Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прогноз обсягів реалізації
Складається на два-три роки за формою (табл. 1) або (табл. 7). Для першого півріччя першого року (табл. 7) дані наводяться поквартальне, для другого півріччя - за півроку, за другий і третій роки - загальною сумою за 12 місяців.

 

Таблиця 7 - Прогноз обсягів реалізації

Найменування продукції Квартал першого року Роки За три роки
І ІІ ІІ ІV 2-рік 3-рік
Основна продукція, всього              
в тому числі:              
             
             
             
Побічна продукція, всього              
в тому числі:              
             
             
             
Всього              

 

 

Таблиця 8 - Фінансовий план на виробництво певної культури, (товару, послуг) на розрахунковий період 2012-2013рр. господарства

  Показники Всього за рік   Квартали звітного періоду
4кв. 2012р. 1кв. 2013р. 2кв. 2013р. 3кв. 2013р.
1. Надходження грошових коштів, грн.
1.1 Виручка від реалізації цукрових буряків          
2. Витрати грошових коштів, грн.
2.1 Витрати на ПММ          
2.2 Заробітна плата          
2.3 Амортизація          
2.4. Витрати на ТО і ремонти          
2.5 Приведені витрати (експлуатаційні витрати капіталовкладення)          
2.6 Приведені витрати і оборотні засоби (загальні витрати)          
2.7. Податки          
3.Прибуток підприємства, грн.          

 Знаходимо рентабельність виробництва:

 

, (10)

 

де П – плановий прибуток з урахуванням податків, грн.;

В – загальні виробничі витрати, грн.

Таким чином рентабельність за виробничий цикл складає … % , що стає критерієм в оцінці його роботи за звітний період.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал