Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок загальновиробничих та загальногосподарських витрат
Загальновиробничі та загальногосподарські витрати включають затрати на спецодяг, витратні матеріали для забезпечення працездатності оргтехніки, телефонного зв'язку, санітарного стану побутових приміщень та інші непередбачені додаткові затрати на загальногосподарські потреби (реклама продукції, інші). Згідно з існуючого практикою загальновиробничі витрати приймають рівними в межах від прямих експлуатаційних затрат, а загальногосподарські - від сумарних витрат на виробництво продукції. Розподіляють ці витрати пропорційно обсягам виробництва окремих видів продуктів.

Таблиця 6 - Розрахунок балансової вартості основних виробничих фондів і амортизаційних відрахувань, грн. (1-й варіант технології)

Найменування основних виробничих фондів Кількість, шт Початкова вартість, грн Норма амортизації, % Балансова вартість Амортизаційні відрахування
1 рік 2 рік 3 рік 1 рік 2 рік 3 рік
1. Будівлі, виробничі споруди                  
1.1. Виробничі приміщення                  
1.2. Разом по групі 1                  
2. Машини і обладнання                  
2.1. Лінія...                  
2.2. Лінія...                  
Інше обладнання                  
Разом по групі 2                  

 

Із збільшенням обсягу виробництва собівартість виготовлення знижується за гіперболічною залежністю навіть у разі зберігання незмінного технологічного процесу. Проте, таке зниження собівартості відбувається тільки у визначених межах збільшення обсягу виробництва, яке обмежується продуктивністю технологічного обладнання, що використовується. За необхідності збільшення програми виробництва потрібно додаткове введення виробничих потужностей. У цьому випадку графік залежності собівартості від обсягу виробництва матиме східчастий характер.

Порівнянням графіків собівартості, побудованих для, альтернативних варіантів машинних технологій, приймають той варіант, який за заданої програми виробництва має меншу собівартість. 

2.2.7 Організаційний план

1 Описати організаційну структуру діючого або майбутнього підприємства. Організаційну структуру підприємства привести у вигляді структурної схеми.

1) Описати функції кожної посадової особи (коротко). Обов’язково вказати: хто чим займатиметься; як взаємодіятимуть всі підрозділи між собою; хто кому підпорядковується; хто кого контролюватиме. Також необхідно висвітлити питання оплати праці, способи її стимулювання.

2) Виявити недоліки в організації виробництва і причини їх виникнення, ґрунтуючись на реальних показниках виробничої діяльності (у випадку існуючого підприємства).

3) Розробити конкретні пропозиції щодо удосконалення організаційної структури, наприклад, ввести посаду менеджера, чи юриста, чи інженера з експлуатації МТП, тощо. Обгрунтувати прийняте рішення, показавши позитивний вплив на виробництво від діяльності запропонованих спеціалістів.

4) Привести удосконалену організаційну структуру схематично (нововведені посади виділити).

У випадку, якщо підприємство створюється, організаційно - управлінську структуру зобразити також у вигляді структурної схеми і у тексті обґрунтувати функції та ділянку виробництва, за яку відповідає кожний посадовець.

 

Юридичний план

1 Визначити форму власності та правовий статус створюваного підприємства відповідно до Закону України «Про власність»:

- індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи і винятково на його праці;

- сімейне підприємство, засноване на власності і праці громадян України, членів однієї сім'ї, що мешкають спільно;- приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом наймання робочої сили;

- колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної організації; відкрите (закрите) акціонерне товариство; спільне підприємство і т. ін.

2 Визначити:

- переваги та недоліки форм підприємницької діяльності,

- критерії вибору форми власності:

- сума податків;

- розміри початкового статутного фонду,

- оперативність управління,

- майнова відповідальність тощо.

3 Охарактеризувати можливі зміни юридичного статусу базового підприємства чи визначити юридичну форму.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал