Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


НА 1 СІЧНЯ 2002 РОКУ
(осіб)

  Кіль-кість вільних робо-чих місць, вакан-сій, всього у тому числі У % до загальної кількості
робо-чі місця посади служ-бов-ців місця, які не потребу-ють професії, спеціа-льності жін-ки молодь у віці до 28 років
Всього 17,2 3,1
Промисловість 14,3 2,9
Транспорт і зв’язок 12,6 6,7
Будівництво 5,4 1,7
Торгівля і громадське            
харчування 27,7 1,9
Матеріально-технічне пос-            
тачання, збут та заготівлі - 4,8 14,3
Інформаційно-обчислю-            
вальне обслуговування 11,1 -
Інші види діяльності сфери            
матеріального виробництва 13,6 10,3
Житлово-комунальне            
господарство 27,5 2,3
Невиробничі види побу-тового обслуговування            
населення 17,3 5,8
Охорона здоров’я, фізична            
культура та соціальне            
забезпечення 23,8 2,0
Освіта 32,5 1,1
Культура і мистецтво 5,9 -
Наука і наукове            
обслуговування 21,7 5,0
Фінансування, кредитування, страхування            
53,9 3,1
Апарат органів державного і господарського управ-ління,кооперативних та громадських організацій            
           
           
14,6 0,6
Інші 19,6 -
                       

16.7. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕ ЗАЙНЯТИХ ТРУДОВОЮДІЯЛЬНІСТЮ ГРОМАДЯН ЗА СФЕРАМИ

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2001 РОЦІ

 

  Всьо-го, осіб у тому числі У % до загальної кількості
  робіт-ничі місця поса-ди служ-бов-ців місця, які не потре-бують професії, спеціаль-ності жін-ки молодь у віці до 28 років
             
Всього 60,5 32,5
Промисловість 45,5 32,8
Транспорт і зв’язок 40,8 34,7
Будівництво 31,5 34,2
Торгівля і громадське            
харчування 71,5 35,3
Матеріально-технічне постачання, збут та заготівлі            
64,3 35,7
Інформаційно-обчислю-            
вальне обслуговування 64,5 31,8
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва            
31,1 10,7
Житлово-комунальне            
господарство 60,3 23,9
Невиробничі види побутового обслугову-вання населення            
70,1 36,6
Охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення            
           
76,0 31,2
Освіта 83,2 37,0
Культура і мистецтво 75,6 30,2
Наука і наукове            
обслуговування 63,9 25,3
Фінансування, кредиту-            
вання, страхування 76,2 30,4
Апарат органів управління 78,5 27,9
Інші 66,5 30,0

ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗРОБІТНІ ЗА ТРИВАЛІСТЮНЕЗАЙНЯТОСТІ

(на 1 січня)

 
  осіб у % до підсумку осіб у % до підсумку
         
Кількість осіб, які мали статус безробітних, всього
         
в тому числі        
         
до 1 місяця 8,0 9,1
         
від 1 місяця до 2 місяців 9,3 9,7
         
від 2 до 3 місяців 8,9 10,1
         
від 3 до 6 місяців 17,7 19,1
         
від 6 до 9 місяців 15,3 14,8
         
від 9 місяців до 1 року 13,4 13,3
         
від 1 року до 1 року 6 місяців 14,2 12,7
         
від 1 року 6 місяців до 2 років 6,1 5,2
         
від 2 років до 3 років 5,1 3,6
         
понад 3 роки 2,0 2,4
         
         
Середня тривалість        
безробіття, місяців х х

ПРИЧИНИ НЕЗАЙНЯТОСТІ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал