Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Припинення використання інгібіторів аденозиндифосфату для проведення операції


Ризик кровотечі у зв’язку з операцією повинен бути збалансований відносно ризику рецидивів ішемічних явищ, пов’язаних з припиненням терапії, зважаючи на характер операції, ризик ішемії та ступінь ІХС, час, що пройшов після гострого епізоду, час після ПКВ і ризик тромбозу стенту. Клопідогрель пов’язується з підвищеним ризиком кровотечі, якщо його призначення припинити менше, ніж за 5 днів до операції. Прасугрель також пов’язується зі значним підвищенням ризику кровотечі.109 Що стосується тикагрелора, дані дослідження «PLATO»110 показують, що припинення використання тикагрелора за 3-5 днів до операції АКШ призводить до такої самої частоти пов’язаної з АКШ великої кровотечі і випадків переливання крові, як і клопідогрель. Хоча частота несмертельного ГІМ інсульту в обох групах (які одержували тикагрелор або клопідогрель) не відрізнялась достовірним чином, в групі, яка одержувала тикагрелор, смертність була в два рази меншою. Для пацієнтів в стабілізованому стані, доречним є припинення використання клопідогрелю не менше ніж за 5 днів перед операцією і припинення використання прасугрелю за 7 днів перед операцією. Зважаючи на дані дослідження «PLATO», використання тикагрелору можна припинити за 3-5 днів перед операцією АКШ.

У жодному спеціальному клінічному дослідженні не розглядалось питання про те, чи треба відновлювати призначення антагоністів рецепторів АДФ після операції АКШ, і оптимальний час відновлення призначення таких ліків залишається не визначеним. Проте, зважаючи на зниження первинного цільового досліджуваного параметра та смертності при використанні тикагрелору в дослідженні «PLATO» і на збереження ризику ішемічних явищ у пацієнтів після операції АКШ, розумно було б відновити подвійну антитромбоцитну терапію, якщо вона вважається безпечною у зв’язку із ризиком кровотечі.

Для пацієнтів з групи дуже високого ризику, для яких припинення антитромбоцитарної терапії перед операцією вважається дуже ризикованим (наприклад, протягом перших тижнів після введення стенту), пропонується перехід перед операцією на антитромбоцитарний засіб, який має короткий напівперіод виведення з організму і є оборотним, наприклад, на інгібітори глікопротеїну IIb/ІІІа тірофібан, ептіфібатид,182 проте досі немає клінічних даних, які б підтверджували такий підхід, що базується лише на фармакокінетичних або фармакодинамічних дослідженнях. У майбутньому, використання кангрелора, внутрішньовенного оборотного антагоніста рецепторів АДФ, може дозволити підтримувати пригнічення тромбоцитів перед операцією для пацієнтів, які припинили приймати оральні антитромбоцитні засоби.183mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал