Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прогнозування доходів від продажу продукції (надання послуг) і оцінка можливих ризиків.
Всі складові собівартості можна згрупувати на постійні витрати, які не залежать від обсягів виробництва продукції, і змінні витрати, що залежать від обсягів виробництва.

До постійних витрат відносяться амортизаційні відрахування (реновація плюс капітальний ремонт), відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування, плата за кредит, плата за страхування і плата за охорону :

 

, (2)

 

де - амортизаційні відрахування;

- відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування;

- плата за кредит;

- плата за страхування;

- плата за охорону.

 

У змінні витрати включають заробітну плату з нарахуваннями, вартість паливо-мастильних матеріалів, вартість добрив ( ), вартість насіннєвого матеріалу ( ), вартість гербіцидів і отрутохімікатів ( ), додаткові витрати.

 

, (3)

- заробітну плату з нарахуваннями

- вартість паливо-мастильних матеріалів,

- вартість добрив

- вартість насіннєвого матеріалу

- вартість гербіцидів і отрутохімікатів

- додаткові витрати

 

Прогнозований доход – сума виручки від реалізації продукції та інших доходів:

, (4)

де - виручка від реалізації продукції, грн.

 

, (5)

де - загальний обсяг продукції за обліковий період, т;

- ціна одиниці продукції, грн./т;

- інші доходи (на перші два-три роки роботи нового підприємства інші доходи не враховують, тобто ), грн.

При визначенні відпускної ціни користуються Постановами Кабміну України, даними за минулі роки, або застосовують витратну стратегію.

Витратна стратегія застосовується тоді, коли необхідно точно враховувати витрати на виробництво; вона більш повно відповідає інтересам виробника чи споживача і за певних умов забезпечує фіксований відсоток прибутку (рівень рентабельності), який збираються одержати.

Застосовуючи витратну стратегію, прогнозована відпускна ціна може бути розрахована за формулою:

 

, (6)

де - відпускна ціна з урахуванням податку на додану вартість прибуток відповідно, грн./т (грн./шт.);

- рівень рентабельності, який необхідно одержати згідно із завдань на розробку, %;

, - нормативна величина податку на додану вартість (ПДВ), податку з прибутку (ПП) відповідно до чинного законодавства: ; ;

- розрахункова повна собівартість виробництва товару, грн./т (за технологічною картою).

Верхня межа відпускної ціни за продукцію, послугу не повинна перевищувати ринкової максимальної ціни за аналогічну продукцію. Значення відпускної ціни в проміжку коливання ринкових цін ( ... ,) оптимізується відповідним вибором програми виробництва та мінімізацією виробничих витрат.Враховуючи постійні витрати, змінні витрати, ціну і обсяги реалізації продукції необхідно побудувати графік досягнення беззбитковості.

грн.

В Виручка

Sзм

Sпост

Змінні витрати

Точка беззбитковості

 
 


Постійні витрати


Обсяг реалізації продукції Q ,т

Рис. 1- Графік визначення точки беззбитковості продукції

З формул (2; 3) точку беззбитковості можна визначити аналітично:

, (7)

 

Визначення собівартості та її складових здійснюють на основі даних замовлення-завдання на роботу та результатів технологічних розрахунків дипломної роботи. Трудомісткість розрахунку суттєво зменшується під час виконання їх на ПК з використанням електронних таблиць (Microsoft Exel).

 

Таблиця 5 - Собівартість продукції (1-й рік виробництва)

Статті витрат Види продукції Сумарні витрати
Вироби 1-го виду ... Вироби n-го виду
Назва статті Познач. на одини цю прод. на весь обсяг ... на одини цю прод. на весь обсяг
...      
Прямі експлуатаційні витрати сировини Сировина і матеріали С1 Група А (поточні витрати            
Тара С2            
Транспортні витрати С3            
Паливо та енергія С4            
Основна заробітна плата С5            
Додаткова заробітна плата С6            
Відрахування на соц. заходи С7            
Амортизація будівель С8 Група Б (разові витрати)            .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал