Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КІЛЬКІСТЬ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА ВИДАМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2001 РОЦІ*

(тис.)

  Всьо-го Най-мані пра-цівни-ки підприємств, уста-нов, орга-нізацій Інші, зайня-ті економіч-ною діяль-ністю, всього у тому числі
особи, пра-цюю-чі за най-мом у окре-мих гро-мадян робо-то-давці само-зай-няті без-кош-товно пра-цюючі члени сім’ї особи, працю-ючі в особис-тих селян-ських госпо-дарст-вах
Всього зайнято 1324,4 1144,8 179,6 83,8 64,9 0,3 1,6
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 8,2 5,6 2,6 - - - 1,6
Промисловість 249,3 232,0 17,3 7,6 2,7 - -
Будівництво 121,5 102,6 18,9 12,3 0,6 5,8 0,2 -
Оптова й роздрібна торгівля, готелі та ресторани 252,9 160,3 92,6 52,1 16,3 24,1 0,1 -
Транспорт та зв’язок 113,9 102,0 11,9 2,9 5,7 3,3 - -
Фінансова діяльність 44,5 31,7 12,8 - - 12,8 - -
Операції з нерухомістю 181,0 168,2 12,8 6,6 1,7 4,5 - -
Державне управління 71,1 71,1 - - - - - -
Освіта 129,1 127,5 1,6 0,2 - 1,4 - -
Охорона здоров’я та соціальна допомога 90,1 90,1 - - - - - -
Колективні, громадські та особисті послуги 62,8 53,7 9,1 2,1 - -
                   

_________________

* Дані у цій таблиці є попередніми та будуть перераховані після отримання результатів Всеукраїнського перепису населення.


НАСЕЛЕННЯ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ

ТА СТАТТЮ*

 

(у віці 15-70 років, тис.)

  У тому числі
жінки чоловіки
           
Економічно активне населення 1387,5 1358,7 1367,3 667,8 699,5
працездатного віку 1295,1 1268,1 1273,6 614,8 658,8
старше працездатного віку 92,4 90,6 93,7 53,0 40,7
Зайняті 1244,5 1243,0 1283,9 627,7 656,2
працездатного віку 1155,9 1156,6 1193,6 577,3 616,3
старше працездатного віку 88,6 86,4 90,3 50,4 39,9
Безробітні 143,0 115,7 83,4 40,1 43,3
працездатного віку 139,1 111,5 79,9 37,5 42,5
старше працездатного віку 3,9 4,2 3,5 2,6 0,8
Економічно неактивне населення 621,9 670,2 680,6 412,3 268,4
працездатного віку 396,1 438,1 450,8 253,9 196,9
старше працездатного віку 225,8 232,1 229,8 158,4 71,4

  
 

 

 


* У цій і наступній таблицях наведено дані щоквартальних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності (дивись методологічні пояснення).


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал