Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Класифікація і види цін
За якою з формул можна здійснити розрахунок оптової(гуртової) ціни виробника продукції? Ц = С +П + ПДВ Ц = С + П Ц = С +П + ТН Ц = С +ПДВ
Дайте визначення поняття «Ціна виробу»? витрати підприємства на виробництво товару грошовий вираз вартості товару собівартість і прибуток одиниці товару. всі відповіді вірні
Назвіть типи модифікованих цін територіальні ціни роздрібні споживчі всі відповіді вірні
Назвіть типи модифікованих цін роздрібні ціни за знижками оптові всі відповіді вірні
За часом дії ціни класифікуються коливаючі, спадаючі сучасні Вірна відповідь а і б
Назвіть типи модифікованих цін оптові ціни стимулювання покупок Ціни виробництва Вірна відповідь відсутня
У контрактах купівлі-продажу використовуються наступні види цін тверда ціни стимулювання покупок сучасна Вірна відповідь відсутня
Назвіть типи модифікованих цін пільгові ціни територіальні ціни ціни стимулювання покупок всі відповіді вірні
За якою з формул можна розрахувати оптово-відпускну ціну підакцизного товару? Ц = С +П Ц = С + П + ТН Ц = С +П + АЗ + ПДВ Ц = С + П + ПДВ
За якою з формул можна розрахувати повну роздрібну ціну на товар, який реалізується роздрібним торговельним підприємством? Ц = С +П Ц = С + П + ПДВ + ТН Ц = С +П + АЗ + ПДВ + ТН правильна відповідь б і в
Назвіть ціну споживача роздрібна відпускна виробнича Всі відповіді вірні
Назвіть ціну виробництва Ц = С +П роздрібна відпускна Вірна відповідь відсутня
На підставі чого встановлюється мінімальна ціна товару ? витратами фірми пропозицією товару попитом на товар еластичністю попиту
На підставі чого встановлюється максимальна ціна товару? частки яку займає фірма на ринку рівня конкуренції на регіональному ринку якості виробу правильної відповіді немає
На чому може базуватись цінова стратегія? на якості та унікальності на попиті конкуренції та якості на витратах унікальності якості  
Аукціонні ціни є підвидом фіксованих цін роздрібних цін цін оптового підприємства оптово-відпускних цін
Аукціонні ціни є підвидом оптових цін роздрібних цін закупівельних цін правильної відповіді немає
Аукціонні ціни є підвидом вільних цін роздрібних цін рухомих цін оптово-відпускних цін
Аукціонні ціни є підвидом оптових цін роздрібних цін цін оптового підприємства ковзних цін
Аукціонні ціни є підвидом, яких цін? Оптових цін роздрібних цін цін оптового підприємства оптово-відпускних цін
За яких обставин неможливе формування попиту на товар? занадто висока ціна ціна конкурентів ціна собівартості продукції всі відповіді не вірні
Залежно від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат можна виділити: єдина ціна з включенням витрат з доставки регульовані ціни фіксовані ціни всі відповіді вірні
Залежно від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат можна виділити: зональні ціни регульовані ціни фіксовані ціни всі відповіді вірні
Залежно від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат можна виділити: ціна базисного пункту регульовані ціни фіксовані ціни всі відповіді не вірні
Залежно від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат можна виділити: ціни із прийняттям на себе транспортних витрат регульовані ціни фіксовані ціни всі відповіді не вірні
Залежно від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат, що можна виділити? ціни франко-борт регульовані ціни фіксовані ціни всі відповіді вірні
Залежно від ступеня самостійності підприємства, які можуть бути ціни? оптові та роздрібні тверді та ковзаючі вільні та регульовані всі відповіді вірні
Зниження ціни на товар може спричинити ринкова ситуація вказує на те що ціна завищена порівняно з цінністю товару для споживачів інфляція надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар  
Зниження ціни на товар може спричинити витрати знизилися і є реальна можливість знизити їх ще більше за рахунок ефекту кривої досвіду (зниження витрат виробництва при сумарному обсягові виробництв інфляція надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар всі відповіді вірні
Зниження ціни на товар може спричинити виробничі потужності завантажені не повністю інфляція надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар всі відповіді не вірні
Зниження ціни на товар може спричинити існує реальна загроза затоварювання інфляція надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар всі відповіді не вірні
Зниження ціни на товар може спричинити визначення як пріоритетної цілі збільшення обсягу продажу і відповідно частки ринку за рахунок споживачів чутливих до цін інфляція надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар всі відповіді вірні
Зниження ціни на товар може спричинити потреба випередити появу нового конкурента який з метою завоювання ринку може встановити низькі ціни такий захід хоч і шкодить прибутку зате знижує негативну реакцію споживачів на вимушене зниження цін після того як це зробив конкурент інфляція надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар всі відповіді вірні
Можливість міняти ціни залежно від здатностей споживачів торгуватися або від їхньої купівельної чинності називається, якою ціною? гнучкої продажу змінної всі відповіді не вірні
На основі чого установлюють різну ціну на той самий товар ? відчутної цінності товару розрахунку на ціни закритих торгів регульованої ціни
Джерелами ідей для розробки нових товарів є: регульована ціни пропозиції споживачів пропозиції співробітників компанії аналіз конкуруючих товарів
На зниження ціни може вплинути? надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар регульована ціни частка ринку фірми під тиском конкурентів скоротилася інфляція
Першим етапом встановлення ціни є: визначення попиту визначення бажаної частки ринку всі відповіді не вірні визначення цілі і прийняття тієї чи іншої ціни
Ціна проїзду у міському транспорті – це приклад, якої ціни? Регульованої ціни фіксованої ціни вільної ціни всі відповіді не вірні
Ціна, при якій кількість продукції, що пропонується на ринку, дорівнює кількості продукції, яку прагнуть придбати споживачі, як називається? мінімальною максимальною рівноважною регульована ціни
Ціни що встановлюються під впливом ринкової кон’юнктури незалежно від регулюючих органів це, які ціни? регульовані ціни фіксовані ціни вільні ціни всі відповіді не вірні
Що є першим етапом встановлення ціни? визначення цілі і прийняття тієї чи іншої ціни визначення попиту визначення бажаної частки ринку всі відповіді не вірні
Що може бути джерелами ідей для розробки нових товарів? пропозиції споживачів пропозиції співробітників компанії аналіз конкуруючих товарів регульована ціни
Що може спричинити зниження ціни на товар? частка ринку фірми під тиском конкурентів скоротилася інфляція надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар регульована ціни
Як називається ціна проїзду у міському транспорті ? фіксованої ціни Регульованої ціни вільної ціни всі відповіді не вірні
Що входить до складу роздрібної ціни? оптово-відпускна ціна оптово-збутова ціна торговельна надбавка. всі відповіді вірні
Що належить до базисних цін? Повідкові й офіційні ціни продажу ціни прейскурантів каталогів і проспектів всі відповіді вірні
Що таке договірна ціна? конкретний Розмір витрат на будівництво об’єкта за індивідуальним проектом середня кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції будівельного об’єкта за типовим проектом це ціна, яка встановлюється за домовленістю між замовником і підрядником вірна відповідь відсутня
Що таке закупівельні ціни? конкретнийрозмірвитрат договірніціни, встановлені за домовленістюсторін відпускні ціни промисловості всі відповіді вірні
Що таке зіставні ціни? ціни, скориговані на індекс інфляції ціни, зареєстровані на певну дату в процесі статистичного спостереження ціни визначені шляхом їх систематизації й визначення середніх значень у динамічних рядах вірна відповідь відсутня
Що таке контрактні ціни? ціни, за якими можна продати послуги, але найчастіше в результаті переговорів між покупцем та продавцем досягається зниження ціни ціни, зареєстровані на певну дату в процесі статистичного спостереження ціни визначені шляхом їх систематизації й визначення середніх значень у динамічних рядах вірна відповідь відсутня
Що таке кошторисна вартість? конкретний розмір витрат на будівництво об’єкта за індивідуальним проектом   середня кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції будівельного об’єкта за типовим проектом це ціна, яка встановлюється за домовленістю між замовником і підрядником вірна відповідь відсутня
Що таке максимальна ціна товару? це сукупність його якісних та вартісних характеристик, яка забезпечує більше чи однакове задоволення конкретної потреби покупця порівняно з аналогічними характеристиками товару конкурентів це ціна, яка дає можливість виробникові відшкодувати собівартість виробництва та реалізації товару це різниця між ринковою ціною та цінністю товару в уяві покупця. це найвища ціна, за якою споживач погоджується купувати товар (послугу) при цьому вигідність залишається на боці продавця, який досягає найвищого рівня питомого прибутку в ціні товару
Що таке мінімальна ціна товару? це сукупність його якісних та вартісних характеристик, яка забезпечує більше чи однакове задоволення конкретної потреби покупця порівняно з аналогічними характеристиками товару конкурентів це ціна, яка дає можливість виробникові відшкодувати собівартість виробництва та реалізації товару це різниця між ринковою ціною та цінністю товару в уяві покупця. це найвища ціна, за якою споживач погоджується купувати товар (послугу) при цьому вигідність залишається на боці продавця, який досягає найвищого рівня питомого прибутку в ціні товару
Що таке оптові ціни на продукцію промисловості? ціни виробників продукції, за якими вона реалізується оптовими партіями іншим підприємствам і організаціям ціни виробників продукції, за якими вона реалізується поштучно підприємствам і організаціям відпускні ціни промисловості вірна відповідь відсутня
Що таке поточні ціни? ціни, скориговані на індекс інфляції ціни, зареєстровані на певну дату в процесі статистичного спостереження ціни визначені шляхом їх систематизації й визначення середніх значень у динамічних рядах вірна відповідь відсутня
Що таке прейскурантна ціна? конкретний Розмір витрат на будівництво об’єкта за індивідуальним проектом середня кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції будівельного об’єкта за типовим проектом це ціна, яка встановлюється за домовленістю між замовником і підрядником вірна відповідь відсутня
Що таке ринкова ніша? це найвигідніша для підприємства група сегментів ринку куди націлена його діяльність обмежена за масштабами, з чітко визначеною кількістю споживачів сфера діяльності, яка дозволяє підприємству виявити переваги перед конкурентами створення іміджу підприємства, що піклується про потреби конкретних клієнтів вірна відповідь відсутня
Що таке ринкова ціна товару? Ціна пропозиції й та реалізації товару Ціна реалізації товару Ціна пропозиції й попиту ціна пропозиції й ціна попиту, утворюючи певну ціну реалізації товару
Що таке світові ціни? це ціни, що обслуговують зовнішньоторговельний обіг і забезпечують реалізацію зовнішньоекономічних зв’язків між державами світу це ціни, що обслуговують внутрішньоторгівельний обіг і забезпечують реалізацію внутрішньоекономічних зв’язків між містами країни це ціни, що обслуговують зовнішньоторговельний обіг вірна відповідь відсутня
Що таке сегмент ринку? це особливим чином виділена частка ринку, група споживачів продукту, об’єднаних певними загальними ознаками можливість реалізації стратегії низьких цін або стратегії диференціації продукту створення іміджу підприємства, що піклується про потреби конкретних клієнтів всі відповіді вірні
Що таке середні ціни? ціни, скориговані на індекс інфляції ціни, зареєстровані на певну дату в процесі статистичного спостереження ціни визначені шляхом їх систематизації й визначення середніх значень у динамічних рядах вірна відповідь відсутня
Що таке цільовий ринок? це найвигідніша для підприємства група сегментів ринку куди націлена його діяльність можливість реалізації стратегії низьких цін створення іміджу підприємства, що піклується про потреби конкретних клієнтів всі відповіді вірні
Як визначається у спеціальній літературі ціна будь-якого товару? як грошове вираження його вартості як грошове вираження його собівартості як добуток собівартості та ПДВ як грошове вираження його прибутку.
Як класифікуються ціни за періодом дії? постійна ціна на товари, які не мають сезонного характеру тимчасова ціна сезонна ціна, яка враховує сезонні коливання попиту шляхом сезонних знижок. всі відповіді вірні
Як класифікуються ціни за регіональною ознакою? ціни місцевого ринку ціни внутрішнього ринку ціни країн співдружності ціни світового ринку всі відповіді вірні
Як класифікуються ціни за ступенем монополізації ринку? монопольна ціна конкурентна ціна нормальна конкурентна ціна демпінгова ціна всі відповіді вірні
Як класифікуються ціни за характером державного регулювання? вільні ціни ціни регульовані державою ціни внутрішнього ринку ціни країн співдружності ціни світового ринку всі відповіді вірні
Як поділяються роздрібні ціни? ціни роздрібної торговельної мережі роздрібні ціни підприємств громадського харчування роздрібні ціни продуктового ринку роздрібні ціни речового ринку ціни і тарифи на послуги споживчого ринку ціна аукціону всі відповіді вірні
Як поділяються ціни на будівництво? роздрібні ціни продуктового ринкуроздрібні ціни речового ринку   кошторисна вартість прейскурантна ціна   тарифи товарного й пасажирського транспорту вірна відповідь відсутня
Як поділяються ціни на продукцію будівництва? кошторисна вартість прейскурантна ціна договірна ціна всі відповіді вірні
Як розрізняють ціни за рівнем пристосування до ринкового стану? оптові та роздрібні ціни ціни внутрішнього та місцевого ринків базисні ціни й ціни фактичних операцій. всі відповіді вірні
Які ціни використовуються в системі бухгалтерського обліку й статистики? поточні ціни середні ціни зіставні ціни всі відповіді вірні
Що містить в собі ціна Брутто? Дохід або маржа туристичного підприємства Поточні витрати, прибуток туристичного оператора Податкові платежі з прибутку, комісійна винагорода туристичних агентів Всі відповіді вірні
Що містить в собі ціна Нетто? Вартість окремих видів послуг Обмежену собівартість туристичного продукту Непрямі податки всі відповіді вірні

 
Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал