Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Академия – б.з.д. 338ж. Платон құрған алғашқы философиялық мектеп.
Педагогика

(М.В.Кларин., Г.М.Құсайынов., В.П.Беспалько., Ж.Караев-тардың) пайымдауынша педагогикалық технология:Оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б*Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі – жоспары*

(Э.С.Маркарян бойынша):Адамгершіліқ*Материалдық*Рухани*

«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама: онтогенетикалық даму өнімі*психикалық қасиеттер*филогенетикалық даму өнімі*

«Жеке тұлға» ұғымы:биологиялық және әлеуметтік қасіеттерді біріктіреді;индивидттің әлеуметтік маңызды сапалар жүйесі

«Жеке тұлға» ұғымы:Қоғамдық мәні бар адам;Индивидттің әлеуметтік маңызды сапалар жүйесі

«Тұлга» ұғымының мәні ашуда қолданылатын ұғым: индивид*

«Форма» терминінің мәні:Тәрбиеленушілердің ұжымдық және жеке дара іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесі*Тәрбие процесінің сырттай көрінісі*Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс – шаралардың жиынтығы*

«Форма» терминінің мәні:Тәрбиеленушілердің ұжымдық және жеке дара іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесі*Тәрбие процесінің сырттай көрінісі*Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс – шаралардың жиынтығы*

Aқпараттық дамытушылық әдістердің ерекшелігі:Cтуденттердің мәселесін шешуі.Жалпылау.Aлгоритм.

Aлгоритм деп:Әрекет техникасын көрсету.Практикалық тапсырманың орындалуы.Эксперименттеді ұйымдастыру.

Aлғашқы білім деңгейін игеруге бағытталған зерттеу әдісі:Бағалы сауалнама.Cауалнама.Cеминар.

А.С.Макаренконың белгіленген ұжым сатылары:Бірінші саты-ұжымның құрылуы*Екінші сатыда белсенділердің ықпалы артады*

Абай шығармашылығындағы жастар тәрбиесі туралы философиялық идеялар қай еңбегінде айтылған: «қара сөздері»

Абақ –қазіргі еспетерді еске түсіретін есептеу құралы.авторлары:Я.А. Коменский «Ұлы дидактика»; Я.А. Коменский «Ана мектебі»; Н. Құлжанова «Мектептен бұрынғы тәрбие»

ағартушыларының еңбектері: Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин; А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, Х.Досмұхамедов; ә.Бөкейханов, І.Жансүгіров

Адам дамуы: Туа біткен және бойға сіңген қасиеттер

Адам дамуына әсер етуші факторлар:Тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие

Адам дамуындағы тұқым қуалаудың ролі: Ата-анадан балаға берілген белгілі қасиеттер және ерекшеліктер; ортамен кіріктірілу;

Адам дамуының үрдістері:Дене, психикалық, әлеуметтік

Адам дамуының үш кезеңі: Мектеп жасына дейінгі, мектеп жасы, кемелденген есейген кезең

Адам жүйелі психологиялық және педагогикалық білімі болмағандықтан, интуиция бойынша әрекет етеді және көптеген қате жібереді. Оларды меңгергеннен кейін, кәсіби және әлеуметтік міндеттерді шешеді.

Адам тұлға ретіндегі дамуы оның өмірлік жолының контексі деген кім:С.Рубинштейн

адамгершілік орта, мектептегі дәстүрлер

Адамгершілік тәрбие - тәрбиеленушінің қарым-қатынасын қалыптастырушы жүйесі:адамдарға, қоғамға, өзіне , отанға, еңбеккеАдамгершілік тәрбие міндеттері:адамгершілік сезімдерді дамыту;адамгершілік ұғымдарды, пікірлерді, сезімдер мен сенімдерді

Адамгершілік тәрбие міндеттері:Адамгершілік ұғымдарды , пікірлерді , сезімдер мен сенімдерді қалыптастыру

Адамгершілік тәрбие төмендегідей жолдармен іске асырылады:ұжымдық өмірде адамгершілік тәрбиені, тәжірибелерді қалыптастыру, әдет-дағдыларды тәрбиелеу және адамгершілік сезімдеді қалыптастыру

Адамгершілік тәрбиенің әдістемелік жүйесі өзара әрекет пен өзара әсер етуді көрсетеді:адамгершілік орта, мектептегі дәстүрлер

Адамгершілік тәрбиесі - бұл:Жеке тұлғаның мінез - құлықтарының, әдеттері мен дағдысының,

Адамгершілік тәрбиесі – бұл:моральды сапаларды, мінездің адамгершілік белгілерін, мінез-құлықтың дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі

Адамгершілік тәрбиесі – бұл:моральды сапаларды, мінездің адамгершілік белгілерін, мінез-құлықтың дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі

Адамгершілік тәрбиесі : Жалпыадами құндылықтарды игеруге бейімдейді

Адамгершілік тәрбиесі :Адамға ең қымбатты дұрыс өмір сүру

Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді: Экономикаға

Адамгершілік тәрбиесінің белгісін сипаттайтын тұжырымды таңдаңыз:Жеке тұлғаның еркіндігімен құқығын сыйлау.

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, дене тәрбиесі – бұл:тәрбие бағыттары

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, дене, эстетика лық тәрбие:Тәрбие салалары

Адамдар арасында хабар алмасуын, жүзеге асыратын іс-әрекеттің түрі:Қарым-қатынас

Адамдарға өшпендiлiктi сипаттайтын мiнез-құлық сипаты:Агрессивтілік

адамдарға, қоғамға, өзіне , отанға, еңбекке

Адамдардың еңбек іс-әрекетін ұйымдастыру кезіндегі кіші топтағы адамдар саны:2-3-тен 20-30дейін

Адамды тұлға ретінде қалыптастыру үшін қоғамға қойылатын талаптар:рухани дамыған тұлғаны қалыптастыру

Адамды тұлға ретінде қалыптастыру үшін қоғамға қойылатын талаптар:рухани дамыған тұлғаны қалыптастыру

Адамның адамдармен бірлесіп жұмыс істеуі:Бірлестік

Адамның айналадағы заттар мен құбылыстарға деген қарым-қатынасы:Сезім

Адамның әлеуметтік рөлі көрсетілген топ:азамат: жанұялы, жұмысшы

Адамның білім, мәдениет, өнер алуға ұмтылуындағы қажеттілік түрі:Рухани

Адамның дамуы - Дененің физиологиялық және психологиялық сипаттамаларының, соның ішінде ең бірінші ақыл ойының сапалы дамуын білдіреді.

Адамның еңбек белсенділігін төмендететіп, әлсірететін сезімдер:Астеникалық

Адамның қорқуы, бұл :Фобия

Адамның мiнезi анықталады: Қоршаған орта әсерi арқылы

Адамның мiнез-құлқын басқаратын:Ерiк

Адамның өзiнiң психологиялық қасиеттерiн сезiну, түсiну:Өзiндiк сана.

Адамның өзінің қасиеттері, құндылықтары мен кемшіліктеріне баға беруі:Өзіне-өзі баға беру

Адамның өмiр жағдайларының өзгерiстерiне икемделуi, бұл:Бейiмделу

Адамның санасында болмыстың бейнеленуi: Бейнелер мен ұғымдар арқылы

Адамның тұқым қуалаушылық белгілерін анықтайтын ғылым: нышан туралы ғылым; гамета; генетика

Адамның іс-әрекетiне негiзгi түркi болатын:Қажеттiлiк

Академия – б.з.д. 338ж. Платон құрған алғашқы философиялық мектеп.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал