Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРИЧИНАМИ СМЕРТІ
(осіб)

 
Всього померлих
у тому числі від хвороб:        
системи кровообігу
новоутворень
органів дихання
нещасних випадків, отруєнь і травм
з них:        
отруєнь алкоголем
вбивств
самогубств

 

 

15.10. СМЕРТНІСТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 1 РОКУ З ОСНОВНИХ ПРИЧИН СМЕРТІ

 

(померло дітей віком від одного року на 1000 народжених)

   
             
Всього померлих 12,7 14,6 12,6 10,2 8,2  
з них від            
             
інфекційних і пара-зитарних хвороб 0,4 1,4 0,5 0,3 0,3  
             
хвороб нервової сис-теми і органів чуття 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2  
             
хвороб органів дихання 0,9 1,6 1,2 0,7 0,4  
             
хвороб органів травлення 0,1 - 0,0 0,0 0,0  
             
вродженних аномалій 3,3 4,8 3,8 3,2 3,2  
     
станів,що виникають в перинатальному періоді    
  7,0   7,2   6,3   5,3   3,2  
             
нещасних випадків, отруєнь і травм 0,3 0,7 0,2 0,2 0,2  

 

 

КОЕФІЦІЄНТИ СМЕРТНОСТІ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 1 РОКУ

(померло дітей до 1 року на 1000 народжених)

15.12. СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ,

ВБИВСТВ, САМОГУБСТВ ТА ІНШИХ ЗОВНІШНІХ ДІЙ

(осіб)

 
           
Всього померлих 20 73
           
з них від нещасних випадків, пов`язаних з транспортом      
           
випадкових отруєнь
           
самогубств  
випадкових утоплень  
вбивств

  

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

 

Дозайнятого населеннявіднесені особи, які займалися економічною діяльністю: працювали за наймом на умовах повного (неповного) робочого дня (тижня); роботодавці; особи, які самостійно забезпечували себе роботою або безкоштовно працювали у сімейному бізнесі; служителі релігійних культів; військові кадрової служби та ін.

До кількості зайнятого населення не відносяться: учні працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва; військові строкової служби та жінки, які перебувають у відпустці з вагітності, пологів та догляду за дитиною до досягнення нею віку згідно з чинним законодавством.

Дані про кількість зайнятого населення розраховуються в середньому за рік.

Відповідно до джерел отримання інформації кількість зайнятого населення розподіляється на дві основні категорії: чисельність найманих працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, зайнятих економічною діяльністю.

Кількість найманих працівниківохоплює усіх зайнятих, які за основним місцем роботи уклали трудову угоду, та включає постійних та тимчасових працівників (крім сумісників), а також іноземців, які працюють на території України. До цієї категорії віднесені працівники великих, середніх та малих підприємств, бюджетних установ та громадських організацій державної та недержавної форми власності.До інших осіб, зайнятих економічною діяльністю,віднесені наступні категорії: працюючі за наймом у окремих громадян, які офіційно оформили трудові відносини, або за усною домовленістю; роботодавці; самозайняті; безкоштовно працюючі члени сім’ї, а також працюючі в особистих селянських господарствах як з метою ринкової реалізації виробленої продукції, так і власного її споживання, незалежно зареєстрована така діяльність, чи ні.

Дані про чисельність цієї категорії населення є оцінкою, розрахованою на підставі матеріалів щоквартальних вибіркових обстежень населення, статистичної звітності підприємств, установ, організацій та даних інших джерел адміністративної інформації.

Економічно активне населеннязгідно з концепцією робочої сили – це населення обох статей віком 15–70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. До економічно активних відносяться особи, зайняті економічною діяльністю, яка приносить доход (зайняті), та безробітні (у визначенні МОП). Чисельність зазначених категорій розраховується на підставі даних щоквартальних вибіркових обстежень домогосподарств з питань економічної активності населення.

Зайнятими(за матеріалами вибіркового обстеження робочої сили) вважаються особи у віці 15–70 років, які відпрацювали протягом обстежуваного тижня хоча б одну годину (в особистому підсобному сільському господарстві не менше 30 годин) незалежно від того, чи була це постійна, тимчасова, сезонна, випадкова або інша робота.

Безробітні у визначенні Міжнародної Організації Праці– особи у віці 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); протягом останніх чотирьох тижнів шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за плату за наймом або на власному підприємстві.

До категорії безробітних також відносяться особи, які: приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді; зареєстровані в службі зайнятості як такі, що шукають роботу; навчаються за направленням служби зайнятості.

Зареєстровані безробітні згідно із Законом України “Про зайнятістьнаселення”– це працездатні громадяни працездатного віку, які не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою)– особи, які не можуть бути класифіковані як “зайняті” або “безробітні”.

До складу цієї категорії населення включаються: учні та студенти; пенсіонери; особи, які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими; особи, які зневірились знайти роботу; інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, та ті, що шукають роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом.

Втрати робочого часу– це час, який можливо було використати для роботи, але невідпрацьований з причин неявок з дозволу адміністрації (включаючи неявки з ініціативи адміністрації), простоїв, прогулів та страйків.

Потерпілим на виробництві вважається працівник, який внаслідок нещасного випадку загинув, згідно з медичним висновком втратив працездатність на один робочий день і більше, або якщо виникла необхідність переведення його на іншу, легшу роботу терміном не менше від одного дня і в разі складення акту про нещасний випадок за встановленою формою.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал