Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1. Економічна сутність ціни в умовах ринкових відносин
В якому діапазоні встановлюється ринкова ціна? між мінімальною ціною пропозиції та максимальною ціною попиту. між максимальна ціною пропозиції та максимальна ціною попиту між попитом та пропозицією всі відповіді вірні
Дайте визначення поняттю ціноутворення собівартість і прибуток одиниці товару. процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структура грошовий вираз вартості, кількості грошей, що сплачується або отримується за одиницю товару або послуги всі відповіді вірні
Дайте визначення ціни грошовий вираз вартості, кількості грошей, що сплачується або отримується за одиницю товару або послуги процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структура собівартість і прибуток одиниці товару. всі відповіді вірні
До основних етапів процесу ціноутворення належать аналіз попиту на товар визначення мети дослідження аналіз стану ринку постачальників правильної відповіді немає
До основних етапів процесу ціноутворення належать аналіз витрат визначення мети дослідження аналіз стану ринку постачальників правильної відповіді немає
Коли застосовується стратегія диференціації продукту? коли конкуренція ведеться переважно в неціновій сфері, й при цьому стратегію диференціації продукту використовує незначна кількість підприємств.   коли конкуренція ведеться переважно в ціновій сфері коли конкуренція ведеться переважно в ціновій політиці, й при цьому стратегію диференціації продукту використовує велика кількість підприємств.   вірна відповідь відсутня
Назвіть підходи до ціноутворення виживання на ринку максимізація прибутку лідерство на ринку всі відповіді вірні
Назвіть підходи до ціноутворення стратегічні лідерство на ринку На основі попиту На основі пропозиції
Назвіть підходи до ціноутворення лідерство в якості товарів теорія витрат теорія можливостей всі відповіді вірні
Назвіть функції цін Розподільча Стимулююча Інформаційна всі відповіді вірні
Назвіть функції цін емансипаційна соціальна розрахункова всі відповіді вірні
Назвіть функції цін розрахункова обліково-аналітична стабілізаційна всі відповіді вірні
Назвіть, що належить до теорії ціноутворення теорія витрат теорія прибутковості теорія попиту і пропозиції теорія стратегії
Назвіть, що належить до теорії ціноутворення теорія трудової вартості теорія знань теорія можливостей теорія витрат
Назвіть, що належить до теорії ціноутворення теорія стратегії теорія граничної корисності теорія витрат всі відповіді вірні
Хто є представниками теорії втрат виробництва? Р.Торренс Н.Сеніор Дж. Мілль, Дж. Маккуллох Всі відповіді ірні
Хто є представниками теорії трьох (багатьох) факторів виробництва? Ж. Сей, Ф. Бастіа Дж. Мілль, Дж. Маккуллох Н.Сеніор Вірна відповідь відсутня
Хто є представником неокласичної теорії ціни? А. Маршалл, Дж. Хікс,П. Самуельсон, М. Портер, Ф. Котлер Дж. Мілль, Дж. Маккуллох Ж. Сей, Ф. Бастіа Ф. Візер.'Е. Бем- Баверк, JI. Вальрас, У. Джевонс
Хто є представником теорії граничної корисності? Ж. Сей, Ф. Бастіа Дж. Мілль, Дж. Маккуллох Ф. Візер.'Е. Бем- Баверк, JI. Вальрас, У. Джевонс Вірна відповідь відсутня
Хто є представником теорії централізованої планованої ціни товару? А. Маршалл, Дж. Хікс,П. Самуельсон, М. Портер Дж. Мілль, Дж. Маккуллох Ж. Сей, Ф. Бастіа Вірна відповідь відсутня
Чим стає товар після процесу виробництва? носієм вартості та прибутку носієм вартості й споживної вартості важливою складовою витрати виробництва споживчим товаром.
Що вважається вихідним пунктом формування ринкової ціни товару? суб’єктивна його оцінка з боку покупця попит та пропозиція задоволення, яке отримує споживач від споживання товару. гранична корисність та відчутна цінність в уяві покупця.
Що визначає попит? суспільну чи ринкову потребу в споживанні товару ринкову потребу в товарі, зумовлену потребами людства суспільну чи ринкову потребу в товарі, зумовлену платоспроможністю й виражену в грошовій формі потребу споживача в товарі.
Що відображає Марксова теорія трудової вартості? вартість формується в процесі виробництва товару як результат застосування трьох його основних факторів в основу вартості товару покладений лише один фактор ринкова ціна окремого товару безпосередньо залежить від ступеня насиченості потреби в ньому всі відповіді вірні.
Що відображає мінова вартість товару? здатність товару до обміну на певну суму грошей відбиває середні умови виробництва товару відображає корисні властивості товару й виступає рушійною силою зацікавленості покупця вірна відповідь відсутня.
Що відображає неокласична теорія ціни? вартість формується в процесі виробництва товару як результат застосування трьох його основних факторів в основу вартості товару покладений лише один фактор ринкова ціна окремого товару безпосередньо залежить від ступеня насиченості потреби в ньому Витрати виробництва — це об’єктивна основа мінімальної ціни, а платоспроможний попит та гранична корисність, відповідно, максимальної та конкурентоспроможної ціни товару
Що відображає споживна вартість товару? здатність товару до обміну на певну суму грошей відбиває середні умови виробництва товару відображає корисні властивості товару й виступає рушійною силою зацікавленості покупця вірна відповідь відсутня.
Що відображає суспільно-необхідна вартість товару? здатність товару до обміну на певну суму грошей відбиває середні умови виробництва товару відображає корисні властивості товару й виступає рушійною силою зацікавленості покупця вірна відповідь відсутня.
Що відображає теорія граничної корисності товару? вартість формується в процесі виробництва товару як результат застосування трьох його основних факторів в основу вартості товару покладений лише один фактор ринкова ціна окремого товару безпосередньо залежить від ступеня насиченості потреби в ньому всі відповіді вірні
Що відображає теорія трьох факторів виробництва(Ж. Сей, Ф. Басті? вартість формується в процесі виробництва товару як результат застосування трьох його основних факторів в основу вартості товару покладений лише один фактор ринкова ціна окремого товару безпосередньо залежить від ступеня насиченості потреби в ньому всі відповіді вірні.
Що відображає теорія централізованої планованої ціни товару? в основу вартості товару покладений лише один фактор Застосовувалась система прейскурантних цін та контролю за їх дотриманням ринкова ціна окремого товару безпосередньо залежить від ступеня насиченості потреби в ньому Витрати виробництва — це об’єктивна основа мінімальної ціни, а платоспроможний попит та гранична корисність, відповідно, максимальної та конкурентоспроможної ціни товару
Що означає корисність товару? в основу вартості товару покладений лише один фактор задоволення, яке отримує споживач від споживання товару. гранична корисність та відчутна цінність в уяві покупця. всі відповіді вірні
Що таке ціноутворення? Продаж товарів процес формування ціни на товари та послуги Маркетингова стратегія Рекламна кампанія
Яке призначення інформаційної функції в ціні Виражає теорію стратегії Виражає теорію витрат Стимулює покупку інформує про рівень конкретних цінДанная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал