Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Азақстан Республикасында «Білім беру туралы»Заңдар қабылданған
Қазақстан Республикасында Мұғалімдерге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрлері: тактикалық ақпарат; бастапқы ақпарат

Қазақстан Республикасының білім беру мекемелеріндегі тәрбиенің негізгі қағидалары: Адам сүйгіштігі, табиғи тұлғалылығы, мәдени тұлғалылығы, эффектілігі, әлеуметтік өзара әрекет етуі, тәрбиенің түбегейленуі.

Қазақстанда "қиын балалар" тәрбиелеу мәселесін шұғылданатын ғалымдар:Л. Керімов, В.Парфенов, Г.Уманов

Қазақстанда «Білім беру туралы» Заңдары қабылданды:1992;2007

Қазақстанда «қиын балаларды» тәрбиелеу мәселесін зерттеумен кімдер шұғылданады:Л.Керімов,В.Парфенов,Г.Уманов

Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбие негізін салушылардың бірі: А. Меңжанова;Б. Баймұратова;Н. Құлжанова

Қазақстанда педагогика ғылымының негізін қалаушы:Ы. Алтынсарин

Қазақстандағы мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту бағдарламасы (2009):«Алғашқы қадам»;«Біз мектепке барамыз».;«Зерек бала»

Қазақстандағы мектепке дейінгі қоғамдық тәрбиенің дамуына үлесін қосқан педагог ғалымдар:В. Н.Құлжанова; А.Бейсенова

Қазақстандық ғылым-педагог H.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары: Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері. Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы. Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.

Қазақстандық ғылым-педагог H.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:Оқушылардың ұлгерімі. оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

Қазақстандық ғылым-педагог H.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:Оқушылардың ұлгерімі.Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

Қазіргі жалпы білім беретін орта мектеп көздейтін тәрбиелік мақсат: жалпы адамзаттық құндылық көзқарас негізін қалыптастыруҚазіргі заманғы педагогика оқулықтарындағы «Мектептану» саласы қалай аталады:білім беру жүйелерін басқару

Қазіргі заманғы педагогика функциялары: Ғылыми-теориялық; Болжамдық (Болжаулық); Конструктивті-техникалық

Қазіргі заманғы педагогика функциялары:Оқытушы, практикалық, тәрбиелік.Қалыптастырушылық.Болжаулық.

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды: Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы. Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі. Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау.

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Aлынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы. Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Aлынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы. Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары: бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы; бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру; алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:\Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.\

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:\Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.\

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:А) алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығыЕ) бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруF) бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.; Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы. ;Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау.

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде колданылатын анкетаның сауланаманың түрлері:Жабық*

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның (сауалнаманың) турлері:Атаулы*Жабық*

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның түрлері:Атаулы

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне*Мұғалім позициясына*Қойылатын талаптардың мазмұнына*

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:D) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне G) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлемінеH) Қойылатын талаптардың мазмұнына

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне;Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне. Мұғалім позициясына.Cұранысқа ие болуына.

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне. Мұғалім позициясына. Cұранысқа ие болуына.

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне. Мұғалім позициясына. Cұранысқа ие болуына.

Қазіргі мектептегі тәрбиенің мақсаты: Гуманитарлық қатынасты қалыптастыру

Қазіргі мектептегі тәрбиенің мақстаты: Тұлғаның ақыл-ойы , адмгершілік, эмоционалдық және дене бітімінің қалыптасуына мүмкіндік туғызу

Қазіргі оқыту теориясының әдінамалық негізі: Таным теориясы

Қазіргі педагогика ғылымында баланың жас кезеңдерінің жіктелуі:Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін), жоғары мектеп жасындағы кезең (15 жастан 18 жасқа дейін)*Сәбилік кезең (1 жасқа дейін), мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең (1 жастан 3 жасқа дейін)*Мектепке дейінгі кезең (1 жастан 6 жасқа дейін), Бастауыш мектеп кезеңі (6 жастан 10 жасқа дейін)*

Қазіргі педагогика ғылымында баланың жас кезеңдерінің жіктелуі:жоғары мектеп жасындағы кезең (15 жастан 18 жасқа дейін)*Сәбилік кезең (1 жасқа дейін), мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең (1 жастан 3 жасқа дейін)*Мектепке дейінгі кезең (1 жастан 6 жасқа дейін), Бастауыш мектеп кезеңі (6 жастан 10 жасқа дейін)*

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл: Әдіс туралы ғылым Бір нәрсені тану туралы ғылым. Зерттеу процесі туралы ілім.

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл:Әдіс туралы ғылым. Бір нәрсені тану туралы ғылым. . Зерттеу процесі туралы ілім. .

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл:Әдіс туралы ғылым. Бір нәрсені тану туралы ғылым. . Зерттеу процесі туралы ілім. .

Қазіргі педагогиканың әдістемесі:А) Тәрбие ұстамдарын зерттейтін ғылым В) Оқыту ұстанымдарын зерттейтін ғылымF) Зерттеу үдерісі туралы ғылым

Қазіргі тәрбие жүйесінің басшылыққа алатын тәрбиенің принциптері:қоғамға бағыттылығы, тәрбиенің өмірмен байланыстылығы, гумандылығы, тұлғаға жеке дара қарау

Қай ғылым саласы оқытуды білім алушыларды қалыптастыру және дамыту деп қарастырады: Педагогика ; Психология .; физиология

Қай кезде ойлау процесі проблемалық ситуация тудырмайды:оқушылардың проблемалық ситуацияның мәнін түсінбеген кезде

Қайта тәрбиелеу дегеніміз:Адамның әр түрлі құндылықтарға бейімделуі

Қайта тәрбиелеу процесі:жеке тұлғаның мінез-құлқының және санасының түпкілікті өзгеруі

Қалай және қайтіп оқыту қажет деген көзқарасты қарастыратын ғылыми жүйе:Дидактика

қалыптастыру әдістері.

Қалыптастыру; қабылданған этикалық нормаларға және дәстүрлерге сәйкесті мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыруҚойылған мақсатқа жетудің ретті амалдары.

қалыптастыру; қабылданған этикалық нормаларға және дәстүрлерге сәйкесті мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру

Қандай ғылым « Педагогиканың жалпы негіздері» саласына енбейді:Оқыту әдістері

Қандай ғылым педагогиканың фундаменті болып табылады:философия

қандай міндеттер орындалмады және оның себебі.Өткен оқу жылындағы міндеттердің дұрыстығы, өз уақытында қойылуы,

Қандай тарихи кезеңдерде тәрбие қоғамдық қызыметтердің басты формасы ретінде бөлінді:алғашқы қауымдық құрылыстың соңғы кезінде

Қарым-қатынас алғаш қай қалада дамыды: Көне Греция мен Римд

Қарым-қатынас ол:Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы

Қарым-қатынас психологиясындағы ереже, нормаларға адам бағдарланатын эталонды топ:Референтті топ

Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді:демократиялық*

Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді:демократиялық*

Қарым-қатынас үшін қолданылатын жазба ша белгілердiң дыбыстық дабыл жүйесi:Тіл

Қарым-қатынастың перцептивтi жақтары: Бiр-бiрiн қабылдау

Қасарысудың мәні:баланың теріс мінез-құлық ерекшелігі

Қасарысудың мәні:баланың теріс мінез-құлық ерекшелігі

Қатынас жалпы қоғамның да, сонымен бірге әрбір адамның да мәнді сипаттамасының кезектілігінде жатыр, себебі қоғам элементі:Жеке тұлға

қатынасын қамтамасыз ету. Оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу.

қатынасын қамтамасыз ету.Оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке

Қатырма қағаздың қалыңдығы: 0,9мм; 0,10 мм; 0,8мм

қатысты білім, білік, дағдыларды беру.

қатысты білім, білік, дағдыларды беру.

-қатысушылардың құрамы бойынша:жекелей, командалы, аралас;

Қашықтықтан оқыту:Электрондық пошта немесе интернет арқылы оқыту.; Оқытушы мен студенттің бірге бола алмайтын жағдайда ғаламтор желісі арқылы диалог құрылатын оқу формасы.;Ғаламтор желісі, электрондық пошта арқылы диалог құрылатын оқу формасы.

Қимылмен, имитациямен көрсетілген дыбыстайтын дидактикалық ойын:Сөздік ойындар

Қиылған суреттер мен кубиктерді құрастыру ойынының міндеттері:Логикалық ойлау, бөлшектен бүтін зат құрастыру іскерлігін дамыту

Қиылған суреттер мен кубиктерді құрастыру ойынының міндеті: Балалардың логикалық ойлауын, бөлшектен бүтін зат құрастыру іскерлігін дамыту

ҚҚҚ

Қоғам мен табиғаттың объективті заңдарын түсіндіру мен қалыптасуын меңгертуге бағытталған адам іс- әрекетінің сферасы, саласы: Ғылым

Қоғам мен тұлғаның өз ара қатынасы:адамның құқықтары мен еркіндігін сақтау

Қоғам мен тұлғаның өзара қатынасы –адамның құқықтары мен еркіндігін сақтау

Қоғамда қабылданған мiнез-құлық үлгiлерi:Әлеуметтiк нормалар

Қоғамдық заңдылық – қоғамдық өмірдің немесе тарихи үрдіс кезеңдерінің обьективті орын алатын, қайталанатын елеулі байланыстары.

Қоғамдық пікір – бір нәрсе немесе біреу жөнініде қоғамда көпшілік адамдарда сол бір сәтте қалыптасқан пікір.

Қоғамдық тәрбие – тарихи аренада адамдар қоғамының пайда болуы мен бірге туды. Қоғамдық тәрбиенің мақсаты, мазмұны, құралы мен әдістері қоғамдық қатынастардың қарқынымен, қандай қоғамдық-экономикалық формацияның шарттарында іске асатынымен анықталады.

Қоғамдық тәрбие дегеніміз: тікелей адамдық қатынастар жүйесі арқылы жүзеге асырылатын тәрбие

Қоғамдық тәрбие дегеніміз:тікелей адамдық қатынастар арқылы жүйеде жүзеге асырылатын тәрбие

Қоғамдық-пайдалы еңбектің мазмұнына төмендегілер енгізіледі: қоғамдық жұмыс, өндірістік еңбек

Қолайсыз әсерден пайда болатын шиеленiскен күй:Стресс

Қорқу, қуану, қайғыру – бұл: Психикалық жағдай, қалып

Қоршаған әлемге деген көзқарастар жүйесi:Дүниетаным

Қоршаған табиғат ортасына жауапкершілікті, жағымды қатынасты тәрбиелеу бұл:экологиялық тәрбие

Қорытынды шығаруға негізделетін эвристикалық әңгіменің мәселелік деңгейі:Зерттеушілік әдіс.Ойды тұжырымдау.Ойды тиянақтау.

Қорытынды шығаруға негізделетін эвристикалық әңгіменің мәселелік деңгейі:Aлгоритм.Ойды тұжырымдау.Ойды тиянақтау.

ҚР « Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары:ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы*Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу*

ҚР « Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары:ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы*Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу*

ҚР білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі:Білім беру заңына

ҚР білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды: ерлер мен әйелдердің бөлек оқыту.

ҚР консептуальдық құжаттарында анықталған тәрбиенің негізгі принциптері:Адамды сүю, үздіксіздік, ана тілін тірек ету.

ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:А)Неке мен отбасы,аналық,әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясындаВ) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата ананың табиғи құқығы және міндетіF) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасауы тиіс

ҚР-дағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының мерзімі:2005-2010

құбылыс ретінде; Тәрбие үрдісінің негізгі заңдылықтары мен принциптері

құқықтық принциптері «Неке және жанұя туралы» заң.; Елбасы жолдаулары.

Құқықтық тәрбиенің қалыптастыратыны: Құқықтық сананы қалыптастыру ,оны практикада іске асыру мен заңды бұзбау және құқық қорғаушылық.

Құқықтық тәрбиенің мазмұнына енетін – бұл:қоғамдағы мінез-құлық нормалары мен ережелері, құқықтары мен міндеттері, еңбек, азаматтық және қылмыстық кодекс туралы ережелер

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:жеке*топтық*ұжымдық және фронталдық*

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:ұжымдық және фронталдық *топтық*жеке*

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:ұжымдық және фронталдық *топтық*жеке*

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледіС) жұптық В ұжымдық және фронталдық G) топтық

құрастыру .... тәуелді:Жас ерекшелікке.; Даярлық бағыты мен деңгейіне; Педагогикалық іс-әрекет сипатына.

Құрылымдық негізіне педагогикалық білімнің даму заңдылықтары және біртұтас педагогикалық процестің логикасы енгізілген педагогикадан оқу құралының авторы:Лихачев Б.Т

Л.Н.Толстой жақтаушысы болған педагогикалық теори:.Дамыта оқытудың теориясы

Лабораториялық сабақтар бөлінеді:Лабораториялық жағдайда өткізілетін сабақтар.;Техникалық құрал-жабдықтарды қолдану арқылы өткізілетін сабақтар.; Күнделікті аудиторияда өткізілетін сабақтар.

Лабораториялық сабақтарда ұйымдастырылады :Оқу демонстрациялары.; Тәжірибелер.; Эксперимент.

Латындық мектептер – латын тілінде бастауыш немесе жоғарлатылған білім беретін оқу орындары. Европада ерте орта ғасыр кезінде пайда болып ХІІІ ғ.д. өмір сүрді,оларды ана тілінде оқытатын қалалық мектептер ығыстырып шығарды.

Лекция әңгіме бұл:Экскурсия.Cтуденттермен диспут өткізу.Пікір-талас ұйымдастыру.

Лекция жақсы жазылуы және нашар оқылуы мүмкін, себебі жазбаша мәтін ретінде ұйымдастырылған ғылыми-оқу ақпараты болуы қажет: ауызша сөйлеуге жинақталуы

Лекция сабағында ақпараттың екіжақты трансформациясы жүзеге асады:лекция мәтіні > лектордың сөзі > студенттер конспектілерінің мәтіні

Лекция-әңгіме: Студенттермен мәселені талқылау; Студенттің лекция барысында сұрақтар қоюы; Проблемалық сұрақтарды шешу

Лекцияға, семинарға, практикалық сабақтарға, сынақтарға, емтихандарға дайындалу, реферат, курстық және дипломдық жұмыстар жазу – бұл түрлері:жеке өзіндік жұмыстың

Лекцияны оқу – бұл: уақыт өткізу және босаңсу әдісі емес

Лекцияның мәтіні түрінде берілген лекция курсын жобалаудың әдіснамасы негізі қандай принциптер бойынша құрылған: жүйелілік, ақпараттық, көрнекілік, түсініктілік

Лицей – білім берудің баламалы нысаны; негізгі және қосымша білім беру бағдарламалары мен жоғары басқыштағы оқушылар үшін кәсіби бағдары бар оқытуды жүзеге асыратын орта жалпы білім беретін оқу орны.

Лицей – орта немесе жоғары оқу орны типі. Тарихи алғашқы лицей (ликей)- ол Афины маңындағы ежелгі грек философиялық мектебі,оның негізін б.ғ.д. 335 ж. Аристотель қалаған, 800 жылдай өмір сүрген “Лицей” атауы шетелдік және қазіргі білім беру жүйесінде қазірге дейін сақталған.

Лицей:белгілі бір мамандық бойынша тереңдетіліп оқытылатын жалпы білім беру орны

Логопедия:Тілі кеміс балаларды оқыту, тәрбиелеу

М.В.Кларин., Г.М.Құсайынов., В.П.Беспалько., Ж.Караев- тардың) пайымдауынша педагогикалық технология:Оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б*Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі – жоспары*

М.Дулатовтың қазіргі кезде көкейкесті маңызы бар ойының тәрбиелік мәні туралы идеясы:адамгершілікке тәрбиелеу

Магистр – жоғары кәсіби білімнің үшінші басқышы. Сәйкес негізгі білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды аттестациядан табыспен өткен адамдарға беріледі.

Мадақтау дегеніміз: тәрбиеленушіге алғыс білдіру үшін қолданылатын тәрбие әдісі

Мадақтау дегеніміз:тәрбиеленушінің жеке тұлғасына жағымды қалақтарды бекіту мақсатында, оның мінез-құлқындағы жақсы жақтарын бағалау арқылы тәрбиеленушіге педагогикалық ықпал ету құралы - мадақтау

мадақтау, жазалау, жарыс

Макаренко бойынша ұжымның өмір заңдылығы бұл:алға жылжу

Мақсат қою кезіндегі педагогтың міндеті:тәрбие қызметіндегі әлеуметтік жағдайды ескеру

Мақсат қою кезіндегі педагогтың міндеті:тәрбие қыщзыметіндегі әлеуметтік жағдайды ескеру

Мақсатқа бағытталған педагогикалық басшылықтың қатысуына байланысты балалардың мекемелері былай бөлінеді:Қалыптасқан және «қалыптаспаған».

Мақсатқа жетуге бағытталған үрдiс:Әрекет

Мақсатты критерийлерден бөлінген тәрбие процесінің критерийлерінің құрылымы:процесс шешімін табуға бағытталған міндеттердің жиынтығы

Мақсатты серуенді ұйымдастыру орныБалалар бақшасы территориясынан тыс

Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылатын тұлғаны дамыту процесі-Тәрбиелеу

Мақсаттық өлшем бойынша бөліп көрсетілген тәрбие процесінің құрылымы:

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлер:Тексеру эксперименті*Сауалнамалық эксперимент әдісі*

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:жасампаз эксперимент

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:Тексеру экспериментТексеру эксперименті*Сауалнамалық эксперимент әдісі*

Мамандық алуға дейінгі дайындық – жалпы білім беретін мектептердің оқушыларының политехникалық және кәсіби бағдар сипатындағы жалпы еңбекке дайындығы; кейінгі кәсіптік оқудың базалық компаненті.

Маманның әрекет орнын анықтайтын білімге, кәсіби сапаға талап ететін мемлекеттік нормативтік құжат:Оқу жоспары.Кәсіби біліктілік бойынша сертификат.Оқу бағдарламасы.

Мангей мектептік жүйесі – дифференцациялап оқыту; ЧЧ ғ-ң б-а Германия халықтық мектептерге арналып белгіленген 4 түрлі сыныптан тұрды, орта қабілетті балаларға арналған , қабілеті нашар балаларға (қосымша сыныптар),реальды мектептер мен гимназияда білім алуды жалғастыруға тілек білдіруші аса қабілетті балаларға арналған шетел тілдерінің өтпелі сыныптары.

Маңызды қасиеттердi бейнелейтiн ойлаудың формасы-Ұғым

Марапаттау дегеніміз:қолдау, жігерлендіру, мақтау, рахмет айту, көтермелеу

Марапаттау дегеніміз:қолдау, жігерлендіру, мақтау, рахмет айту, марапаттау

Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:Грамматикалық пәндер. Математикалық пәндер. Биологиялық пәндер.

Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:Грамматикалық пәндер. математикалық пәндер. Биологиялық пәндер.

Маталарды өндіру процесі мына кезеңдерден тұрады: Өңдеу.Тоқымашылық..Иіру.

матамен жұмыс сабағы жоспарын жасауды, меңгеруі

Материалды және идеалды – бұл классификациясы:оқыту құралдарының

Материалдық және идеалдық деп жіктелетіндер:+Оқыту құралдары

Материалдық құралдарға жатады:Оқулықтар мен оқу құралдары, кестелер.Модельдер, макеттер, сызбалар.Оқу құралдары, сызбалар, слайдттар.

Машықтық әдіс- Жаттығу

Мәдени- гигиеналық дағдылар түрлері- Тамақтану, өзін-өзі күту, бөлме ішінің реттілігі

Мәдени- гигиеналық дағдылар түрлеріТамақтану, өзін-өзі күту, бөлме ішінің реттілігі

Мәдени-гигиеналық дағдыларды тәрбиелеу шарттары: Ұйымдастыру, тұрақты күн тәртібі, үлкендер басшлығы МДМ, отбасы

Мәдени-гигиеналық дағдының қалыптастыру әдістері: үнемі қадағалау, бағалау, көрсету, үлгі; жаттықтыру, үлгі көрсету, көркем шығарма; көрсету, жаттықтыру, үлгі, орындауын қадағалау

Мәдениет-мәдениетке қатыстыру, руханилықты, адамгершілікті және интеллектуалдықты үнемі іздестіру қажеттілігіне тәрбиелеу

Мәселелік сұрақ қою негізделеді:Жауапты аргументтеу іскерлігін қалыптастыру.Іскерлікті қалыптастырудың түрі;Іскерлікті қалыптастырудағы ораторлық.

Мәселелік – ізденушілік әдісіне жатады:Жаттығу тапсырмасы.Aлгоритм.Cабақ түрі.

Мәселелік және дамыта оқыту әдістерінің авторлары-М.И.Махмутов, Л.В.Занков. И.Я. Лернер, М.И.Махмутов. Л.В.Занков, т.В.Напольнова.

Мәселелік оқытуда ойлауды басқарудың құралы: +Мәселелік сұрақ+Ойлау әрекеті+Фасилитатор рөлі

Мәселелік оқытуда ойлауды басқарудың құралы:Мәселелік сұрақ.Ойлау әрекеті.Фасилитатор рөлі.

Мәселелік оқытудың мәні – ...Оқушылардың алдына оқу мәселесін қою. Алдын ала тапсырма беріліп, мәліметтер жинақтау.Қойылған мәселені шешу арқылы тұжырым жасау, ортақ шешімге келу.

Мәселені шешуді бағыттау көмегімен жаңа білімді игеруге бағытталған мәселелердегі ізденушілік әдіс:Лабораториялық жұмыс.Практикалық жұмыс;Әңгіме түрі.

Мәтінді жалғастырып соңында: «Не болуы мүмкін?» – деген сұраққа жауап іздейтін оқытудың интерактивті әдісі:Жобалау әдісі. болжау, жобалау әдістері. Болжау әдісі.

Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негізгі міндеттері Н.Е.Щуркова бойынша:оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау*ұжымды ұйымдастыру мен дамыту*

Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негігі міндеттері (Н.Е. Щурков бойынша):ұжымды ұйымдастыру мен дамыту*тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру*оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау*

Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негізгі міндеттері Н.Е.Щуркова бойынша:оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау*ұжымды ұйымдастыру мен дамыту*

Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негігі міндеттері (Н.Е. Щурков бойынша):ұжымды ұйымдастыру мен дамыту*тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру*оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау*

Мектеп диагностикасында Равен тесті балалардың қандай қасиетін зерттейдТемперамент түрін

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың әдістері:Көрнекі, ауызша айту, практикалық, ойын

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың әдістері-Көрнекі, ауызша айту, практикалық, ойын

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың әдістері-Көрнекі, ауызша айту, практикалық, ойын

Мектеп жасындағы балаларды оқыту мен тәрбиелеу

Мектеп жетекшілері білуге міндетті:Мектеп ақпараттық жабдықталуын*

Мектеп жетекшілері білуге міндетті:Мектеп ақпараттық жабдықталуын*

Мектеп жетекшілері білуге міндетті:Мектеп ақпараттық жабдықталуын*Оқу-тәрбие жумыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі; мектептің белгілеген мақсаттарға жетудегі басты шарттары*

Мектеп жетекшілері білуге міндетті:мектептің мат.қ жағдайын,мектеп ақпараттық жабдықталуын, оқу тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі;мектептің белгіленген мақсаттарға жетудегі басты шарттары

Мектеп жоспарларыС) Тоқсандық жоспар Е) Жылдық G) Перспективалық

Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер:ғылымилық,ұжымдық*оңтайлылық және нақтылық*перспективтік және объективтік*

Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер:ғылымилық,ұжымдық*оңтайлылық және нақтылық*перспективтік және объективтік*

Мектеп жоспарын жасауда сақталатын принциптерА)перспективтік және объективтік E)оңтайлылық және нақтылықF)ғылымилық,ұжымдық

Мектеп құрылымындағы ең негізгі буын:Аудитория Зертхана Сынып

Мектеп құрылымындағы ең негізгі буын:Аудитория Зертхана Сынып

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның:Жыныстық және рухани дамуы. Жан-жақты тұтас жетіліу. Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның:Жыныстық және рухани дамуы. Жан-жақты тұтас жетіліу. Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:D) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы E) Жыныстық және рухани дамуыH)Жан-жақты тұтас жетілуі

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:Жан-жақты тұтас жетіліуі.

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:Жыныстық және рухани дамуы*Түлек ретінде қалыптасуы*

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:Жыныстық және рухани дамуы*Түлек ретінде қалыптасуы*

Мектеп өміріндегі басты тұлғалар: Сынып жетекшісі Оқу пән мұғалімі Мұғалім.

Мектеп өміріндегі басты тұлғалар:Сынып жетекшісі. Оқу пән мұғалімі.Мұғалім

Мектеп өміріндегі тақырыптық ата-аналар жиналыстарын өткізудің мақсаты:ата-аналарды психологиялық-педагогикалық білім мен тәжірибе жаңалықтарымен таныстыру, ой қорыту


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.029 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал