Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи та способи осушення перезволожених грунтів
У меліоративній практиці застосовують два терміни: метод осушення і спосіб осушення.

Методи осушення визначають основні шляхи усунення надлишкової зволоженості земель (або принципи дії на водний режим). Вони призначаються залежно від типів водного живлення та причин надлишкового зволоження.

Застосовуються такі основні методи осушення:

зниження рівня грунтових вод – на об’єктах ґрунтового безнапірного водного живлення на водопроникних грунтах;

1. зниження напірності грунтових вод – на об’єктах грунтово напірного водного живлення;

2. прискорення стоку поверхневих вод і відведення води з орного горизонту – на об’єктах атмосферного водного живлення на водорозділах і пологих схилах з важкими за механічним складом слабководопроникними грунтами;

3. огородження осушувальної території від впливу з боку надлишкових поверхневих та грунтових вод (перехоплювання цих вод).

 

Способи осушення – це технічні заходи, за допомогою яких забезпечується боротьба з надлишковим зволоженням земель; вони залежать від методів осушення, господарського використання територій, економічних можливостей, досягнень науки і техніки.

 

У наш час осушення виконують такими основними способами: 1) закритим горизонтальним дренажем; 2) відкритими каналами; 3) нагірними і ловильними каналами; 4) вертикальним дренажем. Орні землі осушують переважно закритим горизонтальним дренажем (гончарний, пластмасовий та ін.). Мережа відкритих каналів незручна в експлуатації і застосовується в основному для осушення низькопродуктивних лук та пасовищ.

Нагірні і ловильні канали застосовують для огородження осушуваних територій у випадку надходження зовні поверхневих та грунтових вод.

Вертикальний дренаж застосовується у відповідних гідрологічних умовах при ґрунтовому та грунтово-напірному типах водного живлення.

На будь – якому об’єкті внаслідок різноманіття типів водного живлення і причин надлишкового зволоження застосовують кілька методів і способів осушення у різних поєднаннях.

Всі розглянуті способи і методи осушення земель необхідно застосовувати у комплексі з такими заходами:

1) регулюванням річок-водоприймачів з метою поліпшення умов пропуску паводків на заплавах; 2) регулюванням (затриманням) стоку на водозборі і у верхів”ї річки за допомогою будівництва ставків та водосховищ, створення лісових смуг та ін.; 3) агромеліоративними заходами, спрямованими на прискорення поверхневого стоку або підвищення водопроникності осушуваних земель.

В залежності від типу водного живлення можуть застосовуватись різні методи і способи осушення перезволожених земель.

    Тип водного живлення Метод осушення (шлях за допомогою якого вода відводиться із осушуваної території) Спосіб осушення(практичне здійснення методу осушення з врахуванням конкретних умов)
1. Атмосферний Прискорення поверхневого стоку Облаштування збирачів (каналів), штучних улоговин, закритих збирачів, проведення агро меліоративних заходів (рихлення, оранка).
2. Ґрунтовий Зниження РГВ (прискорення внутрігрунтового стоку) Облаштування осушувачів (каналів), дрен, глибоких каналів вертикального дренажу і т. д.
3. Грунтово - напірний Зниження рівня підгрунтових вод (напору)
4. Схиловий Перехоплення схилового стоку, що надходить на осушуваний масив Облаштування нагірних каналів, протиерозійні заходи на схилах
5. Намивний Прискорення чи затримання паводкового стоку – регулювання режиму паводків та повеней Регулювання русел річок (випрямлення, поглиблення) та річкового стоку (спорудження водосховищ, дамб)

 
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал