Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Академиялық гимназия – Ресейде 1726 ж. Петербургте ашылған алғашқы мемлекеттік зиялы орта білім беретін мектеп.
Аккредитация :Жоғары оқу орындарының қабілеті мен абройын көтереді, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге мүмкіндік береді

Акселерация дегеніміз:денемен психикалық дамудың жеделденуі

Акселерация:Жас өспірімдер мен кіші жастағы оқушылардың жедел дамуы

Ақпаратты сақтау үрдiсi:Есте сақтау

Ақпаратты таратушының үйлесімділігі: Ақпаратты байланыс

Ақпараттық технология:Ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы;Нақты құралдарды, әдістер мен тәсілдер пайдалану

Ақпараттық технология ақпаратты өңдеумен байланысты процесттер, адам іс әрекеті арқылы ауызша жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы, ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы

Ақпараттық технология:ақпаратты өңдеу процесінде қолданатын әдістер мен құралдар жиынтығы;нақты құралдарды, әдістер мен тәсілдерді пайдалану

Ақпараттық технология:Ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы*Ақпаратты өндеумен байланысты процестер*

Ақпараттық технология:Ақпаратты өңдеумен байланысты процестер*Ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы*

Ақпараттың көзіне байланысты анықталатын әдістер:Практикалық.

Ақыл – ой тәрбиесі – бұл жоспарланған және мақсатқа нысанды бағытталған:Ғылыми және қолданбалы білім, білік пен оларды практикада қолдану жүйесін меңгеруге жетекшілік, басшылық.

Ақыл-ой iс-әрекетiмен байланысты жағдай, бұл: Мәселелi

Ақыл-ой әрекеттерін кезеңдік қалыптастыру теориясын жасаған:П.Я. Гальперин .Н.Ф.Талызина.П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина.

Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы:Ойын, заттар, табиғат, қоғамдық құбылыстар

Ақыл-ой тәрбиесінің құралдары: Айналамен таныстыру, ойын, еңбек, оқытуАқыл-ой тәрбиесінің міндеттері :Тұлғаның ақыл-ой , адамгершілік , эмоционалдық және дене бітімінің қалыптасуына мүмкіндік туғызу

Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті: білуге құштарлығын дамыту; танымдық психикалық процестерін дамыту; интеллектуальдық дағдысы мен біліктілігін дамыту

Албырттық реакциясын жоюға көмектесетін тұлғаның қасиеті: Өзін-өзі реттеу

Алғаш рет оқу-тәрбие мекемелері пайда болған ел:Ежелгі Шығыс

Алыптар бейнесiн құрудағы қажеттi қиял тәсiлi: Гипербола

Аристотель тәрбие мақсаты:Жан руханилығын дамыту деп білді*Ақыл есті дамыту деп білді*

Аристотель тәрбие мақсаты:Жан руханилығын дамыту деп білді*Ақыл есті дамыту деп білді*

аристотель тәрбие мақсатын: Жан рақымды дамыту деп білді. Aқыл-есті дамыту деп білді. Eрік-жігерді дамыту деп білді.

археологиялық қазбалар, тарихи материалдарды жинау

археологиялық қазбалар, тарихи материалдарды жинау

Асханадағы кезекшілік саны: Екі

Ата – аналарға арналған ғылыми – практикалық конференцияның тақырыптары:«баларды тәрбиелеуде мектеппен отбасының ынтымақтыстығы»; кәсіптік бағдар беру мәселелері «отбасы – кіші мемлекет»;«отбасындағы тәрбиеде жұртшылықтың рөлі »Ата-аналар жиналыстарының түрлері:ұйымдастырушылық,ата-аналар оқуының жоспары бойынша жиналыс, пікірталас жиналыстар, қортынды жиналыстар

Ата-аналар жиналысының мақсаты:Педагогикалық білім беру, мәдениетін көтеру, көмек көрсету

Ата-аналар жиналысының түрлерін көрсетіңіздер:тақырыптық, тоқсандық, қорытындылық

Ата-аналар қатынасының ең көп тараған стильдері қандай:өктемділік, либералды, демократиялық

Ата-аналар тәрбие әдістерін таңдауда және қолдануда негізге алатын жағдайлар:өз балаларын білу, ата-аналардың жеке тәжірибесі, педагогикалық мәдениеті

Ата-аналар тәрбиесінің әдістерін тағдау және қолдану негізделген талаптар:өз балаларын білуі, ата-аналардың жеке тәжірибесі, педагогикалық мәдениеті

Ата-аналарға арналған әңгіме тақырыптары: оқушының режимі, отбасындағы мадақтау, жазалау

Ата-аналарға арналған ғылыми практикалық конференцияның тақырыптары:оқушының режимі, отбасындағы мадақтау, жазалау

Ата-аналардан балаға беріледі:Адамгершілік сапалары

Ата-аналардың балаларға берілетін қасиеттері:көзінің, терісінің түсі, қанының тобы, резус-фактор

Ата-аналардың балаларға берілетін сапалары:ерік-жігер, табандылық, ыждахаттылығы

Ата-аналардың балаларға берілетін сапалары:ерік-жігер, табандылық, ыждахаттылығы

Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі міндеттері: Отбасымен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасызету; Ата-аналармен тұрақты байланыс орнату; Ата-аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі арттырып отыру

ата-ананың педагогикалық мәдениеті,оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы,өнегелілік-психологиялық жағдайы

Аттестациялау ұстанымдары (прнциптері):Ізгіліктілік

Аттестациялау ұстанымдары:мемлекеттік маңыздылық, дәлдік пен әділдік, ашықтық пен жариялылық

Аттестацияның принцптер:Сараптамалық бағдарлардың еріктігі, тұтастық, ашықтығы, жүйелілігі

Ауызша айту әдісінің тәсілдері:Әңгімелеу, оқу, әңгіме айту

Ауызша айту әдісінің тәсілдері:Әңгімелеу, оқу, әңгіме айту

Ауылшаруашылық еңбек бөлiмiндегі жұмыс түрлері:Жидек отырғызу; Ауылшаруашылық

Ашық педагогикалық бағалау түріне жатататындар:жазалау және мадақтау

ӘӘӘӘӘ

Әдеби көздер негізінде оқыту әдістерінің жіктелуіне кіреді-Көрнекілік әдістер.; Көрнекілік көздерін қолданумен практикалық әдістер.; Слайдтар қолдану арқылы теориялық әдістер.

Әдеби көздер негізінде оқыту әдістерінің жіктелуіне кіреді-Көрнекілік әдістер.; Көрнекілік көздерін қолданумен практикалық әдістер.; Слайдтар қолдану арқылы теориялық әдістер.

Әдіс:Көздеген мақсатқа жетудің бірыңғайланған тәсілдері.;Тәртіпке келтірілген қызмет жүйесі.;

Әдіс:Көздеген мақсатқа жетудің бірыңғайланған тәсілдері.;Тәртіпке келтірілген қызмет жүйесі.;Қойылған мақсатқа жетудің ретті амалдары.

әдіскерлер мен психологтар: Б.Г. Есипов., В.В. Давыдов.Л.С.Выготский.

Әдіснама бұл-Танымның ғылыми әдістері туралы ілім.;Теориялық құрылым мен практикалық іс-әрекетті ұйымдастырудың тәсілдері мен ұстанымдар жүйесі.;Қандайда бір ғылымда қолданылатын әдіс-тәсілдер жиынтығы.

Әдіснама бұл-Танымның ғылыми әдістері туралы ілім.;Теориялық құрылым мен практикалық іс-әрекетті ұйымдастырудың тәсілдері мен ұстанымдар жүйесі.;Қандайда бір ғылымда қолданылатын әдіс-тәсілдер жиынтығы.

Әдіснамалық принциптер жүйесі:Іс-әрекеттік.; Мәдениетшілдік.;Тұлғалық-бағдарлық көзқарас.

Әдіснамалық принциптер жүйесі:Іс-әрекеттік.; Мәдениетшілдік.;Тұлғалық-бағдарлық көзқарас.

Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары: педагогикалық оқулар, жеке мұғалімдердің немес әдістемелік бірлестіктердің шығармашылық есептері, ғылыми пед.қ конференциялар

Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары:Ғылыми-педагогикалық конференция*Педагогикалық кеңес*

Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі:жеке*топатық*ұжымдық*

Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі:жеке*топатық*ұжымдық*

әдістемесін жасағандар: П.П.Блонский., А.С. Макаренко., Н.К. Крупская.

Әдістерді жіктеу:Теориялықты және практикалықты табуға көмектеседі;Ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі;Күрделіні және қарапайымды табуға көмектеседі

Әдістерді жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар):Жеке тұлғаның мотивтері,тілек-талаптары,ынтасы*Жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамытып,қалыптасуы*Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері*

әзірленгендігі; тәрбие мақсатының талаптарына сай келетіндігі; тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез- құлық

Әлемдік көзқарастың мәні:Адам санасының арнайы – ерекше түрі, қоршаған әлемдегі көзқарасы мен орыны.

Әлеуметгік жұмыстың мәні: адамның адамға гумандық көзқарасының көрінісі.

Әлеуметтану факторлары (A.Б Мудрик бойынша)мемлекет, ел, қоғам, мәдениет микросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің түрі, БАҚ

Әлеуметтену факторларыэтнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің түрі, БАҚ мемлекет, ел, қоғам, мәдениет микросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар

Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы деп танитын ізгілік (гуманистік) психология өкілдері:К.Роджерс*Г. Олпорт*

Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашыльіқ қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіңдік дамуына кедергі жасайтын негативті ықпалдарынан өту процесі ретінде түсіндіретін ізгілік (гуманистік) психология өкілдеріА.Маслоу К.Роджерс Г.Олпорт

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым: беймделу*ортамен кіріктіру*

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым:беймделу*ортамен кіріктіру*

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым:беймделу*ортамен кіріктіру* білім алу*

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым:беймделу*ортамен кіріктіру*білім алу*

Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар:өзін-өзі жаңғырту

Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар:сыртқы ықпал,ортамен кіріктірілу,бейімделу

Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар:сыртқы ықпал,ортамен кіріктірілу,бейімделу

Әлеуметтік бағытталған тәрбие ісі дегеніміз:оқушылардың әлеуметтік қатынастар жүйесін қалыптастыру

Әлеуметтік бағытталған тәрбие ісі дегеніміз:оқушылардың әлеуметтік қатынастар жүйесін қалыптастыру

Әлеуметтік даму:Мінез-құлықтың, ортаға қатынастың, ұжымдағы өзгеру

Әлеуметтік даму:Мінез-құлықтың, ортаға қатынастың, ұжымдағы өзгеру

Әлеуметтік жұмыстың мәні:адамның адамға гумандық көзқарасының көрінісі

Әлеуметтік жұмыстың мәні:адамның адамға гумандық көзқарасының көрінісі

Әлеуметтік педагог атқаратын жұмыстар мен салалар:отбасы, балаларға көмек, есі ауысқандар, түзеу мекемелері

Әлеуметтік педагог атқаратын жұмыстар мен салалар:отбасы, балаларға көмек, есі ауысқандар, түзеу мекемелері

Әлеуметтік педагогиканың айналысатын саласы:қоғамдық тәрбие мәселесі

Әлеуметтік педагогиканың айналысатын саласы:қоғамдық тәрбие мәселесі

Әлеуметтік педагогиканың айналысатын саласы:қоғамдық тәрбие мәселесін зерттейді

Әлеуметтік педагогиканың айналысатын саласы:қоғамдық тәрбие мәселесін зерттейді

Әлеуметтік, кәсіби немесе ғылыми мәселелерге ұқсас ойын жағдаятын үлгілеу белгілерінің бірі:Іскерлік ойын.;Тренинг.; Рөлдік ойын.

Әлеуметтік, кәсіби немесе ғылыми мәселелерге ұқсас ойын жағдаятын үлгілеу белгілерінің бірі:Іскерлік ойын.;Тренинг.; Рөлдік ойын.

Әңгіме:Cтуденттің жаңа материялды баяндауы.Cтуденттің өзіндік жұмысын дамыту.Басқару дағдыларын қалыптастыру.

Әңгімелесу әдісі-Анық мәселелік бірізділік.; Логикалық өзара байланыс.; Эвристикалық сипат..

Әңгімелесу әдісі-Анық мәселелік бірізділік.; Логикалық өзара байланыс.; Эвристикалық сипат..

Әңгімелесу әдісінің мәні – бұл ...оқушылардың баяндалған материалды терең саналы түсіну және меңгеру мақсатында белсенді қайта жаңғыртуға итермелейтін сұрақтар қою

Әңгімелесу әдісінің мәні – бұл ...оқушылардың баяндалған материалды терең саналы түсіну және меңгеру мақсатында белсенді қайта жаңғыртуға итермелейтін сұрақтар қою

Әңгімелесу әдісінің түрлері:Ауызша.;Қысқаша сипаттама, сұрақтар қойылмайды.;Мәселе сұрақтарының біреуінің мазмұндалуы.

Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде: Қажетті ақпаратты алу мақсатындағы өздігінен қосымша әдісі

Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде: Қажетті ақпаратты алу мақсатындағы өздігінен қосымша әдісі

Әңгімелесу түрлері:жеке этикалылк диалогтық әңгімелесу экспромт

Әңгімелесудің түрі:әңгімелесу экспромат*эпизодтық*жеке этикалық*

Әңгімелесудің түрі:әңгімелесу экспромат*эпизодтық*жеке этикалық*

Әр адам меңгеруге тиісті философияда дәлелденген мәдениет түрлері (Э.С.Маркарян):Рухани


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал