґрунтозахисні технології А . Насадження на схилах основного

сільського господарства обробітку; водозабору :

(сівозміни, лісосмуги); 2) Фітомеліоративні агроно- 1) водопоглинаючі лісові смуги

мічні заходи (лукомеліорат.) (переведення поверхневого в

2) раціонанальне розміщення 3) снігозатримання та регулюва- підгрунтовий стік);

дорожної мережі ; ння сніготанення; 2 ) Водорегулюючі лісосмуги3) коректне планування тери- 4) внесення підвищених норм зменшення швидкості руху

торії населених пунктів органічних добрив. поверхневого стоку та його

та прилеглих земель. Розташування;

3) Прибалкові;

4) Лісонасадження на при вододіль-

4. Гідротехнічні заходи наних схилах

схилах основного водо-

забору : Б. Протиерозійні насадження на

гідрографічній мережі :

А. Заходи боротьби зіБ. Заходи боротьби із роз- 1) прияружні лісосмуги ;

мивом ґрунту (яружна ерозія) 2) лісосмуги на схилах ярів;

площинною ерозією 1) Споруди для затримання 3) лісонасадження по дну ярів і на

(змивом ґрунту), стоку в прияружній смузі; конусах виносу;

(терасування схилів) : 2) споруди для спуску води 4) Кольматажні насадження.

1) гребневі тераси- з горизонтальним валом; до ярів;

- з похилим валом; 3) споруди для укріплення

2) ступінчасті тераси - горизонтальні вершин дна та відкосів

- з нахилом яру від розмиву:

- із зворотнім нахилом; а) вершин : - швидкотоки; - перепади; - консольні перепади ;

3) траншейні тераси (більше 0,25) б) дна : - загати; - вистилання; - залуження відкосів.

4) тераси – канави (0,3 – 1)


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал