Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


НАУКА, ІННОВАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА
Розділ “Наука та інновації” містить дані про науковий потенціал міста, виконання наукових досліджень і розробок та технологічні інновації.

Обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт – це сума коштів, що надійшли на рахунок організації протягом звітного року з усіх джерел.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт – вартість виконаних протягом звітного року власними силами наукових організацій наукових та науково-технічних робіт (переданих замовнику за актом) за договірною ціною (без урахування робіт, виконаних співвиконавцями).

Фундаментальні дослідження – це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв”язку. Вони можуть закінчуватися рекомендаціями щодо постановки прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання одержаних наукових знань, науковими публікаціями тощо.

Прикладні дослідженння – це наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей . Кінцевим їх наслідком є рекомендації щодо створення технічних нововведень .

До обсягу розробок включені проектно-конструкторські і технологічні роботи, роботи по створенню дослідних зразків виробів, а також проектні роботи для будівництва.

В обсязі науково-технічних послуг враховується діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, науково-технічне консультування та впроваджувальна діяльність, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань.

Науковий ступінь(кандидат наук, доктор наук)- це ступінь наукової кваліфікації спеціалістів з певної галузі знань, який присуджується вченими радами вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ і затверджується Вищою атестаційною комісією.

Вчене звання – звання, яке присвоюється науковим працівникам залежно від виконуваної ними науково-дослідної або науково-педагогічної роботи. У вищих навчальних закладах встановлено вчені звання : асистент, доцент, професор; у науково-дослідних установах – молодший(старший) науковий співробітник, професор; академічні – член-кореспондент, дійсний член (академік) Академії наук.

Технологічні інновації – проведення комплексу робіт, які спрямовані на створення і освоєння нових видів продукції і впровадження прогресивних технологічних процесів, а також значні технологічні зміни продукції і процесів.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал