Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


НАСЕЛЕННЯ


Природний приріст населення – різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності – відношення відповідно кількості народжених (живими) і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної кількості наявного населення. Обчислюються в проміле.

Загальний коефіцієнт шлюбності – відношення кількості зареєстрованих протягом року шлюбів до середньорічної кількості населення. Обчислюється в проміле.

Загальний коефіцієнт розлучуваності – відношення кількості зареєстрованих за рік розлучень до середньорічної кількості населення. Обчислюється в проміле.

Вікові коефіцієнти народжуваності – відношення кількості народжених за рік у жінок даної вікової групи до середньорічної кількості жінок у цьому віці.

Сумарний коефіцієнт народжуваності – середня кількість дітей, народжених жінкою за все життя, за умови збереження в кожній віковій групі існуючого рівня народжуваності.

Вікові коефіцієнти смертності – відношення кількості померлих у даному віці за рік до середньорічної кількості осіб даного віку.

Коефіцієнти смертності за причинами смерті – відношення кількості померлих від вказаних причин смерті до середньорічної кількості наявного населення. Обчислюються на 100000 населення.

Коефіцієнти дитячої смертності – відношення кількості померлих у віці до одного року до кількості народжених живими.

Очікувана тривалість життя при народженні – кількість років, яку в середньому належить прожити даному поколінню народжених за умови, що протягом всього життя цього покоління (при переході його з одного віку до іншого) рівень смертності буде дорівнювати сучасному рівню смертності населення в окремих вікових групах. Отримується шляхом обчислення таблиць смертності і очікуваної тривалості життя.


Чисельність пенсіонерів. Число осіб на кінець звітного року, яким призначена щомісячна грошова сума для їх існування на умовах, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення. Загальна чисельність пенсіонерів, у тому числі за віком, розраховується за кількістю особових рахунків пенсіонерів, які знаходяться на обліку в підрозділах Пенсійного фонду.

Суми призначених пенсій. Суми призначених місячних пенсій включають відомості про призначені, а не про виплачені пенсії, у тому числі працюючим пенсіонерам та пенсіонерам, які проживають у будинках інтернатах для престарілих та інвалідів. Ці суми розраховуються за даними особових рахунків усіх пенсіонерів, у тому числі за віком.

Середній розмір призначених місячних пенсій за віком. Розраховується як відношення загальної суми призначених пенсій усім пенсіонерам, які знаходяться на обліку в підрозділах Пенсійного фонду, до їх чисельності (загальній або за віком ).

Мінімальний розмір пенсії за віком. Це мінімальна грошова сума з урахуванням компенсаційних виплат у зв`язку з ростом споживчих цін, отримання якої гарантовано населенню державою на умовах, передбачених пенсійним законодавством.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал