Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


БЕЗРОБІТНІ ЗА ТРИВАЛІСТЮ НЕЗАЙНЯТОСТІ
(у віці 15-70 років)

 
       
Всього безробітних, тис. 143,0 115,7 83,4
з них особи, які раніше мали роботу 119,6 105,9 73,8
у тому числі за тривалістю незайнятості, відсотків      
до 1 міс. 3,3 2,1 4,2
1–3 13,4 9,6 5,5
4–6 16,3 11,5 11,7
7–9 9,7 9,5 9,9
10–12 9,2 9,9 9,0
більше 1 року 48,1 57,4 59,7
Середня тривалість незайнятості, міс. 16 21 21

БЕЗРОБІТНІ ЗА ПРИЧИНАМИ НЕЗАЙНЯТОСТІ

 

(у віці 15-70 років)

 
       
Всього безробітних, тис, 143,0 115,7 83,4
за причинами незайнятості, відсотків      
вивільнені з економічних причин 44,7 44,9 32,2
звільнені за власним бажанням 27,5 33,1 42,5
демобілізовані з військової строкової служби 3,3 0,2 0,4
не працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації 14,5 9,0 10,0
звільнені за станом здоров’я, переходом на інвалідність 1,2 2,8 0,3
звільнені у зв’язку з закінченням строку контракту 4,5 4,3 2,2
інші причини безробіття 4,3 5,7 12,4

16.5. ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ

У 2001 РОЦІ

(осіб)

  Пе-ред-бача-лось виві-льни-ти, осіб Фак-тично виві-льне-но, осіб у тому числі займали У % до загальної кількості
робо-чі місця поса-ди служ-бов-ців місця, які не потре-бують професії, спеціаль-ності жін-ки мо-лодь у віці до 28 років
                 
Всього 65,2 7,8  
                 
Промисловість 75,5 5,8  
                 
Транспорт і зв’язок 43,6 6,5  
                 
Будівництво 50,4 4,4  
                 
Торгівля і громадське                
харчування 64,5 9,0  
                 
Матеріально-технічне                
постачання, збут та                
заготівлі 52,9 -  
                 
Інформаційно-обчис-лювальне обслуго-                
вування 74,5 11,8  
                 
Інші види діяльності сфери матеріального                
виробництва 56,5 5,4  
                 
Житлово-комунальне                
господарство 50,4 9,4  
                 
Невиробничі види побутового обслуго-                
вування населення 63,6 12,7  
                 
                           

Продовження  Пе-ред-бача-лось виві-льни-ти, осіб Фак-тично виві-льне-но, осіб у тому числі займали У % до загальної кількості
робо-чі місця поса-ди служ-бов-ців місця, які не потре-бують професії, спеціаль-ності жін-ки мо-лодь у віці до 28 років
                 
Охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення                
               
60,1 10,1  
                 
Освіта 90,0 20,9  
                 
Культура і мистецтво 57,8 5,4  
                 
Наука і наукове                
обслуговування 63,0 2,2  
                 
Фінансування, кредитування, страхування                
67,0 19,4  
                 
Апарат органів державного і господарського управління, коопера-                
тивних та громадських                
організацій 68,7 18,0  
                 
Інші 36,6 5,6  
                                     

ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал