Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стратегія фінансування. У цьому розділі необхідно викласти план одержання коштів для створення або розширення вашого підприємства


У цьому розділі необхідно викласти план одержання коштів для створення або розширення вашого підприємства. Необхідно відповісти на такі питання:

1 Скільки потрібно коштів для реалізації цього проекту?

2 Де намічається одержати гроші та у якій формі?

3 Коли можна чекати повного повернення залучених коштів і одержання прибутку?

Відповідь на перше питання знаходиться у попередньому розділі «Фінансовий план». Щодо джерел фінансування, то є різноманітні варіанти: власні кошти, кредити, акції. Залучаючи до фінансування проекту кредитні кошти, не забувайте про можливість знайти варіант представлення кредиту на пільгових умовах.

Оцінювання термінів повернення позикових коштів проводиться на підставі розрахунків термінів окупності вкладень. Заявку на одержання кредиту оформляють у вигляді таблиці 9.

 

Таблиця 9 - Заявка на одержання кредиту

 

Сума кредиту, грн. Умови погашення
Бажаний відсоток (ставка) % річних
Термін погашення кредиту ... - роки
Погашення кредиту .....грн. ($) щоквартально (за домовленістю)
Джерело виплат Прибуток від реалізації продукції
Гарантії Особиста гарантія дирекції агрофірми тощо

 

Результати економічної діяльності запроектованого підприємства подають у підсумковій таблиці 10.

Таблиця 10 - Економічні показники підприємства

Показники Роки За три роки
1-й рік 2-й рік 3-й рік
Капіталовкладення, грн.        
Річна програма виробництва, т        
В тому числі:        
1-й вид продукції        
2-й вид продукції        
3-й вид продукції        
Виробнича середньо зважена собівартість продукції, грн./т        
Повна собівартість продукції, грн./т:        
1-й вид продукції        
2-й вид продукції        
3-й вид продукції        
Чистий прибуток, гри.        
Рівень рентабельності, %        
Термін повернення кредиту        
Термін окупності проекту        
Продуктивність праці, т/люд.-год.        

 Висновки і пропозиції

Висновки є стислим викладанням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності мети курсового проекту та поставлених у вступі завдань, а також пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обгрунтовано. Обсяг висновків і пропозицій не має перевищувати 1-2 сторінок.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал