Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мақсатына сәйкес ұйымдастырудың мазмұнын анықтайтын 1 страница
Маңызды дидактикалық теориялар мен тұжырымдамалар қатарына жататындар.Танымдық әрекетті дамыту,дамыта оқыту,проблемалық оқыту,ақыл ой әрекетін кезеңді қалыптастыру,біртұтас педагогикалық процесс теориясы,оқытудың ұжымды оқыту теориясы

Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:Грамматикалық пәндер.Математикалық пәндер.Биологиялық пәндер.

Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:Грамматикалық пәндер.Математикалық пәндер.Биологиялық пәндер.

Маркетингтік білімділік қызметі-бұл:Білім беру қызметін іске асыруда жоспарлауды, алға қарай жылжытуды және құнын белгілеуді анықтау үрдісі.

Медресе- бұл:Орта- жоғарғы типті діни оқу орны.

Медресе- оқу мекемесі ретінде даярлайды:Жоғары, рухани қызметкерлерді, судьяларды, мектеп моллаларын, мәдениет қызметкерлерін.

Медреседегі оқу процесін ұйымдастырудың ерекшелігі:Діни пәндерден басқа нақты және жаратылыс ғылымдары оқытылатын, аяқтағаны туралы құжат берілетін.
М.Жұмабаев мына оқулықтардың авторы:Педагогика.

Медресседегі оқыту уақытының тәуелділігі мынаған байланысты:Үлгірім жетістігіне байланысты оқыту ұзақтығы 15-20 жылға жалғасуы мүмкін.

Мектабтар- бұл: Ертедегі ортағасырлық бастауыш мұсылмандық мектептер.

Мектабтар және ондағы оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері:Заттай төлем төлеу арқылы оқытылады, емтихан өткізілмейді, бітіргендігі туралы құжат берілмейді.
Мектабтағы оқытудың негізгі түрі:Оқу, жаттау, жүргізіп оқу.

Мектабтарға балалар қабылданған жас:7 жас.

Мектабтардағы оқытудың ұзақтығымен (циклі) бөлінуі:Қысқы- күзгі кезең (4-6 ай), төрт жылдық.

Мектеп басшыларының үнемі назарында болатын нысан.Сабаққа қатысу және оған педагогикалық талдау жасау

Мектеп басшылығының ұйымдастыратын маңызды мәселесі:Оқу-тәрбие процесі мен оның сапасын бақылауды жүзеге асыру.Мектеп басшысы басқару қызметінің процесінде меңгереді.Басқарудың теориясы мен концепциясын игеріп,ептілік пен дағдыларды меңгереді

Мектеп басшысының басқару мәдениетінің негізгі компоненттері.Педагогикалық қызметтің нормалары,ережелері,педагогикалық құндылықтар,технология,педагогикалық шығармашылық

Мектеп директоры жауапты:Мемлекет алдында, оқушы денсаулығына, шаруашылық, қаржылық жағдайына, оқу тәрбие жұмысының сапасы мен ұйымдастырылуына.

Мектеп директорының басқару мәдениетінің технологиялық компоненті біріктіреді.Педагогикалық процесті басқарудың әдістері мен тәсілдерін біріктереді

Мектеп директорының басқару мәдениетінің тұлғалық-шығармашылық компоненті ашылады..Педагогикалық жүйені басқаруды шығармашылық акт ретінде қарастыру арқылы

Мектеп директорының негізгі қызметі:Басқарушылық, шаруашылықты ұйымдастыра алушылық, бақылаушылық, тәрбиелік.

Мектеп директорының оқу-тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары жауапты.Педагогикалық процесті ұйымдастыруға,білім беру бағдарламалары мен мемлекеттік білім стандарттарының орындалуынаМектеп жұмысы практикасында жоспардың негізгі үш түрі кең қолданылады.Перспективалық,жылдық,ағымдық

Мектеп кеңесінің қызметі мынадай негізгі бағыттарда іске асады.Мемлекеттік және қоғамдық органдар оқушылардың мүддесіне қатысты мәселе қарастырғанда ата-аналармен бірге оқушылардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді,мектеп директорының,оның орынбасарларының,жекеленген мұғалімдердің есептерін тыңдайды

Мектеп лекциясы - бұл:- оқыту әдісі, оқытушының ұтымды ойластырған оқу материалдары арқылы зерттелетін фактілері мен құбылыстарды талдап шешуде, соған сәйкес өз бетінше теориялық қорытындылар жасауға үйретеді. - күрделі жүйені, құбылысты, объектіні, құбылыстардың өзара байланысын себеп-салдарды айқындау арқылы жүргізіледі.-оқушылардың көркемді оқу материалдарын тұтас қабылдап меңгеруі және аяқталғандығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның:Жыныстық және рухани дамуы. Жан-жақты тұтас жетіліу.Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның:Жыныстық және рухани дамуы. Жан-жақты тұтас жетілу.Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Мектеп пен отбасының өзара әрекетінің түрлері:Балаларды оқыту мен тәрбиелеуді жақсарту үшін жүргізілетін жеке дара жұмыстар, педагогикалық- ұйымдастырушылық, педагогикалық ағартушылық жұмыстар

Мектепішілік бақылау түрі:Алдын- ала, күнделікті, қорытынды.

Мектепішілік басқару дегеніміз... Біртұтас педагогикалық процеске қатыстылардың барынша жоғары нәтижеге жетуді көздеген мақсатты,сапалы өзара әрекеттесуі...

Мектепішілік басқарудың дәстүрлі ұғымдарын жаңа ұғымдар алмастырады...«Өзара әрекеттесу», «ынтымақтасу», «рефлексивті басқару»

Мектепішілік менеджменттің негізгі заңдылығы компоненттерді қамтиды.Талдағыштық,мақсатқа сәйкестік,ізгілік,басқарудағы демократиялық

Мектепішілік менеджменттің негізгі заңдылығына жатпайтын компонент.Мақсатқа сәйкессіздік

Мектепке оқуға жаңа алынғанда жақсы жаза алатын, оқи алатын дағдысы бар балалар, кейбір жағдайда, екі классқа келгенде дағдысы бір классқа қабылданған балаларға қарағанда төмен болуы:Жақсы жазып, оқи алатын дағдысы бар балалардың алғашқы кезде ақыл - ой дамуы өріс алмайды, сондықтан да еңбек сүйгіштікке бірден тәрбиеленбейді, міне осылар екі классқа келгенде ұждағаттылықты талап ететіндігі байқалады; Екі классқа келгенде ұждағаттылықты талап ететіндігі байқалады; Еңбек сүйгіштікке бірден тәрбиеленбейді, міне осылар екі классқа келгенде ұждағаттылықты талап ететіндігі байқалады

Мектептану- педагогика ғылымының саласы ретінде, зерттейтіні:Білім беру жүйесін басқару мен ұйымдастыру.

Мектепте жоғары жетістіктерге жету үшін шешуші рөл атқарады-Оқу пәніне қызығушылық; Қызығушылық; Сабаққа деген ынта

Мектептегі әдістемелік жұмыстардың формасы:Ұжымдағы сабақтарға қатынасу мен оны талдау, баяндамаларды жазу және даярлау, ғылыми-әдістемелік конференцияларды өткізу, озат тәжірибені тарату, жинақтау, зерттеу.

Мектептегі басқару органдарының құрылымы топтарға бөлінеді.4топқа

Мектептегі білім беру ісіне қарсы болған педагог:Джон Локк.

Мектептегі әдістемелік жұмыстың негізгі мақсаты:Мұғалімнің педагогикалық шеберлігін жоғарылату, теориялық даярлығының тереңдетілуі.

Мектептегі жоғары басқару ұйымы:Педагогикалық кеңес.

Мектептегі педагогикалық кеңес-бұл:Директордың қатынасуымен өтетін коллегиялдық басқару формасы ретіндегі кеңесші ұйым.

Мектептен тыс, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды:сабақ кестесін жасау

Мектепті үздік бітірушілерді алтын және күміс марапаттау туралы мемлекеттік шешім қабылданған жыл:1944ж

Мектепті басқаратын жоғарғы орган:педагогикалық кеңес

Мектепті басқарудың арнайы шарттарына.Оқушылардың әлеуметтік-демографиялық құрамы,мектептің орналасқан жері,мектептің материалдық мүмкіндігі

Мектепті басқарудың шарттары бөлінеді.Жалпы және арнайы

Мектепті жүйе ретінде танып,оның негізгі белгілерінен құралатын жүйенің тұтастығы.Мектептегі басқаруды жүйелілік ыңғайының бірінші белгісі

Мектептің жұмыс жоспарын дайындау ағымдағы оқу жылында басталады да кезеңдерді қамтиды.Бірінші,екінші,үшінші,төртінші оқу тоқсандарын қамтиды

Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады: Жоспарлаудың ғылымилығы. Жоспардың нақтылығы.Жоспардың перспективтілігі

Мемлекет пайда болғанда оны үш топ өкілдері басқаруы тиіс: идеалды ақсүйектер, тәртіпті қорғаушылар және асыраушылар – бұл идеяның авторы:Сократ

Менеджерлер жұмысын ұйымдастырудың принциптерін ұсынған американдық менеджер.Ли Якока

Мешіт пен медреседегі басты оқыту әдісі:жаттау

Мәдениет түрлері:Материалдық, рухани

Модульдік оқыту:-Мұғалім мен оқушылар оқу ақпараттары: мақсаты, мазмұны, практикалық жұмысы, тексеру нәтижелері арқылы жұмыс жасауды негізге алатын процесті ұйымдастыру ұсынылады.- Білім мазмұнын, білімді игеруді, өз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндігі, оқудың әдісі мен тәсілдері бойынша оқытудың дербестігін қамтамасыз етеді. -Студенттің өз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндігін дамыту, оқу материалын өңдеудің жекелеген тәсілдері арқылы жұмыс істеуге үйрету.

Москва университетінің ашылу жылы және оның негізін қалаушы:1755ж, М.Ломоносов

Музыкаға және музыкалық аспаптарға арналған мектептер:Мусикалық

Мұғалімге тиіс қабілеттіліктер:ұйымдастырушылық, дидактикалық, перцевтикалық, коммуникативтік, зерттеушілік, ғылыми-танымдық

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі-олар: Бас сараптау комиссиясы.Aудандық сараптау комиссиясы. Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Eріктілік.Жариялылық. Шынайлылық

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Eріктілік.Жариялылық.Шынайлылық

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Eріктілік.Жариялылық.Шынайлылық

Мұғалімді неғұрлым шынайы сипаттайтындар:білімдері орташа оқушылар, әріптестер, әкімшілік

Мұғалімнің ауызша баяндау әдісі:- әңгімелесу .- лекция.- әңгіме, түсіндіру

Мұғалімнің біліктілігін көтеру, жетілдіру жұмысының түрі мен формасы:Озат тәжірибені тарату және жетілдіру, өзінгдік білім алудың жаттығулары, әдістемелік семинардағы жұмыс, сабақ беру деңгейін көтеру, педагогикалық шеберлік.

Мұғалімнің білімін жетілдірудің негізгі түрі:өзіндік білімін жетілдіру

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің объектісі:педагогикалық процесс

Мұғалімнің сабаққа даярлығы:бағдарламаны, календарлық жоспарды, оқулықты, берілген тақырып бойынша қосымша материалды зерттеу,оқушылар үшінтапсырмаларды іріктеу, әдістемелік әдебиеттерді зерттеу

Мұғалімнің шеберлігі-бұл тәрбиелеумен оқыту өнерін «жоғары» және әрдайым жетілдір

Мына ереже оқытудың принциптерінің қайсысына арналған ² Жеңілден –қиындыққа, қарапайымдылықтан- күрделілікке²:-Шамаға лайықтылық.

Н.К.Крупскаяның еңбегін көрестіңіздер:«политехникалық білім туралы»

Неміс мұғалімдерінің ұстазы:И.Г.Дистерверг

Нәтижелер (оқытудың табыстары) бұл:-Оқу процессінің ақырғы кезеңінде анықталатын оқытудың мәні қарастырылады.- Білім алушылардың білімділік деңгейі жағынан табысқа жетуі.- Көздеген мақсаттың жүзеге асу деңгейін көрсету

Объект:Тәрбиеленуші; Оқушы; Шәкірт

Озат әрі жаңашыл педагогикалық тәжірибені зерттеудің теориялық міндеті:Сипаттау немесе түсіндіру; Сипаттау; Түсіндіру

Озат педагогикалық тәжірибелерді зерттеу және талдап қорыту, мүмкіндік береді:Білім беру, оқыту, тәрбиелеудің тарихи байланыстарын орнатуға.; Педагогикалық жаңалықтың немесе қандайда болмасын педагогикалық идеяның, технологияның жаңалықтық құндылығы мен болашағы; Ғылыми негізделген және әдістемелік шешім

Оқу пәндерінің құрамы әр жыл сайын қандай құжатпен реттеледі:оқу бағдарламасымен

Оқу – бұл:-Таным,жаттығу,жәнежүргізілетін тәжірибе негізінде,іс-әрекет пен мінез–құлықтың жаңа түрлерін туындататын процесс.-Белгілі бір көлемде білім, іскерлік пен дағдылар жүйесін игеріп, табиғи қабілеттерін дамытатын процесс.-Арнайы ұйымдастырылған, мақсатты бағытталған үдеріс.

Оқу ақпаратын беру және оқыту әдістері: -практикалық. –өздік.-білім беру мазмұны мен мақсатының ауысуына байланысты өзгереді .

Оқу бағдарламасының құжат ретінде анықтайтыны:Әрбір оқу курсының игеруге, меңгеруге тиісті білім, білік және дағдының көлемі мен мазмұны.

Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызыды роль атқаратын: Кеңесші. Басшы.Кітапханашы.

Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері: Aқпараттық дәрісбаян. Бинарлы дәрісбаян. Көрнекілі дәрісбаян.

Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері:Aқпараттық дәрісбаян.Бинарлы дәрісбаян.Көрнекілі дәрісбаян.

Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері:Aқпараттық дәрісбаян. Бинарлы дәрісбаян. Көрнекілі дәрісбаян.

Оқу жоспары – негізгі құжат, анықтайтыны:Оқу пәндерінің тізімі, көлемі, оқытылу реті мен бақылау түрі.

Оқу жұмысын ұйымдастырудың түрлері:- сабақ .- экскурсия, практикум .- факультатив

Оқу жұмысының оқушы үшін еркін сипаты –факультатив.-үйірмелер.-пәндік үйірме

Оқу жылының аяғында барлық бағдарламалық материал өткеннен

Оқу мақсаты – бұл:- Оқушыға жүйелі түрде білім беру.- Оқытудың болашақтағы жетістікке ұмтылуы..-Оқушыға өз іс-әрекеті арқылы тәжірибені меңгерту.

Оқу материалдарын баяндаудың диалог ретінде қолданылатын әдісі:-әңгіме.- оқу талқылаулары.-әңгімелесу

Оқу материалының концентрлі құрылымы:- Оқушы мен оқытушы қойылған мәселелерді шешуде, осыған байланысты білімі мен әрекет тәсілдерін кеңейту мен байыту мәселелеріне үнемі қайта айналып соғып отырады.
Оқу материалының спираль түріндегі құрылымы:- Қайталанған сайын мазмұны кеңейтіледі. - Қойылған сұрақ бірнеше рет қарастырылады. - Жаңа ақпараттың көмегімен жаңа деңгейді шешіп отырады.

Оқу материалының модульдік құрылымы:- Білім беру мақмұнындағы бағыттарды қарастырып таратады. - Әрбір оқу тақырыптарының барлық мазмұны. - Тұтас бірлік ретінде білім беру мазмұныңдағы бағыттарға бөлінеді.

Оқу пәндерінің кұрамын, тәртібін және бірізділігін көрсететін құжат:оқу жоспары

Оқу пәні -бұл:Ғылымның мазмұнына негізделген, білім, білік, дағдылардың педагогикалық бейімделген жүйесі.

Оқу процесі мына схема бойынша дамиды: -Білім алуға дайындық, таным процесін шешу.-Берілген білімді жүйелеу мен қорытындылау,- Алған білімін практика жүзінде қолдану, пайдалану

Оқу процесінің мәні: -Оқушы мен мұғалімнің өзара бірлескен іс-әрекетін басқарушы екі жақты процесс.-Белгілі уақытқа дейін оқушы мазмұннан іс-әрекет тәсілдерін ала алмайды. Сондықтан «ұстаз-оқушы» жүйесі болады.- Ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асатын оқушылардың бірлескен іс-әрекеті

Оқуға деген қызығушылықты ынталандыру әдістері:-танымдық ойындар .-пікірталастар, дебат.- эмоционалды­ адамгершілік ситуациялар туғызу

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар: H.К. Крупская. П.П.Блонский. A.C. Макаренко.

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар: H.К. Крупская. П.П.Блонский.A.C. Макаренко.

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:H.К. Крупская.П.П.Блонский.A.C. Макаренко.

Оқудың шамаға лайықтылық принципі:-Жас, жеке- дара ерекшеліктердің ескерілуінің қажетілігін және оны күрделендіру мен қиындықтарын болдырмауды бейнелейді, көрсетеді.-Оқушылардың жастық даму заңдылықтары және оқушылардың даму деңгейіне сәйкесті дидактикалық процесті жүзеге асыру.-Жеңілден қиынға, белгіліден белгісізге, оңайдан күрделіге сияқты ережелерді анықтайды.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы. Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы. Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру. Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру.Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы.Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы.Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру.Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру.Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі. Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі.Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.

Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:Л.C.Bыготский.Б.Г. Eсипов. B. Давыдов.

Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар: Л.C.Bыготский.Б.Г. Eсипов.B. Давыдов.

Оқушы да өз отанына деген сүйіспеншілік сезімін оятып, оған адал қызмет жасауға, оны қорғауға баулу: Отаншылдық тәрбие; патриоттық тәрбие; Отансүйгіштік тәрбие

Оқушы әрекеті - өнімімен мектеп құжаттарын зерттеу:Оқушының жеке дара біліктілігімен дағдысының жетістік деңгейі туралы қажетті мәліметтерді жинау.; Ақпараттың қайнар көздеріне сынып журналдары, жиналыс пен мәжіліс хаттамалары жазылға кітапшалар, сабақ кестесі, ішкі тәртіп ережесі т.б.жатады; Оқушылардың денсаулық жағдайы мен үлгерімінің, сонымен қатар уақыт кестесі қалай жасалады және оқушының жұмыс қабылетінің арасындағы байланысты анықтау үшін құнді статистикалық мәліметтер береді,

Оқушы мен мұғалімнің білім алу, даму мақсатындағы бірлескен әрекеті - бұл:Оқыту; Бірлескен әрекет оқыту; Оқыту әрекеті

Оқушы мен оқытушының берілген тақырыптағы ролдік ойындары.

Оқушы тұлғасының үйлесімді дамуы,оның өзін-өзі айқындауына бағытталған мұғалімдер мен оқушылардың бірлескен әрекетінің мақсаты.Жүйе құраушы маңызды фактор педагогикалық жүйенің қызметінің бастау көзі

Оқушыға білім, тәрбие берудің және оны дамытудың мақсаттары шешілетін мақсатты бағытталған,бірізді өзгеріп отыратын мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттестігі Оқыту үрдісі

Оқушыларда құқықтық мәдениет пен әрекет-қылық қалыптастырып оларды құқықтық заңдылық талаптарын түсінуге әрі мойындауға баулу:құқықтық

Оқушылардың белсенділігін арттыруға болады:- оқытудың дәстүрден тыс әдісті қолдану арқылы .- іс-әрекеттік тәсіл.-проблемалық әдіс арқылы

Оқушылардың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау:- күнделікті бақылау, бақылау жұмыстары .- үй тапсырмасын тексеру.- сабаққа баға қою


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал